Monday, May 07, 2018

Poetiskt apotek och aforismer

"Förnuftets näsduk torkar inte känslans gråt." Werner Aspenström "Och på kvällen ligger jag som ett fartyg med släckta lysen, på lagom avstånd från verkligheten, medan besättningen svärmar i parkerna där i land." Tomas Tranströmer, ur Klanger och spår (1966) "Hjulen snurrar och snurrar, dårarna står där och hurrar vid alla stationer." Gunnar Ekelöf, ur En Mölna-Elegi "Och deras lekar liknar baletter av illa manövrerade marionetter. Nu är här tomt igen och samma vemod - eller ett annat. Vad rör det mig. Mitt liv har stannat." Gunnar Ekelöf, ur En Mölna-Elegi "Hur fort blir lönnar gula, som lyser vår vandring i parken. Att dö är att resa en smula från grenen till fasta marken." Stig Dagerman "Säg till om jag stör, sade han när han steg in genom dörren, så går jag meddetsamma. Du inte bara stör, svarade jag, du rubbar hela min existens. Välkommen." Eeva Kilpi (en lysande finsk poet) "Av ingen handling väntar du förvandling? - Jag väntar endast av förvandling kraft till handling." Gunnar Ekelöf, ur En Mölna-Elegi "Det medeltunga skall ligga som gödsel i var mans trädgård medan det tyngsta skall sjunka till botten att tända nytt liv." Gunnar Ekelöf, ur En Mölna-Elegi ”Jag är en främling i detta land men detta land är ingen främling i mig! Jag är inte hemma i detta land men detta land beter sig som hemma i mig!” Gunnar Ekelöf

