Friday, May 06, 2011

Regeringsretorik kraschar mot verkligheten

Observerat om regeringsretorik som inte håller mot verklighetens prövning:

Häromveckan presenterade regeringen en "satsning" på järnvägsunderhållet. Men på näringslivssidorna i några tidningsdrakar kan vi läsa att det inte alls några 800 miljoner i extra pengar till efter sedan många eftersatta järnvägsunderhållet.

Nä, av den skrytvalsen från regeringen visar det sig nu inte inte bli några nya pengar alls!

Tvärtom är det så att de utlovade 800 miljonerna täcker bara nätt och jämnt de utgifter som Trafikverket lånefinansierat tidigare.

"Regeringen försöker ge en falsk bild av verkligheten", konstaterar Stina Bergström, trafikpolitisk talesperson för Miljöpartiet.

Därför ligger det åter i farans riktning att Sverige riskerar att få uppleva samma tågkaos kommande vinter som under de två senaste åren. Både gods- och persontransporter riskerar att drabbas av nya stora förseningar.

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) kan bara be en stilla bön och hoppas på en mild och snöfattig vinter. Men några mer underhållspengar har den tidigare hotelldirektören från Södertälje däremot inte att erbjuda för att på allvar börja “beta av” det dokumenterade underhållsberg på

runt 8 miljarder som järnvägens infrastruktur – växlar, spår, ställverk, signalsystem etc i behov av byte – ännu dras med och som borde börjat åtgärdas för flera år sedan i en löpande, uppjackad underhållsplan.

Och står inte vädergudarna regeringen bi heller kommande vinter, så kommer hennes och regeringens bristfälliga trafikpolitik att ännu en gång stå i centrum av samhällsdebatten om ungefär sju månader.

Robert Björkenwall;robert.bjorken@telia.com; http://rbjorkenwall.blogspot.com

PS. Och häromdagen kunde alltid alerta Uppdrag Granskning i SVT avslöja att regeringens “slutstation”, Fas 3-jobben bara alltför ofta slutar i samma gamla “gröna jobb” i skogen etc som tidigare kallades plusjobb men som då i den formen gav en lön på kollektivavtalsnivå men nu för samma jobb ger en ersättning flera tusen i månaden under plusjobbsnivån. Bara ännu ett exempel på bluffagitation i valrörelsen om att nu ska regeringen skapa “riktiga jobb” för de arbetslösa. Jo tjenare. Men mot verkligheten strider också den skickligaste regeringsretoriker förgäves!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home