Thursday, December 09, 2010

Skattefinansierad välfärd har fortsatt starkt folkligt stöd

(Införd i bl a Gotlands tidningar 9 december 2010 m fl)

Skattefinansierad välfärd har ett fortsatt starkt folkligt stöd i Sverige

Umeåprofessorn och välfärdsforskaren Stefan Svallfors visade på ett välbesökt forskarseminarium i arbetarrörelsens forskarnätverk häromdagen (7/12) i riksdagshusets andrakammarsal att svenskarna fortsatt är lika starkt för skattefinansierad välfärd och socialförsäkringar, sjukvård och så vidare som tidigare. Det är klart hoppfullt och styrker inte alls det Mona Sahlin sa om skatterna och medelklassen (denna fåfänga jakt på medianväljaren i storstaden) på partirådet i lördagen den 4 december. Med rätta kritiskt kommenterat också på ledarplats i flera s-tidningar.

Hade Svallfors talar på partirådet om sina färska siffror i sin välfärdsforskning och den fortsatt starka viljan av betala skatt för dess finansiering, hade nog Sahlin fått göra om sitt tal på partirådet och riva ett antal sidor i sitt talarmanus. Hennes slarviga resonemang fick för övrigt befogad kritik från såväl TCO-som LO-håll. Så slarvig som Sahlin var på s-partirådet får en socialdemokratisk ledare (också om snart f d) inte vara i så här viktiga frågor som välfärden, skatterna och om arbetslösas situation.

Medelklassen vill betala skatt!
Svallfors forskning visar att tilliten och förtroendet för gemensamt finansierad välfärd via skatter är en stabil trend också nu 2010! Det stödet är också starkt även bland medelklassen. Faktiskt finns en svagt ökande trend här.

Det var främst kollapsen i jobbfrågan för Socialdemokraterna (kom redan 2006) och den svaga trovärdigheten i ledarskapet och om ekonomin samt bristen på ett eget projekt och tydligt alternativ, som gjorde att Socialdemokraterna gjorde ett så katastrofalt dåligt val 2010.

Intressant att flera andra forskare i väljarbeteende, jämte Svallfors, i efterföljande paneldiskussioner varnade för att inte stirra sig blinda på någon slags fåfäng jakt på medianväljaren i storstaden och låta det styra utformningen av S-politiken. Det framgick även av vad statsvetaren Johan Martinsson och sociologidoktorn Klas Gustavsson, sa på seminariet i gamla riksdagshuset.
Socialdemokraterna var, också enligt journalistikprofessorn Jesper Strömbäck, usla på att sätta dagordningen och vinna media (svag gestaltning av sitt budskap), vilket gjorde att Socialdemokraterna heller inte vann valrörelsen.

Överskattade sociala medier
Strömbäck tog också ner den överhypade betydelsen av sociala medier. Dess roll är fortsatt ännu ytterst marginell. Var så också i valet 2010. Bara 5-8 procent hämtar sin information därifrån.

Så partiinterna kommunikationsnissars snack om dess sociala medier växande roll har ytterst lite med verkligheten att göra; generellt sett ännu år 2010. Professor Strömbäck hade också mycket intressant att säga om den ökade medialiseringen av politiken. Huvudtesen: Politiken är mera beroende av media än media av politiken. Och detta kommer inte att minska fram över!

Ska Socialdemokraterna vinna framtida val, behöver partiet återfå förtroendet i sysselsättningsfrågan, få ett ledarskap som inte misstros och våga ha ett eget starkt, nytt projekt/berättelse som är fotad i folks vardag och som bär.
Särskilt som kollektivt skattefinansierad välfärd och socialförsäkringar har fortsatt starkt, oförminskat stöd bland folk, så där har Socialdemokraterna vunnit, som flera av forskarna sa på seminariedagen. Så läget är, menade flera i debattpanelerna, inte alls hopplöst för Socialdemokraterna. Bara partiet kan får ordning på sin politik när det gäller sysselsättningen, vågar profilera sig så att skillnaderna blir större och märks (inte mindre!), får ett nytt trovärdigt ledarskap som väljarna åter kan tro på . Och att Socialdemokraterna åter blir ett parti som vågar.

Lena Sommestad - en kraft som behövs
För övrigt kan noteras att Lena Sommestad åter gjorde bra ifrån sig i den avslutande paneldebatten om "hur påverkas arbetarrörelsens politik och strategier" av vad som framkommit på dagens olika forskargenomgångar. Hennes inlägg möttes av starka applåder i riksdagens andrakammarsal. Hon stärker sina aktier som en tongivande person och intellektuell kapacitet värd att ta till vara på i Socialdemokratins kommande ledarskap! Fler sådana som hon behövs nu är ledarskapet behöver vässas både agitatoriskt och intellektuellt inom socialdemokraterna.

Kul med en så givande och kunskapsrik dag för oss som ännu inte är "fullärda" och redan kan och vet allt.

Robert Björkenwall; robert.bjorken@telia.com; http://rbjorkenwall.blogspot.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home