Tuesday, March 15, 2011

Städavdraget Rut och dess faktiska fördelning

Observerat om städavdraget Rut och dess fördelning:

Höginkomsttagare använder städavdraget Rut tio gånger så ofta som låginkomsttagare - och runt 95 procent av befolkningen använder det inte alls!

SCB:s statistik från häromdagen om städavdraget visar att det finns en variabel som är ännu tydligare än ålder, nämligen i vilka inkomstgrupper som utnyttjar städavdraget Rut.

I den rikaste fjärdedelen är det nästan tio gånger så vanligt för hushållen att göra avdraget än i den fattigaste fjärdedelen. Det om något borde tala
sitt tydliga språk. (Lägg till detta att regelverket även ger rätt till att även anlita grillkock eller poolstädning i sommarhuset i t ex Spanien!)

Väger man sedan in att de med mycket pengar dessutom gör fler och större avdrag blir fördelningen av städavdraget ännu skevare.

2010 bekostade svenska skattebetalare städhjälp i hemmet till en kostnad av 1 340 miljoner kronor. Pengar som hade kunnat köpa städtjänster för verkligt
behövande, inte för dem med bäst inkomster och standard. Till den som redan har skall varda givet, så det står i bibeln hos evangelisten Matteus 13:12 och har åter besannats.

Visst kunde dessa 1,3 miljarder kr årligen användas bättre till andra angelägna behov i samhället. Exempelvis att låta de där 1,3 miljarderna vara
grundplåten för en årlig upprustning av järnvägsunderhållet eller till lite fler sjukvårdsplatser eller något annat liknande där stålarna gör ännu större nytta.

Eller att bygga ut den kommunala äldreomsorgens hemtjänst som nu går på knäna på grund av för litet skattepengar lite mer resurser. Exempelvis så att alla som så vill kan få gratis eller mot blott en symbolisk avgift önskad hjälp i hemmet från t ex 75 års ålder. Det vore långt bättre med ett sådant riktat stöd till de äldre i stället för nuvarande generella rutavdrag som höginkomsttagare i huvudsak nu lägger beslag på.

I Danmark tog den konservativa regeringen för några år sedan bort ett liknande skatteavdrag, med motiveringen att det bara gynnade höginkomsttagare.

I Sverige sitter t ex högavlönade mediechefer och inte så få av de bättre betalda journalisterna och skriver i egen sak om det här städavdraget, som de själva är snabba att använda. I fjol läste jag en tabell på rätt många välavlönade storstadsjournalister och mediechefer som själva använder Rut-avdrag. Så flera av dem rapporterar nog i egen sak när de gärna ger utrymme i media åt Rutavdragets påstått goda effekter och resultat men nära nog förtiger helt hur sned fördelningen de facto ser ut när det gäller avdragets fördelning. Egenintresset ljuger sällan eller aldrig.

Alltså att höginkomsttagare använder städavdraget Rut tio gånger så ofta som låginkomsttagare - och runt 95 procent av befolkningen använder det inte alls!

Den konservativa regeringen i Danmark insåg det orimliga och tog för några år sedan bort ett liknande skatteavdrag, med motiveringen att det bara gynnade höginkomsttagare. Men det är nog att begära för mycket att regeringen Reinfeldt
skulle göra samma sak här.

Robert Björkenwall;robert.bjorken@telia.com;http://rbjorkenwall.blogspot.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home