Friday, April 13, 2018

Utan tillit går demokratin förlorad

Hur illa står det till med demokratin i Sverige och hur hotad är den? Reporternestorn och tidigare TV4-bossen Jan Scherman har i en serie tänkvärda reportage i SVT1 veckan före och efter påsk lyft fram en rad av de brister i vårt politiska system som hotar och begränsar demokratin. Vi nödgas allt oftare konstatera att det trots politikens demokratiska ambitioner finns brister vad gäller öppenhet och transparens. Det som borde vara det demokratiska samtalet blir mer slagord och korta reklambudskap. Också i vårt Sverige sker en oroande utveckling där de enskilda medborgarna nödgas uppleva hur möjligheterna försämrats att fatta rationella, välgrundade och i folklig tillit och tillförlitlig information välgrundade beslut. Den demokratiska tilliten eroderar samhällsklimatet genom skogen av spridda rykten och falska nyheter i facebook och twitter. Misstron mot politik, politiker, den politiska debatten och det demokratiska samtalet tar överhand. Särskilt i spåren av de miljontals persondata från facebook som sålts till och av skandalomsusade brittiska Cambridge Analytica för att göra aggressiva, hårdvinklade valkampanjer för fakenews-aktivister i skräddarsydda sociala medier. Något som vi redan vet har gett oss populisten Donald Trump i Vita huset och Brexit i Storbritannien samt högerpopulisters framgångar i flera europeiska parlamentsval. Även ryska trollfabriker har sannolikt haft en roll här på lite olika sätt. Risken är därtill påtaglig att vi ingalunda sett slutet på dylika, tillitsskadliga aktiviteter. Mer, mycket mer kan komma. Öppet samspel krävs Här intar kvalitetsjournalistik och massmedia en central roll som källkritiska granskare och försvarare av demokratin. Men för att det ska kunna fungera kräver det ett öppet samspel mellan granskade och granskare. Och en ordning med fria och väl utbyggda massmedier, där journalister med kunnighet och integritet kan rapportera, och för vilka medborgarna känner tillit och får en korrekt bild av verkligheten. Det utgör en grundläggande infrastruktur för demokratin och för att medborgarna inte minst inför val lämnas möjlighet att ta övertänkta beslut vid valbåsen. I samma takt som antalet dagstidningar minskat har också öppenheten och tillgängligheten till makthavare och beslutsfattare i samhället minskat. Pressens kris har jämförts med den kris varvsnäringen gick igenom under 1970-talet. Små och medelstora tidningar har köpts upp eller lagts ner. På de flesta håll i Sverige finns i dag bara en lokaltidning kvar. Journalistiken har förändrats Många kommuner har inte ens någon lokal journalistiskt bevakning kvar. Medborgarnas möjlighet att få information har försämrats eller försvunnit helt. Kvar finns ryktesspridning och från olika sociala medier spridda beskrivningar. Med i de tidningsföretag som finns kvar, ofta i monopolsituation och alltmer fokuserade på lönsamhet, har även journalistiken förändrats. Medan annons- och försäljningsavdelningarna betraktas som närande delar betraktas redaktionerna som kostnader. På redaktion efter redaktion har antalet journalister dragits ner steg för steg. Det har också på ett påtagligt sätt påverkat journalistrollen. Allt färre tidningar ger sina medarbetare tid att verkligen granska och gräva. Följden blir en allt ytligare och kommersialiserad journalistik. Parallellt med att allt färre journalister får möjlighet att ägna sig åt att på djupet granska alla sidor av samhället har antalet pressekreterare, PR-konsulter och kommunikationsföretag ökat med uppgift att forma friserade verklighetsbilder och skydda sina uppdragsgivare från granskande journalistik. Fler kommunikatörer, färre journalister Utvecklingen i Sverige går – som även Schermans SVT-reportage visade – i snabb takt åt samma håll som i USA. Där går det nu fyra ”kommunikatörer” på varje journalist. I dag går det i Sverige minst två ”kommunikatörer” på varje journalist. Medan de som granskar får allt snävare resurser och ser tidningar läggas ner eller förvandlas till gratis annonsblad kan PR-konsulterna konstatera hur de får ut allt fler av sina friserade, vinklade budskap. Bland dem som uttrycker oro för utvecklingen finns statsvetare som professor Bo Rothstein och Jesper Falkheim, professor i kommunikation vid universitetet i Lund. Båda har uttalat djup oro för att balansen mellan de som granskar och de som företräder olika organisationer och intressen blir skev, med ett tapp i tilliten som följd. Det brådskar med att hitta en bra och hållbar lösning på den allvarliga obalansen mellan granskare och granskade. Sociala medier och internet kan inte ersätta en seriös, genomarbetad och granskande journalistik. Starka granskare behövs Oberoende av hur den sedan distribueras behöver en levande demokrati starka granskare. Det kräver bra och resursstarka redaktioner med välskolade journalister med integritet och vilja att spegla verkligheten – fri från PR-konsulternas tillrättalagda pressmeddelanden. Utan den granskande journalistiken – i SvD och DN – hade vi till exempel sannolikt aldrig fått veta särskilt mycket om hur det egentligen gick till när Nya Karolinska i Solna blev världens dyraste men långtifrån mest välfungerande sjukhus. Och vi medborgare heller inte fått kunskap om hur en aningslös och oklokt kortsiktig kostnadsjakt i statliga myndigheter som Transportstyrelsen och Fortifikationsverket kunde tillåta att även säkerhetsklassade data (körkortsregistret etc) kunde outsourcas och skötas av utländska entreprenörer. Något som först nu (april) lett till att Säpo och Försvarsmakten getts rätten att förbjuda statliga myndigheter att genomföra upphandlingar av säkerhetskänsliga datauppgifter. Upphandlingar som framgent kommer att bli föremål för en hårdare kontroll. Det är utmärkt och därtill helt nödvändigt. Robert Björkenwall med vännen Jaan Ungerson (robert.bjorken@telia.com) (Publicerad i bl a Nyfiken grå 11 april 2018,UNT 15/4, Arbetarbladet 27/4, Östra Småland 7/5 m fl) http://www.nyfikengra.se/utan-tillit-gar-demokratin-forlorad/

