Sunday, June 27, 2010

Mest negativt publicitet för S och överpositiv för den borgerliga alliansen

Observerat:

Nu visar det sig, inte helt oväntat, att gjorda sammanställningar belägger att medierapporteringen har en klar tendens att vara överpartisk visavi den borgerliga alliansregeringens olika utspel och förslag och övernegativ mot oppositionen och mot socialdemokraternas prestationer i all synnerhet.

I DN nyligen framgick tydligt att media knappast kan anses allsidig och balanserad i sin rapportering. Detta har i sin tur även andra media också noterat och kommenterat lite kort.

Hur som helst framgår där att statsministern Fredrik Reinfeldt får störst utrymme i medierna av de svenska politikerna. Mona Sahlin knappar dock in på statsministern.

Men samtidigt får Socialdemokraterna mest negativ publicitet av riksdagspartierna.

I DN:s redovisning av Politikerbarometern – en sammanställning av politikerna och partiernas genomslag i de svenska medierna - framgår detta klart. Undersökningen är gjordes under perioden 24:e mars till och med 17:e juni av företaget Infopaq.

Statsminister Fredrik Reinfeldt toppar inte helt oväntat listan efter att ha hamnat i 117 toppnyheter under perioden. De rödgröna går starkt framåt efter att ha presenterat sin skuggbudget. Men mediebilden av den blev inte helt lyckad. Moderaterna lyckades stämpla alternativet som en skattehöjningspolitik. Den sammanföll också tidsmässigt med Greklandskrisen – något som stärkte Moderaterna.

Mycket av rapporteringen handlar om opinionsmätningar. Socialdemokraterna, som backat får därmed negativ publicitet, samtidigt som det Miljöpartiet får positiv press på sina starka siffror.

Medierna gillar också finansminister Anders Borg. Han får nästan tre gånger så mycket publicitet som Per Nuder som var finansminister i den förra socialdemokratiska regeringen. Tre gånger mer publicitet för den borgerlig jämfört med en socialdemokratisk finansminister är knappast - hur man än ser det - en rimligt balanserad nyhetsvärdering.

Klart som korvspad att sånt också bidrar - utöver vissa egna tillkortakommanden - att opinionsläget just nu ser ut som det gör för moderaternas respektive socialdemokraternas del i olika opinionsmätning.

/Robert Björkenwall; robert.bjorken@telia.com; http://rbjorkenwall.blogspot.com

PS. Men hur det sedan ser ut på valnatten mot den 20 september är däremot en helt annan sak.

1 Comments:

Blogger Gunhildsblog said...

Är det bara jag som totalt urless på alla mätningar? De duggar tätt numera!! Till vilken nytta? Skrämma upp partisekreterarna och -ordförandena?

11:46 AM  

Post a Comment

<< Home