Friday, December 31, 2010

Järnvägen kommer tyvärr att fortsätta fungera illa

(Införd i bl a Dagbladet 5 januari 2011 m fl)

Observerat om järnvägen kommer att fortsätta att fungera illa så länge nuvarande kortsiktighet tillåts råda

Under ett helt politiskt liv har Ulf Adelsohn fajtats för marknadsanpassning och privatiseringar. Som M-ledare 1981-86 gick han i bräschen för nyliberalismens intåg i Sverige.

Men på ålderns höst verkar Adelsohn ha kommit på andra (läs bättre) tankar.

I radio-Ekot den 27 december tycker Adelsohn, numera ordförande för SJ, att det blivit för mycket splittring, uppstyckning och bolagisering på järnvägsmarknaden i Sverige.

"Det gamla SJ är uppdelat i åtta delar, nio till och med kan man säga, och då blir det väldigt, väldigt svårt och tungt", suckar Adelsohn i radiointervjun.

I stället efterlyser den gamle högerledaren - högst rimligt - mer statlig styrning och samordning för att komma till rätta med den senaste tidens tågkaos.

Han vill att regeringen tillsätter en utredning för att se över det splittrade ansvaret och dessutom ser över vilka investeringar som krävs för att järnvägen ska fungera.

Det är inte en dag för tidigt att nu även SJs styrelseordförande och f d m-ledare Ulf Adelsohn nu till slut också han kommit till insikt om att avreglering, bolagisering och privatisering inte är lösningen på allt.

Särskilt inte på så komplexa ting som järnvägstrafik och infrastrukturen kring detta system. Men föga överraskande verkar Adelsohn inte ha något alls att hämta hos sina moderatkompisar i regeringskansliet;

pikant nog så ingår även hans fru i den kretsen som en synnerligen nyliberal kulturminister.

Nya infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) - f d hotelldirektören från Södertälje - fortsätter att hålla fast vid den nyliberala läroboken och en avreglerad tågtrafik.

Det är illa, mycket illa. Kaoset på järnvägarna visar att det behövs ett ny- och omtänkande i regering och riksdag. Dagens järnvägspolitik leder fel, käpprätt åt skogen. Så svenska folket har nog bara att förvänta sig fortsatt,

framtida järnvägskaos beroende på en kombination av kraftiga underinvesteringar, bristande samordning och "jag sköter min egen kiosk och skiter i resten"-tänkandet (suboptimeringens förbannelse) så länge nuvarande nyliberala syn får råda på järnvägsområdet.

Robert Björkenwall ; robert.bjorken@telia.com; http://rbjorkenwall.blogspot.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home