Saturday, February 05, 2011

Finansminister Borg och en järnväg som förfaller av underinvesteringar

Observerat om finansminister Borg och järnvägens förfall:

År 2010 hade vi i Sverige 83 000 förseningstimmar inom järnvägen, vilket till cirka 80 procent drabbade svenskt näringsliv genom försenade leveranser.

Det är allt annat än ett lysande bra resultat och vittnar om att det finns djupa problem med under lång tid eftersatta reinvesteringar.

I en intervju i tidningen Sydsvenskan 6 november 2007 tyckte finansminister Anders Borg (M) att Sverige investerar för mycket i sina järnvägar.

"En investering i väg är fyra fem gånger viktigare än i järnväg. Vi har överinvesterat i järnvägar", ansåg Anders Borg då.

Det är väl inte utan att denna finansministers negativa inställning till järnvägen märks tydligt i regeringens prioriteringar sedan dess. Man har dragits ned kraftigt på såväl nyinvesteringar som drift och underhåll.

Effekterna av detta har ju heller inte precis uteblivit förra vintern och så även denna vinter. En färsk utredning från Riksdagens utredningstjänst visar att Sverige till och med ligger i den absoluta botten i Europa när det gäller järnvägssatsningar.

Det genomsnittliga EU-landet investerar dubbelt så mycket som Sverige! Och järnvägens underhållsberg är nu mångmiljardstort, som bl a en KTH-studie från sommaren 2010 visade.

Det är djupt oroande för Sverige som industrination. Tag bara problemen på Malmbanan. Det är allvarligt om ett framgångsrikt företag som LKAB tappar kunder och leveranser därför att samhällets infrastruktur inte fungerar.

Det krävs ett omtänkande i regeringskansliet. Det går inte att satsa allt krut på jobbskatteavdrag (och vars påstått positiva jobbefter nu även ifrågasätts av en färsk långtidsutredning) och skattesubventioner till hushållsnära tjänster.

Om Sverige vill ha internationellt konkurrenskraftiga industriföretag krävs en fungerande infrastruktur. Malmen, stålet och skogsprodukterna måste fram till exportmarknaderna. Annars går kommande kontrakt över till andra länders bolag.

/Robert Björkenwall; robert.bjorken@telia.com; http://rbjorkenwall.blogspot.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home