Thursday, February 15, 2018

En uppfinning som många seniorer har eller kommer att få stor glädje av

Seniora personer minns hur det var på 50-talet då man inte minst i media besjöngs bilen som den stora frihetssymbolen. Och kanske alldeles särskilt då männen. Men det var då det. Här och nu finns en annan viktig “frihetsmaskin”, om också inte lika glamourös och manligt besjungen som personbilen. Men inte minst för 40- och de tidiga 50-talisterna men snart nog också för senare generationer. Och vad är nu det för ett vardagslivets frihetsunder, månne? Jo det är rollatorn – faktiskt en svensk uppfinning från slutet av 70-talet. Knappast någon annan teknisk innovation har betytt och betyder så mycket för så många människors oberoende och rörelsefrihet som denna lika geniala som “enkla” konstruktion. Och hon som stod bakom den var en kvinna, Aina Wifalk (1928-83). Rollatorn som har handtag med en väl balanserad tyngdaxel mot fyra stödjepunkter på hjul och stabilt byggd för att klara även nordiskt utomhusklimt. Dessutom med en liten sits för några minuters vila när så behövs och en korg för att på egen hand t.ex. gå och handla lite vardaglig skaffning för hushållet. Underverket ger också full rörelsefrihet i hemmet, med förmåga att i oberoende sköta de flesta vardagliga aktiviteter. Utöver frihetsvinsten för otaliga, lite kroppsligt sköra människor har rollatorn revolutionerat förutsättningarna för äldreomsorgen med ekonomiska effekter som är så stora att de inte riktigt går att räkna på. Men kanske just därför inte heller kan nog överskattas. Visst är det här värt att reflektera över – också för oss som ännu inte personligen haft behov att göra dagligt bruk av detta vardagliga underverk. Värt att tänka på, eller hur? Både för oss ännu hyfsat pigga seniorer och för våra nära anhöriga som redan länge brukar detta frihetsunder. Blev Aina Wifalk rik på uppfinningen? Inte alls. Aina var kurator och uppfinnare, själv funtionsnedsatt efter ett polioangrepp i 20-årsåldern. Hon hade innan rollatorn uppfunnit manupeden, ett redskap för samtidig träning av armar och ben och vars efterföljare används flitigt på dagens gym. År 1978 fick Aina statligt stöd att låta ta fram en prototyp till idén om rollatorn. Tre år senare var serieproduktion av rollatorn igång. Aina Wifalk själv avstod från att söka patent. Varför?, jo därför att hon ville att hennes uppfinning skulle bli tillgänglig för så många som möjligt genom fri tillverkning. Till raden av svenska snillen och innovatörer – såsom Dahlén, von Platen, de Laval, Polhem, Nobel m fl – bör också Aina Wifalk läggas. Åtminstone för alla oss som tycker att de många människors frihet och oberoende är minst lika betydelsefullt som Nobel med dynamiten eller Dahlén med sina fyrar. Robert Björkenwall;robert.bjorken@telia.com (Publicerad bl a på Nyfiken grå...http://www.nyfikengra.se/hon-ar-kvinnan-bakom-rullatorn-seniorernas-frihetsunder/, Östra Småland 21/2, Hälsinglands tidningar 17/2,LT Jämtland 9/3, https://efterarbetet.se/2018/03/10/frihetsmaskinen/ m fl)

