Thursday, February 03, 2011

En f d statsminister i högform pratade jobb, klimatpolitik och visioner

Onsdagen den 2 februari anordnande fackförbunden Seko, Handels och Byggnads tillsammans med Arbetarrörelsens Tankesmedja ett seminarium i Stockholm under rubriken ”Fullt upp - ett seminarium om hur arbetarrörelsen skapar en politik för full sysselsättning”.

Rekordmånga, närmare 300, deltagare hade sökt sig till seminariet. Det stora dragplåstret var i den politiska hetluften “come backande” till tidigare partiordföranden och statsministern Göran Persson som inledde dagen under rubriken ”Strategi för full sysselsättning”.

Det var härligt att höra Persson i god form igen. Kraftfull argumentation genom en som så ofta tidigare skicklig retorik och med ett budskap framfört med stor pondus. Många var de som på stolarna och i fikapausen efteråt suckade av saknad efter en sån naturlig partiledare.

- Det får bli Göran Persson igen nu när det är kris inom de socialdemokratiska partiet och en given annan, möjlig ledare inte ser ut att finnas, hördes bland sorlet under pausen inför nästa seminarieblock.

Inför ett antal närvarande journalister konstaterade Göran Persson, apropå s-krisen nu följande: “ Om Socialdemokraterna bara förmår formulera en vision om mer rättvisa och ökad sysselsättning är jag säker på att partiet till kommande årsskifte är det största i svensk politik”

Att Socialdemokraterna bildade ett regeringsalternativ med Miljöpartiet och Vänsterpartiet anser den tidigare s-partiledare var ett strategiskt misstag som är ett av skälen till den kris Socialdemokraterna i Sverige nu befinner sig i.

Göran Persson slog redan inledningsvis i sitt “en enkel analys utifrån det perspektiv en sörmländsk bonde har” fast att omvärlden påverkar oss, om de inte klarar sitt så klarar vi inte vårt. Han gjorde en tillbakablick och beskrev skeenden och händelser kring 90-tals krisen och som bedrevs för att återerövra makten från marknaden. Och som tidigare fanns hans i tidigare tal från statsministeråren raka konstaterande om “marknaden som en usel herre men god tjänare” även med nu i hans anförande på Clarion i centrala Stockholm.

Persson vore inte Persson om han inte också denna gång betonade vikten av sunda, välskötta statsfinanser och den överenskommelse som partiet och LO gjorde under de tuffa åren – vi ska tillbaka till full sysselsättning. Full sysselsättning definierar han då som när alla som vill ha ett jobb också har det.

Partiet var på god väg i arbetslöshetsbekämpningen men de borgerliga valsegrarna 2006och 2010 har gjort att massarbetslösheten nu etablerat sig i vårt land. (Sverige har så där 400 000 för många utanför arbetslivet för att vi ska vara nära nåt som liknar full sysselsättning, framgick av senare inslag under seminariedagen.)

För att nå full sysselsättning måste man arbeta inom tre politikområden, slog Göran Persson fast i sitt engagerade anförande: det handlat om den ekonomiska politiken, om arbetsmarknadspolitiken och om näringspolitiken.

Välskötta statsfinanser ger oss marginaler men det är bättre att satsa dem på barnfamiljerna genom höjda barnbidrag än på ytterligare skattesänkningar i form av jobbskatteavdrag. Utöver att de – med tanke på Röda korsets färska rapport om växande barnfattigdom i Sverige – behövs ett ökat stöd till barnfamiljerna som ger det också ett bättre utbyte i form av höjd inhemsk konsumtion och bättre fördelningsprofil. När det gäller arbetsmarknadspolitik och näringspolitik så lyckades den socialdemokratiska regeringen under andra delen av 90-talet mycket väl inom dessa områden.

Genom en aktiv arbetsmarknadspolitik tillsammans med satsningen på kunskapslyftet förbereddes människor – det var främst kvinnorna som tog chansen ( 70 procent av dem som deltog i kunskapslyftet var kvinnor) - för arbetsmarknaden som skulle komma när konjunkturen vände. Vi skulle behöva liknande satsningar också nu i dagens arbetsmarknadssituation. Och en arbetsförmedling – “finns den alls”, undrade Göran Persson – som verkligen gör det den ska och borde göra.

När det gäller näringspolitiken var Socialdemokratins satsning på ”Gröna jobb” på lokal nivå även den framgångsrik. I landets kommuner investerades det för 30 miljarder kronor i ny miljövänlig teknik. Insatser som nu regeringen Reinfeldt drar nytta av när de solar sig i glansen på ekonomiska toppmöten i Davos och i EU-sammanhang.

På det här området var Sverige tio år före övriga länder med att sätta klimatomställningen i centrum för politiken. Göran Perssons vision om ”det gröna folkhemmet” är faktiskt revolutionerande, och värd att ta fasta på också i 2010-talets Sverige.

