Tuesday, March 08, 2011

Antipolitik som försämrar för långtidssjuka, gamla och sköra

Regeringen bedriver antipolitik och försämrar för pensionärer, långtidssjuka och andra i behov av offentlig service via Försäkringskassan

I stället för statliga, offentliga servicekontor – med försäkringskassa, arbetsförmedling, skatteverk,polis etc – som utredaren Lars Högdahl i “Se medborgaren”-utredningen och socialdemokraterna i sin regionalpolitiska rapport (“Rättvis regional utvecklingspolitik för hela landet”, 18 april 2010) i landets samtliga kommuner ser vi hur staten och det offentliga gradvis drar sig tillbaka. Och med försämrad offentlig service som följd.

Det senaste färska exemplet är nedläggningen av 100 servicekontor inom Försäkringskassan. Någon som tror att servicen blir bättre och handläggningstiderna kortare för olika försäkringsärenden? Nä, knappast.

Thomas Eneroth (S), en klok vice ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott, betonar att Försäkringskassans planer på att lägga ned 100 servicekontor inte bara handlar om lokaliserings- och regionalpolitik.

Det är också en ideologisk fråga.

"Det är bara ännu ett exempel på synsättet att staten ska dra sig tillbaka. De borgerliga ger antipolitiken ett ansikte", sade s-politikern Eneroth häromdagen om denna färska regeringsåtgärd från Reinfeldt & co i den blå alliansregeringen.

Nedskärningarna kommer dessutom att få allvarliga följdverkningar för Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Pensionsmyndigheten och andra verksamheter som ofta har gemensamma kontor och är samlokaliserade med Försäkringskassan.

Den offentliga servicen runtom i vårt avlånga landet riskerar med andra ord att urholkas och avlövas ytterligare. I stället för att förstärka den offentliga servicen och närvaron i varje kommun går regeringen nu motsatt väg.

Och Thomas Eneroth – borde få en stark roll i det kommande ledarlag som ska styra S efter marskongressen - är inte ensam om att reagera. Även pensionärsorganisationen PRO:s ordförande Curt Persson uttrycker med rätta stark oro för en sämre försäkringskasseservice.

"Det går inte bara att hänvisa till Internet och talsvarstjänster.” (Har alla gamla ens knapptelefon med “tryck stjärna- och fyrkant-funktion”?) “Människor i sköra situationer måste kunna träffa en levande människa att tala med öga mot öga", säger Curt Persson.

Det är i högsta grad befogade farhågor. Internet är en lösning som inte passar alla.

Många äldre, funktionshindrade och långtidssjuka - som ofta är i kontakt med Försäkringskassan - behöver det personliga stödet och den mänskliga kontakten. 100 färre servicekontor betyder att den mänskliga kontakten nu försämras ytterligare.

En klok regering lyssnar på opinionen och borde därför nu tänka om. Dra tillbaka besparingskraven på Försäkringskassan! Nu behövs det en starkare, inte svagare, statlig närvaro och fungerande offentlig service i hela Sverige.

Robert Björkenwall;robert.bjorken@telia.com;http://rbjorkenwall.blogspot.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home