Thursday, December 14, 2017

Valet i Alabama visar att högern går att besegra i USA

Fantastiskt att demokraten Jones lyckades vinna senatsplatsen i Alabama. Det inger hopp också inför kommande kongressval i november 2018. Går högern att besegra där så går den att besegra också på andra håll i USA. Demokraten Doug Jones segrade knappt i fyllnadsvalet till USA:s senat i Alabama som utlystes efter att Jeff Sessions tillträdde som justitieminister. Den konservativa delstaten har varit en extremt svår nöt att knäcka för en demokrat under senare år och Alabama har haft två republikanska senatorer i totalt 20 års tid. Så fantastiskt bra att demokraternas Doug Jones nu lyckades besegra Trump-supportade, republikanen Roy Moore – i mycket på grund av att också republikanska väljare och många kvinnor absolut inte ville ha Moore i senaten. Det inger hopp inför framtiden och nästa kongressval i november 2018. Trumphögerns politiska stil med extremhögerns idégods, förakt för svaghet, hån av motståndare och kvinnomobbing går att besegra, som valet i Alabama nu visat. Där som på andra håll. Den främsta orsaken till att valet blev så jämnt att demokraten kunde vinna var att republikanen Roy Moore anklagades att ha förgripit sig på tonårstjejer. Republikanerna i Alabama försökte lyfta fram abortfrågan som den mest centrala och Moore påstod dessutom att valet är en folkomröstning om Donald Trump. Alabama är vid sidan av Wyoming och West Virginia en av de delstater där Trump har varit speciellt populär. Utnämningen av den mycket konservative Sessions till justitieminister var i praktiken tt tack för att Alabamasenatorn hade varit först i senaten med att uttala sitt stöd för Trump i presidentvalet. Men trots Trumps aktiva stöd kom valet att handla om Roy Moore och anklagelserna om sexuella övergrepp. Få republikaner med nationell profil vågade stödja honom efter anklagelserna med undantag av Trump och Vita husets före detta chefsstrateg och extremhögerideolog Steve Bannon. I Alabama stödde många av de ledande republikanerna Moore med guvernör Kay Ivey i spetsen men senator Richard Shelby sade att han trodde på kvinnorna och kunde inte rösta på Moore. Trump valde ändå att banda in ett telefonsamtal där han uppmanade väljarna att rösta på Moore. Dessutom tog han ställning till valet i Alabama i ett tal nyligen i Florida, alldeles intill delstatsgränsen mot Alabama. På samma scen med Moore vågade han – i dessa Me-too-tider - dock inte stå men det gjorde däremot Bannon kvällen före fyllnadsvalet. Och där uttalade högerideologen Bannon att ”det finns en speciell plats i helvetet för republikaner som inte stödjer Moore.” Men det hjälpte inte. Moore förlorade ändå eftersom även många republikaner inte ville ha honom. Demokraten Jones till slut vann med cirka 10 000 rösters övervikt Efter att #metoo blev hyggligt stort även i USA och anklagelserna drabbade den f d domaren Roy Moore, började dessutom många inom den kristna högern att tveka. Bara de mest lojala stannade kvar och av dessa var Trumps extreme f d chefsstrateg Steve Bannon den viktigaste eftersom han kunde utnyttja sin högerextrema webbsajt Breitbart News som en renodlad propagandakanal för Moore. Välkända demokrater valde i flertalet fall att hålla sig borta från Alabama men Jones fick gott pengastöd och hans reklamkampanj var sju gånger dyrare än vad Moore hade. I ett skede av valrörelsen deltog den retoriskt skicklige demokraten och före detta vicepresidenten Joe Biden i kampanjen och i slutskedet nu i december matchade demokraterna Trumps bandade telefonsamtal för Moore med motsvarande stödsamtal från Biden och Barack Obama för Jones. Och bara några få dagar före valet kom så två demokrater med nationell afroamerikansk profil till Alabama. Och dessa två - Cory Booker från New Jersey och Deval Patrick från Massachusetts – var viktiga eftersom Jones visste att valresultatet skulle hänga på de afroamerikanska rösterna som utgör 25 procent av väljarkåren i delstaten. De vita röstar oftast på republikanerna och men just den här gången svek många den osympatiske Moore och lade i tillräckligt antal sina röster på Jones för att han skulle kunna bli delstatens nya senator i Washington. Därmed minska republikanernas smala majoritet i senaten. Segern i Alabama visar att högern går att besegra, vilket bäddar för ett möjligt bättre resultat också i nästa kongressval (hela representanthuset och en tredjedel av senatet) i november 2018.. En annan bra sak i just Alabama är att i slutet av november i delstatens största stad Birmingham tillträdde Randall Woodfin som ny borgmästare. Han är en 36-årig afroamerikan från demokraternas vänsterkant och som stöddes av Bernie Sanders i borgmästarvalet. Nu får Alabama dessutom Doug Jones som senator. Visserligen bara för en halv mandatperiod men det är ändå en stor sak för demokraterna att vinna just där. Jones är främst känd som åklagaren som runt millennieskiftet lyckes föra två Ku Klux Klan-medlemmar till skranket för att de hade bombat en afroamerikansk baptistkyrka den 15 september 1963. Det faktum att demokraten Jones kunde besegra högern i Alabama inger hopp också inför kommande kongressval i november 2018. Robert Björkenwall;robert.bjorken@telia.com (Publiceras även på http://www.nyfikengra.se/demokraten-jones-seger-ger-hopp-infor-framtiden/ (Nyfiken grå) samt några regionala tidningar såsom Östra Småland 14/12-17, Gotlands tidningar 18/12, Norrköpings tidningar 30/12 m fl)

