Thursday, May 26, 2011

Utvecklingen på arbetsmarknaden inte mycket att skryta med

Observerat: Utvecklingen på arbetsmarknaden inte mycket att skryta med för regeringen Reinfeldt

Regeringen fick i valet i september i fjol oförtjänt gott betyg för sig minst sagt svaga jobbpolitik. Men nu håller verkligheten och den påspacklade ytfernissan så sakteligen på att flagna för Reinfeldt och Borg. Nyligen åkte regeringen på tre nederlag i riksdagen och måste därför bl a se över reglerna för hur arbetslösa söker jobb, ersättningen för deltidsarbetslösa och för den med den hårt kritiserade “slutförvaringen” av de arbetslösa i jobb- och utvecklingsgarantins FAS3-verksamhet (med jobb utan lön).

Inga fler personer ska,enligt den majoritet som oppositionen samlat ihop mot
regeringen,längre tillåtas bli anvisade till meningslösa FAS 3-aktiviteter. En verksamhet som regeringen uppenbarligen inte haft någon som helst koll över.

Synd bara att socialdemokraterna och den övriga oppositionen inte under valrörelsen 2009-2010 förmådde att ge en för väljarna tillräckligt klart bild av hur utvecklingen på arbetsmarknaden de facto varit sedan slutet av 2006 och fram till och med 2010 (hela bilden av det senare har vi dock först nu). Visserligen har arbetskraften – genom en positiv befolkningsutveckling etc – ökat med 123 000 personer mellan 2007 och 2010. Men sett till antalet faktiskt sysselsatta så ökade den bara med 5 400 personer ( från 4 540 700 pers. år 2007 till 4 546 100 pers. år 2010), vilket ju i princip är en nära nog oförändrad sysselsättning. Och ser man på måttet syssselsättningsgrad – andel vuxna i sysselsättning i relation till den samlade arbetsföra befolkningen – så har den faktiskt minskat med 2 %-enheter; från 66,7 % år 2007 till 64,7 % år 2010.

Så den påstådda skrytvalsen om hur bra det gott för Sverige på arbetsmarknaden har varit i hög grad obefogad.

Granskar man så även de faktiska siffrorna – finns hos SCB och AKU –, så är bilden lika negativ. Under perioden 2007-2010 ökade den öppna arbetslösheten med drygt 118 000 personer (från 297 500 till 415 600 år 2010) i ökad öppen arbetslöshet. Knappast imponerande bra. I snitt 6,2 % av arbetskraften var arbetslös år 2007 och hade år 2010 ökat till i snitt 8,4 % i relativ arbetslöshet (kvoten mellan antalet arbetslösa och arbetskraften). Inte mycket att skryta med för en regeringen som säger sig sköta Sverige så bra, eller hur? Snarare ett tydligt mått på att det råder massarbetslöshet i Sverige med Reinfeldt och Borg vid makten.

Ytterligare ett mått på samma sak. Antalet personer som varit arbetslösa mer än sex månader – långtidsarbetslösheten – var i snitt 132 000 personer år 2010, mot drygt 75 000 personer under 2007. Det här gör att långtidsarbetslösheten som andel av den totala arbetslösheten ökat från drygt 25 % till nästan 32 %. Så ungefär var tredje arbetslös är numera långtidsarbetslös. Den genomsnittliga arbetslöshetstiden – också ett mått på hur arbetslösheten biter sig fast – har ökat från 26 veckor under 2007 till drygt 31 veckor under 2010. Knappast en framgång för en regering som säger sig ha haft och har ambitionen att så snabbt som möjligt få de arbetslösa in på arbetsmarknaden igen. Sannolikt – och det har blivit allt mera så också p g a arbetsgivares sätt att se på långtidsarbetslösa – kommer minst en av tre långtidsarbetslösa aldrig tillbaka i arbetslivet igen. På den punkten finns inte ens minsta antydan till politik från regeringen Reinfeldts sida.

Även ungdomsarbetslösheten – unga i åldern 15-24 år – är orimligt hög och har utvecklats negativt. Under 2010 var den i snitt nästan 162 000 unga arbetslösa (= 25%),en ökning med 44 000 unga sedan 2007. Det är en svindlande hög siffra också den och visar på ett stort regeringsmisslyckande.

Visst,det ljusnar lite nu på arbetsmarknaden under 2011. Men trots detta biter sig massarbetslösheten sig fast på nästan samma höga tal, bara något fler i jobb och något färre arbetslösa under april 2011. Men ändå är fortsatt 7,6 % av arbetskraften arbetslös också under april 2011.

Kanske inte så förvånande då att regeringen nu möter allt hårdare motstånd i riksdagen och redan åkt på flera nederlag för sin arbetsmarknadspolitik och rimligen kommer att göra det ytterligare ett antal gånger i överblickbar närtid. Förutsatt då att oppositionen fortsätter att bjuda tillräckligt motstånd och i alla fakta visa varför regeringen Reinfeldt faktiskt inte har så mycket att skryta med på arbetsmarknadsområdet.

Robert Björkenwall,robert.bjorken@telia.com; http://rbjokenwall.blogspot.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home