Göran Persson liknande dagens klimatproblem med en cancersvulst i atmosfären. Den går inte över av sig själv utan måste åtgärdas i tid. Och här måste politiken går före och visa vägen.

Han markerar bestämt att innan marknaden kommer att ha fångat klimatförändringen kan det ha gått för långt, politiken måste därför stiga fram och ta initiativet. Stimulera och peka ut vilka klimatinvesteringar som kan och borde göras.

Det duger inte att vänta på marknaden det är lika illa som att bara sitta och vänta på att cancern ska läka ut av sig självt.

För att komma till rätta med dagens massarbetslöshet krävs en aktiv arbetsmarknadspolitik. Arbetsmarknadspolitiken ska förbereda människor för arbete när konjunkturen vänder. Varför dessutom inte fortsätta på kunskapslyftet men den här omgången kanske man inte ska fokusera på grund- och gymnasieutbildning (även om problem och brister finns här) utan kanske mera på högre yrkesteknisk och annan utbildning, sade Göran Persson. Men idag har Reinfeldts allians tyvärr förpassat arbetsmarknadspolitiken till en slumrande och passiv företeelse.

Reinfeldts regering – trots solandet i glansen för “den nordiska välfärdsmodellen” och våra tidigare klimatsatsningar - tar inte heller klimatpolitiken på tillräckligt allvar. De menar att Sverige ligger så långt före genom Socialdemokraternas tidigare satsningar så nu ska de andra ska få komma i fatt, noterade Göran Persson. Och det framgick klart av hans anförande och efterföljande paneldiskussion att han tror på behovet av fortsatta miljö- och gröna jobb-satsningar. De är nödvändiga för att ställa om Sverige till ett mer klimatvänligt samhälle samtidigt som det skapar nya jobb.


I den efterföljande, spänstiga paneldiskussionen deltog alltid lika tänkvärda och kunniga Lena Sommestad, professor i ekonomisk historia, tidigare miljöminister och nu en möjlig kandidat som ny s-partiordförande tillsammans med nationalekonomiprofessorn Per Lundborg vid Stockholms universitet och förbundsekonomen Stefan Carlén från Handels med flera kunskapsrika och intresseväckande kommentarer till Göran Perssons inledningsanförande. Björn Elmbrant var också rätt person att vara moderator för en så kvalificerad och kunskapsrik panel.

Deras kommentarer hade ett klart fokus på hur vi åstadkommer eller i vart fall närmar oss full sysselsättning. Alla tre betonade vikten av att penning- och finanspolitikens utformning så att också sysselsättningsmålet är möjligt att uppnå. Det måste, menade de tre, ske så att penningpolitikens mål kompletteras med ett sysselsättnings- och tillväxtmål för att arbetslösheten ska kunna bekämpas med tillräcklig styrka och kraft. Den ensidiga fokuseringen på inflationsmålet (borde snarare ligga någon procent högre än nuvarande 2 %-iga inflationsmål, ansåg prof. Per Lundborg) bidrar till att arbetslösheten ökar.

De tre hade även synpunkter på den normpolitik med budgetregler som infördes under 90-talet och menade att en debatt och diskussion om dessa måste till. Det får inte längre vara förbjudet att diskutera också detta, ansåg t ex Lena Sommestad.

Ty det är inte alls givet att de budgetregler som infördes under 90-talet är de mest effektiva i dag. Det höll även Göran Persson med, även om han han var skeptiskt till att Sverige – utan sällskap av andra EU-länder - skulle kunna genomföra dessa förändringar själva.

Sammanfattningsvis var det skönt att lyssna till en socialdemokratisk partiordförande, om än före detta, som med pondus och styrka pratade politik. Persson har många styrkor och vi var många som insåg hur mycket vi saknat honom de senaste åren.

Persson vet och har fortsatt en stark övertygelse om hur man skapar full sysselsättning, nämligen genom en aktiv arbetsmarknadspolitik, genom kunskaps- och kompetenshöjningar och genom nyinvesteringar i linje med det gröna folkhemmets idéer och visioner. Och att detta är fullt möjligt att åstadkomma också med en god skötsel och vård av statsfinanserna.

Robert Björkenwall; robert.bjorken@telia.com; http://rbjorkenwall.blogspot.com

PS. Den som vill höra vad t ex Göran Persson sa? Titta då SvT Play. På seminariet släpptes också en bra rapport av Tankesmedjans Bo Jangenäs och Levi Svenningsson: ”En solidarisk och allmän arbetslöshetsförsäkring – ett reformförslag”, som kan laddas ner via www.arbetarrorelsenstankesmedja.se

0 Comments:

Post a Comment

<< Home