Thursday, September 07, 2017

Låt en särskild Cybermyndighet ta hand om våra viktiga register

Vad är det med statsförvaltningen och våra statliga myndigheter och deras generaldirektörer: har de ingen koll alls eller vill myndighetscheferna att staten ska lägga ut och outsourca så mycket som det bara går till externa aktörer? Detta oavsett risker för att känsliga personuppgifter och annat säkerhetsklassat i informationsväg i nästa led kan läckas eller säljas vidare till snart sagt vem det vara månde. Och hur ser det ut med direktiv och regleringsbrev till våra myndigheter? Är det bara att outsourca och lägga ut till vem som helst inom och utom landet bara det görs så billigt som möjligt? Haveriet på Transportstyrelsen med outsourcingen av IT-hanteringen till multinationella IBM utan någon som helst koll av säkerhetsklassning av tekniker som ska göra jobbet exploderade i media nu i sommar. Och nu Polismyndigheten och dess rikspolischef som nu också visat sig år 2015 ha lagt ut känslig, säkerhetsklassad registerinformation hos en extern, privat dataoperatör (kanadensiska CGI, samma som sköter BASUN). Finns det mer? Vill dessa uppenbarligen tämligen självständigt fungerande myndighetschefer inte att staten längre alls ska sköta statlig myndighetsutövning? Eller har de gått helt vilse i New public management-yrans tänkande och outsouringambitioner och omdömet löpt amok med våra statliga myndighetschefer? Finns det inget statligt ämbetsmannaansvar av den sort vi en gång var så vana vid och som fungerade med omdöme och oväld? Och hur är det egentligen ställt med rekryteringen till våra statliga myndigheter? Frågorna börjar bli många och under våra fötter gungar marken mer och mer. Mer och mer tyder på att det som nu skett och sker inte är några olycksfall i arbetet utan speglar en mera grundläggande förändring i hur statliga myndigheter styrs och tillåts styras enligt principer och styrsystem som rena lånegods från privata näringslivet. Och det utan några som helst hänsynstaganden till att statlig myndighetsutövning med dess komplexa krav på oväld, icke gynnande av någon part samt krav på rättssäker hantering av beslutsunderlag och genomförande inte är som att sälja gurka och tomater på en marknad. Uppenbart är att vi nu är i behov av en generaldiskussion om statens roll och uppgift, ämbetsmannaansvar, vilka krav som kan och ska ställas på lämpliga statliga myndighetschefer, tydligare direktiv om hur respektive myndighet som styras och skötas och när det exempelvis är klart olämpligt att externt lägga ut och outsourca arbetsuppgifter där säkerhetsklassning är ett absolut måste av personal som ska göra arbetsuppgifterna. En av flera lärdomar som nu måste dras av såväl outsouringhaveriet i Transportstyrelsen som nu senast i Polismyndighetens personregister är hur hanteringsslarv – systemfel? - med våra centrala, känsliga register ska stramas upp och göras säkrare i egen regi. Här finns en del som talar för att staten borde inrätta en särskilt, statlig Cybermyndighet med ansvaret att hantera landets centrala register. Lärdomarna från haveriet på Transportstyrelsen m fl visar att staten nu måste bygga upp ett system där sekretessbelagda och för rikets säkerhet samt försvar viktiga uppgifter kan säkras och risken för läckor minimeras. Den typ av outsourcing och utförsäljning av hanteringen till privata entreprenörer som gjordes vid Transportstyrelsens register i jakten på billigare lösningar måste fasas ut snarast från offentlig förvaltning. Bara risken för att hela register eller sekretessbelagda uppgifter ska kunna läcka ut borde vara skäl nog till att inte låta aktörer som drivs av kortsiktiga vinstintressen (inhemska och utländska) få tillgång till dessa. I det här sammanhanget finns det också skäl att påminna om det mindre välbetänkta av den i början av 1990-talet av