Thursday, December 09, 2010

SCB: Valresultatet håller i sig för den stora valvinnaren

SCB: Valtrenden står sig

Det finns ingen större dramatik i Statistiska Centralbyråns, SCBs stora partisympatiundersökning i Sverige med över 6 000 svarande (särklassigt mest pålitligt) som presenterades onsdagen den 8 december.

Skillnaderna mellan blocken är ungefär samma som i valet i september. Och valtrenden med ett växande, ledande regeringsparti - moderaterna - står sig; som det så ofta brukar göra efter en valvinst.

Är det någonting som man dock kan slå fast, så är det att de partier som vann framgångar i riksdagsvalet, tar med sig dessa trendmässiga framgångar också in i den nya mandatperioden.

Det är ingenting ovanligt. Lyckas ett parti bara hålla sig på surfbrädan i en framgångsvåg är det ofta möjligt att surfa vidare på denna ett bra tag.

Följaktligen går nu det ledande regeringspartiet Moderaterna fortsatt bra och är för första gången sedan SCB:s mätningar startade 1972 största parti. Partiet når nu hela 32,4 procent och det är en ökning med över två procentenheter på bara några månader.

Reinfeldts nygamla moderater har uppenbart inte förlorat någonting alls på debatten om partisekreterare Sofia Arkelstens bjudresor (bensinbolaget Shell) till fjärran land eller på debatten kring det fortsatta hemlighållandet av de miljondonationer som partiet fått de senaste åren.

Något vidare tuggmotstånd av en frisk, frimodig och offensiv opposition har Moderaterna heller inte mött. Tvärtom, så då rullar det på ännu ett tag för den moderata segervagnen.

Regeringen har istället kunnat skörda frukterna av att ekonomin - som ett resultat av 2009 års kraftiga tillbakagång - nu växer snabbt.

Och regeringen i väljarnas ögon; det är samma sak som Moderaterna. De tre små regeringspartierna - Centern (krymper fortsatt), liksom Kristdemokraterna och de ungefär ställningen hållande Folkpartiet.

Inom borgerligheten är det dock tydligt att regeringens småpartier seglar i motvind. Snarare än mera så än tidigare.

Både Centerpartiet och Kristdemokraterna tappar från en redan låg nivå och når vid ett skattat valresultat i december 2010 bara 5,8 procent respektive 4,3 procent i väljarstöd.

Folkpartiet har parkerat klart under tio procent och når i denna mätning 6,8 procent. Inte så lysande det heller för skolministern och FP-ledaren major Björklund.

Det är tre partier som i väljarnas ögon har gjort sig mer eller mindre ointressanta. De sitter i regeringen, men befinner sig i allt större skuggtillvaro i förhållande till Moderaterna.

I regeringen är det Folkpartiet som äger den av väljarkåren högt rankade skolfrågan och borde kunna ha goda möjligheter att profilera sig. Ändå växer inte heller Fp.

KD och C har däremot tappat i både kraft, inflytande och prestige efter regeringsombildningen. Deras inflytande är nu mindre än i första M-ledda Reinfeldt-regeringen. För dessa två partier ser det gradvis mörkare ut - och det är verkligen en öppen fråga om de överlever ett val till som 2010. Minst ett av dessa riskerar att trilla under 4 %-spärren för inval i nästa riksdag.

Gör de bedömningen att årets resultat för alliansen var en Pyrrhusseger, då kommer kanske det borgerliga alliansblocket att spricka upp inför nästa val år 2014. Sker det kan mycket hända, i både politiken och i opinionen.

Om det går bra för Moderaterna går det däremot åt det fortsatt knackligt för Socialdemokraterna.

Partiet är nu nere på för detta mesta regeringsparti smärtsamt dåliga 29 procent. Det innebär ett fortsatt tapp sedan valet på 1,7 procentenheter, vilket är en statistiskt säkerställd nedgång.

Bland annat fortsätter förtroendet bland LO-medlemmarna (arbetaryrken) att undergrävas. Socialdemokraterna befinner sig i ett limboliknande läge just nu och som tenderar att göra väljarna allt mera osäkra om var de har partiet. Medborgarna vet inte åt vilket håll som partiet ska gå eller för den delen vem som ska leda det.

Vad en ny partiledare ( sker sista veckan i mars 2011) betyder för partiets förtroende i väljarkåren återstår därför att se.

Det blir i hög grad beroende på vem som väljs och vilket program som han/hon ska försöka styra det just nu krisande Socialdemokraterna utifrån. SCB-mätningen är - det ska dock sägas - till stor del gjord innan beskedet kom om att s-partiledaren Mona Sahlin avgår.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet - de två andra i det rödgröna blocket - tar också med sig trenderna från valresultatet. Miljöpartiet går fortsatt framåt till 8,8 procent och Lars Ohlys V-parti faller tillbaka ytterligare något till 4,7 procent.

I hög utsträckning kommer de fortsatta resultaten för dessa bägge partier att bero på åt vilket håll som Socialdemokraterna och dess nya ledarskap kommer att gå.

Ett S-parti som driver åt höger kommer att öka utrymmet för vänsterväljare att gå till Vänsterpartiet eller bli soffliggare och ett s-parti som inte uppfattas som nyfiket, hungrigt och drivande riskerar även att tappa röster till Miljöpartiet.

Man kan med SCB:s stora partisympatiundersökning konstatera att svenska folket i alla fall ännu inte har ångrat sitt val av regering och riksdagsmajoritet.

Är det något som vi alla lärt oss av mätningarna så är det att inte dra för stora växlar eller ta ut något i förskott på den ena eller den andra opinionssiffran. Ändå genererar de fortsatt mycket okritisk publicitet, som professorn i journalistik Jesper Strömbäck konstaterade på forskarnätverkets heldag i gamla riksdagshuset häromdagen.

Ett vet vi dock: det kommer med stor sannolikhet att bli fyra intressanta år i svensk politik fram till valet i september 2014.

Robert Björkenwall, robert.bjorken@telia.com; http://rbjorkenwall.blogspot.com ;

0 Comments:

Post a Comment

<< Home