Friday, January 14, 2011

Om ett krisseminarium och socialdemokraterna som söker sin kompass

Reflektioner apropå s-framtidsseminariet på Rönneberga häromdagen - och en svensk socialdemokrati med dåligt självförtroende

Några korta intryck och reflektioner apropå Socialdemokraternas seminarium som kriskommissionen anordnade på Rönneberga den 13 januari. Det blir fler seminarier om hur Socialdemokraterna kan få större självförtroende och handlingskraft.

Denna av S-kriskommissionen arrangerade övning - den första i en serie av flera - direktsändes via webbens SVT Play och var en intressant början på hur socialdemokratins pågående kris lämpligen kan hanteras. Åtta tv-team och ett fyrtiotal journalister åkte till kursgården Rönneberga på Lidingö. Antalet journalister var, särskilt i början, klart fler än antalet S-deltagare. Och när de som ska rapportera om krisande socialdemokrater ännu lever och har hälsan är fler än de som ska få partiet att överleva och ha en chans att vinna valet 2014, finns skäl till en och annan fundering. Men ett vet vi: svenska medier är fulla av dagliga spekulationer om såväl Socialdemokraternas framtid som mera näraliggande om vem som möjligen kan tänkas bli socialdemokraternas nästa partiledare, därtill vald på s-kongressen i slutet av mars månad.

(S-seminarier: Innovationspolitik - SVT Forum | SVT Play
svtplay.se,länken för den som vill kolla själv)

Dock förtjänar väl att påpekas att Socialdemokraterna - trots sitt usla resultat - ändå fick 1 827 497 röster i riksdagsvalet 2010, och därmed ännu är störst i Sveriges riksdag. Om än knappt men dock. Arbetarerörelsens tankesmedjas utredare Anne-Marie Lindgren bjöd på en intressant exposé från 1880-talet till dagens utmaningar. Paneldebatten med Aftonbladets nya politiska chefsredaktör Karin Pettersson, s-riksdagsledamotet Sven-Erik Bucht från Haparanda och professorn i ekonomisk historia och ex-miljöministern Lena Sommestad bjöd efter Lindgrens inledning på en var också rätt spänstig. SKTF-fackets ordförande Eva Nordmark - sannolikt med bäst chans att bli ny TCO-ordförande efter Sture Nordh - avrundade dagen med synpunkter och förslag med fokus på arbetslivets område, en av flera politikområden som socialdemokraterna inte förmådde göra "politik av" i senaste riksdagsvalet. Att konferensen genomfördes i öppenhet och kunde följas på webben var utmärkt för alla som inte har möjlighet att göra det på plats i en kursgård i Stockholmstrakten.

Visst, den här första - i en serie av flera - övningen på Rönneberga löser alls icke de problem som ännu präglar den bitvis lite traumatiska och sviktande självförtroende präglade socialdemokratiska eftervalsdebatten, identitetskrisen och partiledarvalets våndor och osäkerheter.

Men Ann-Marie Lindgren från Arbetarrörelsens tankesmedjan gav en trovärdig förklaring till hur Socialdemokraterna tappade samhällsanalysen redan under 1980-talets andra hälft och sedan ännu inte hittat den.

I stället har motståndarsidan - högern och nyliberalerna - gradvis tagit över problemformuleringsförmågan och dagordningssättandet med bl a hjälp av sina tankesmedjor Timbro och andra lagt grunden för alla avregleringar och att marknaden får lösa allt mer av det som politiken tidigare styrde. Nu se vi resultatet med vart trejde tåg som inte går, elpriser som skenar och annat liknande. Arbetslivets förändring med allt fler osäkra anställningar ("snuttjobb") och den försämrade a-kassan (allt sämre ersättning och ändå mångdubblade avgifter), en likaledes försämrad sjukersättning, växande ungdomsarbetslöshet och allt fler som "fastnar" i långtidsarbetslöshet med få eller inga chanser att få möjlighet att komma tillbaka i jobb och egen försörjning igen.

Utredaren A-M Lindgren menade - som allt fler andra som deltar i samhällsdebatten - att Socialdemokraterna måste se över skattesystemet, så vi åter betalar skatt efter bärkraft. Fokus måste läggas på hur vi använder skattepengarna. Välfärden måste betalas, för välfärd vill alla ha.

Att finansiera sjukvård, skola och omsorg gemensamt via skatten är det billigaste och kostnadseffektivaste sättet, det visar pålitlig samhällsforskning. Alternativet med att betala mer ur egen ficka till olika privata försäkringar och tjänster blir både dyrare och mera orättvist fungerande.

Lena Sommestad, professorn i ekonomisk historia och ex-miljöminister, betonade - utöver hennes stenhårda kritik av socialdemokraternas brist på en hållbar samhällsanalys - att tillväxt utan hänsyn till miljö och klimat är feltänkt. En sådan tillväxt klarar inte marknaden eller den politiska högern.

Det är Socialdemokraternas stora utmaning att stimulera fram en tillväxt som bygger på produktiv rättvisa och tar hänsyn (uthålligt) till miljön och klimathotens utmaningar.

Ett annat tema på detta första krisseminariet var partiets oförmåga att förstå hur Internets utveckling och finanskrisen påverkat samhället och människorna. Anne-Marie Lindgrens och Lena Sommestads huvudpoäng var att relationen mellan marknad och demokrati har förändrats till demokratins nackdel, samt att S ännu inte har en egen trovärdig och stark analys av den nya, globaliserade verkligheten. Öppenhet, nyfikenhet, och mer av självförtroende måste prägla partiet, om det politiska initiativ som svensk socialdemokrati tidigare haft på nytt ska kunna återvinnas.

De som kan tänkas vilja ha uppdraget som S-partiledare - ännu är fältet här helt öppet och högst oklart - ligger dock just nu så lågt som möjligt för att inte bränna sina chanser. Om det är rätt eller fel taktik kan diskuteras. Ett vet vi dock: Spekulationer kring vilka som ska leda S, V och MP i valet 2014 förlamar nära nog helt det oppositionsarbete som är så viktigt i varje vitalt fungerande demokrati.

Precis som fallet är just nu i det politiska Sverige. Men det kanske klarnar lite om så där en månad eller så?

Robert Björkenwall, robert.bjorken@telia.com; http://rbjorkenwall.blogspot.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home