Bildt-ledda regeringen tagna besluten att lämna över allt mer av det tidigare av stat och kommun skötta, skyddsvärda register och i stället överlåta dessa känsliga personregister i händerna på olika privata operatörer. Också detta var i grunden den från Storbritannien hämtad förvaltningsmodellen ”New Public Management” (NPM). En modell som går ut på att konkurrensutsätta och läggas ut på marknaden också säkerhets- och integritetskänslig registerinformation. I stället för att inom myndigheter och offentlig förvaltning utveckla verksamheten har jakten på billigast tänkbara lösning blivit ett helt överordnat mål. Verkscheferna i våra myndigheter fick redan då delvis lite för fria händer att agera, något som sedan följts upp i nya kompletterande direktiv från 20111 och 2014 om outsourcing av IT etc och som i fallet med Transportstyrelsen i jakten på billiga IT-lösningar ledde till rena lagöverträdelser och avgång för generaldirektören. Och sedan även till avgång för två statsråd under sommaren 2017 för att de saknade full koll och inte ingrep i tid. Det faktum att såväl SPAR (det svenska personregistret) som BASUN (företags- och fastighetsregistret) numera ligger i händerna på delvis utanför landet placerade privata företag borde förskräcka. Båda registren innehåller i förhållande till det från Transportstyrelsen outsourcade en betydligt större mängd integritetskänsligt och sekretessbelagt material. Detta sedan början av 1990-talet outsourcade personregistret har genom åren hanterats av ett stort antal olika utländska bolag. I dag ligger det i händerna på EVRY - ett i huvudsak av norskt riskkapital ägt företag. Också datahanteringen hos BASUN finns i händerna på företag utanför Sverige. Uppdraget att sköta registren har växlat. Företagen har varit allt från franska Sema Group till ATOS Orgin, Logica och kanadensiska CGI. De säkerhetsklassade registren har fått vandra runt mellan olika företag samtidigt som de kommersialiserats och marknadsförts som adress- och upplysningskälla för till exempel mängder av olika, nischade massutskick. Att säkerheten för register som SPAR och BASUN borde rimligen betraktas som viktigare än att jaga billigast möjliga driftkostnader för viktiga register borde vara självklart. Genom att inrätta och låta en statlig Cybermyndighet ta hand om driften, ansvaret och säkerheten borde minska risken att inte säkerhetskontrollerad personal och operatörer kan få tillgång till dessa integritetskänsliga uppgifter. Att kunna garantera detta är inte minst för rikets säkerhet och medborgarna här långt viktigare än att kanske spara någon eller några procent på IT-driftkostnaden. Mot bakgrund av erfarenheterna från bland annat haveriet i Transportstyrelsen borde det vara en prioriterad uppgift för regeringen att nu skapa en Cybermyndighet och se till att de offentliga register som finns i Sverige hamnar i säkert förvar. Att det sedan därutöver uppenbarligen nu finns behov också av en mera övergripande generaldiskussion om om våra statliga myndigheters roll och hur de bäst borde styras och ledas utan systemfel börjar bli allt mera uppenbart. Robert Björkenwall och Jaan Ungerson Lästips: Trump förebild för svenskt näringsliv? Knappast...och heller inte New Public Management. http://www.dn.se/debatt/skydda-det-offentliga-fran-affarsman-som-trump/ "Om man rensar bort hans grova främlingsfientlighet och manschauvinistiska tirader är Trump i mångt och mycket en idealtyp för hur även det svenska näringslivets ledare tänker och resonerar. Han vill 'få saker och ting gjorda', är misstänksam mot 'byråkrati och regler' och är mycket negativ till 'tjafs'; att åsikter stöts och blöts, i synnerhet om de inte överensstämmer med de egna." Skrev två professorer i företagsekonomi på DN debatt 22/8. Utmärkt bra och klargörande varför NPM borde utmönstras ur statliga myndigheter.

Thursday, August 24, 2017

Ta lärdom av Transportstyrelsens haveri

Haveriet på Transportstyrelsen kan nog fungera som politisk ögonöppnare för många beslutsfattare. Det som där nu uppdagats visar att det som passar på ett på en marknad agerande företag med effektivisering för vinst som främsta drivkraft inte är lämpligt att bruka på välfärdstjänster och offentlig förvaltning. Regeringen har nu möjlighet att göra klart att den gemensamma sektorn med demokratiskt styrda och av kravet på rättsäkerhet burna verksamheter måste styras av andra principer än kortsiktig ekonomi- och effektivitetsjakt. Såväl säkerhetsläckan på Transportstyrelsen som skandalerna kring det rekorddyra bygget av det Nya Karolinska Sjukhuset i Stockholm är i grunden resultatet av det marknadstänkande som sedan början av 1990-talet fått fotfäste inom såväl statlig som kommunal verksamhet. I samma takt som det som tidigare sköttes inom verk och myndigheter lagts ut på entreprenader och dyra konsulter – allt i jakten på billigare lösningar - har skadat tilliten och kvalitén på verksamheterna. Med den från i första hand Storbritannien och av den brittiska högern sedan Margret Thatchers dagar utformade nya styrmodellen för offentlig förvaltning - kallad ”New Public Management”, NPM - har haft företagsvärlden som modell för hur allt från myndigheter till välfärdssektorn kärna av skola, vård och omsorg ska organiseras och ledas. Kodorden är privatisering och konkurrensutsättning. I till exempel de svenska moderaternas politiska program uttrycks det med orden att allt som kan bedrivas av någon annan än det offentliga ska också privatiseras. Förändringen drevs även på från föregångaren till Svenskt Näringsliv - Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) – och en rad till det kopplade lobbyorganisationer. All offentlig verksamhet som kunde läggas ut på entreprenörer skulle outsourcas och överlämnas till marknaden. Kostnaden för den gemensamma sektorn skulle bantas. Jakten på ”vinst” blev då det primära målet. Att det sedan i praktiken oftast blev dyrare och sämre var man tystare om. För många av de statliga myndigheterna har det blivit ett självändamål att kunna visa att de genom bruk av anbudsförfarande och entreprenörer kunde pressa priser och bedriva verksamhet billigare. Följderna av det har synts tydligt inom järnvägstrafiken. Transportstyrelsens agerande nu följer samma mönster. När Transportstyrelsen i april 2015 sålde ut hela sin IT-hantering till multinationella IBM sade vara m en bra och för myndigheten utmärkt affär. Det avgörande för outsourcingen var jakten på minskade kostnader. Omkring 150 på myndigheten anställda IT tekniker avskedades och billigare utländska på balkan etc fick ta över. Att miljardkontraktet saknade viktiga detaljer som krav på beprövad och säkerhetsklassad personal att hantera det delvis hemligstämplade och för rikets säkerhet grundläggande materialet fick passera i den jakten. Att det finns en lagstiftning som reglerar hur sekretessbelagda uppgifter får spridas och hanteras ”rundades” som oviktigt i förhållande till möjligheten att kunna visa fram en billigare och mer kostnadseffektiv IT-lösning. Och nu är haveriet med upphandlingen med rätta föremål för utredningar och debatt. Viktigast nu är att tillfredställande nu reda ut och så långt möjligt täppa igen säkerhetshålen efter haveriet på Transportstyrelsen. Därutöver behöver bredare lärdomar nu dras vad gäller utformningen och förvaltningen av våra gemensamma skattefinansierade statliga och kommunala verksamheter. Inte minst då att privatiseringar och marknadslösningar passar illa som modell för såväl drift som för finansiering investeringar. Samma marknadstänkandets logik som format NPM har också drivit på idén om ”Offentlig-Privat Samverkan” (OPS-lösningar) för större byggprojekt och investeringar i offentlig infrastruktur. I stället för att använda skattemedel eller göra offentliga upplåningar lämnas projekten över till dyrare upplånat privat kapital som för själva byggandet sedan får betalt för detta i ett för skattebetalarna ofta svindyrt avtal för att även sköta driften i kanske 40 år. Att de lösningarna blir svindyra vittar Nya Karolinska Sjukhuset om. Ett projekt som skulle kosta 14 miljarder men just i en sådan driftform färdigbetalt år 2040 har en rekordnota på 60 miljarder kr. Skattebetalarna står för fiolerna medan vinsten lågbeskattad och till hälften i skatteparadis går rakt i fickorna på privata kapitalägare. Så det finns goda skäl att ta lärdom av både Nya Karolinska, haveriet i Transportstyrelsen m fl och börja städa upp i olika regelverk och marknadstänkandet med dess dyra efterräkningar. Robert Björkenwall tillsammans med Jaan Ungerson Anm: Publicerad i bl a Göteborgs-Posten 26/7,Västerbottens-Kuriren,Västerbottens Folkblad och Östra Småland 26/7, Gotlands tidningar, Värmlands folkblad och Sundsvalls tidning 27/7,Norran 12/8 m fl. Om behovet av att inrätta en Cybermyndighet införd i bl a Gotlands tidningar 2/8, Västerbottens Kuriren 1/8, Nerikes allehanda 5/8,Östra Småland 1/8, Länstidningen i Jämtland 5/8, Sundsvalls tidning 6/8, Värmlands Folkblad 15/8, Borås tidning 17/8 m fl...se bl a länk: http://www.vk.se/2061331/skapa-en-cybermyndighet-for-svenska-register

Thursday, June 01, 2017

Finland firar 100 stolta år som självständig nation

Finlands geopolitiska läge har historiskt inte varit avundsvärt och det har satt sin prägel på vårt mesta grannland Finlands politik som nu självständighetsfirande 100-åring. Finlands 1900-talshistoria är både dramatisk och blodig. Först ett brutalt inbördeskrig 1917-18 och sedan två hårda, självständighetsbevarande krig mot Sovjetunionen 1939-40 (Vinterkriget) och 1941-44 (Fortsättningskriget). Att Finland ändå alls klarade att överleva som självständig nation var nära nog lika osannolik som en lottovinst. Men för att inte onödigtvis provocera den stora grannen i öster följde efter krigen många år av försiktigt balanserande och realpolitiska anpassningar – Paasikivi-Kekkonen-linjen – visavi den stora grannen i öster. Men sedan Sovjetunionens kollaps 1991 ökade Finlands spelutrymme under den skicklige Mauno Koivisto (president 1982 – 1994). Sedan 1995 är Finland en EU-medlem, men till skillnad från Sverige och Danmark även en del av euroområdet. På den senare punkten gjorde Finland ett i backspegeln strategiskt felval. Finsk industri och konkurrenskraft har fått betala dyrt för sitt byte av marken mot EU-Euron. Åren efter finanskrisen 2008 gick Finland igenom ett stålbad. Många tunga industriföretag slogs ut och mobiljätten Nokia tvingades till stora neddragningar. Och det fick Finland svårare att parera genom sin låsning av valutan och anslutningen till valutaunionen EMU. Handlingsutrymmet för inhemska, ekonomiska stimulanser var därmed begränsat. Hade landet däremot haft samma läge som Sverige utan låsning till EMU så hade Finland haft lite lättare att motverka en växande arbetslöshet och kunnat före en lite mildare krispolitik. I Finland liksom många andra europeiska länder tappade socialdemokraterna i regeringsställning många röster i kölvattnet av finans- och arbetslöshetskrisen. Det raset höll i sig också över och efter riksdagsvalet 2015 då populistiska Sannfinländarna passerade Socialdemokraterna och blev landets näst största parti efter Centern som efter valet också tog över statsministerposten (Juha Sipilä). Tillsammans med Sannfin och Samlingspartiet bildade man då en rent borgerlig regering. Den regeringen föreslog sedan stora nedskärningar av välfärden, sämre a-kassa, färre semesterdagar och sänkta löner. Protesterna kom då som brev på posten. Många och stora demonstrationer och strejkande fackliga medlemmar följde. Regeringen tvingades backa något och förhandlingar följde också mellan arbetsmarknadens parter. 2016 kom så en uppgörelse mellan arbetsgivarna och olika fackförbund om ett “konkurrensavtal” och med innebörden att löntagarna skulle arbeta 24 timmar mer per år utan lönekompensation (= inre devalvering). Uppgörelsen stöttades och kompletterades sedan av Sipiläs regering med bl a en mindre justering av skatterna. Uppgörelsen med denna “interna devalvering” – ökad arbetstid utan ersättning – ansågs dock även inom arbetarrörelsen vara ett pris värt att betala för att förhindra ännu större försämringar av löntagarnas villkor. Men i spåren av uppgörelsen fick särskilt populistiska SannFin se hur deras stöd bland finska folket nära nog halverades. Och särskilt så bland de tidigare arbetarväljare som i bl a Kymmedalen (lite av en S-vagga) gått över till SannFin men nu i besvikelse började återvända till S (SDP ledd av fackmannen Antti Rinne) och delvis också Vänsterförbundet. SannFin-ledaren, utrikesminister Timo Soini – en slug politisk strateg – började se om sitt hus och bestämde så under början av 2017 att avgå till sommaren Två SannFin-politiker konkurrerar om uppdraget. Den ena är kulturministern (stöttas av Soini själv) Sampo Terho, knapp favorit före den mera oborstade Europaparlamentarikern Jussi Halla-aho. Skulle Terho förlora mot Halla-aho så skulle innebära att det krympande Sannfinländarna tar ett rejält steg i en mer rå högerpopulistisk och klarare främlingsfientlig riktning. Halla-aho tillhör nämligen den patriotiska organisationen Suomen Sisu, som i sitt principprogram anser att ”olika folkslag inte avsiktligt får blandas”. Nuvarande SannFin-ledaren, utrikesminister Soini tillhör inte alls den sidan av partiet och så heller inte kulturminister Terho. Oavsett hur det går, lär SannFin inte återkomma i nästa regering efter riksdagsvalet i april 2019. Kanske blir det en s k rödmylleregering – koalition mellan socialdemokraterna och centern plus något mindre parti- då? Eller någon annan typ av blocköverskridande regering som Finland oftast brukar ha. I takt med Sannfinländarnas sjunkit ihop har de rödgröna partierna vuxit i stöd. gått framåt, Socialdemokraterna har – efter en skakig början - stegvis tagit sin upp ur tidigare svacka och är nu ikapp Centern och skulle möjligen också kunna bli landets största parti vid nästa riksdagsval 2019. Men också De gröna (starkt framåt i kommunvalet 2017) och i mindre grad även Vänsterförbundet har på senare tid fått ett ökat stöd i opinionen. Samtidigt har arbetslösheten börjat sjunka från en hög nivå och den ekonomiska tillväxten äntligen börjat ta fart. Det 100-årsfirande Finland – formellt den 6 december – kan fira med stolthet och förtjänar få ett grattis av grannen Sverige. Robert Björkenwall;robert.bjorken@telia.com (Publicerad i bl a Östra Småland 9/6, Hälsinglands fyra tidningar - S-K,HT,Lj-Posten och Ljusnan - 7/6 m fl)