Tuesday, June 01, 2010

Israel en skjutglad nation som älskar sina olagliga bostadsockupanter mer än freden

Vad världen nu har sett i Israel det senaste dygnet är en nation som är mer förälskad i sina olagliga bosättar-ockupanter än i fredstanken och då går det så här. Men nog är nog som den radikala israeliska tidningen Haaretz skriver idag och det här kommer omvärlden inte förlåta i brådrasket.

Tydligen fick även Henning Mankell en skada, liksom en annan svensk (konstnären Dror F.)som var ombord av de totalt elva svenskar som fanns med på båtarna. Professor
Gardell - religionshistoriker - har däremot inte fått några skador med sitter finkad just nu i en israelisk ökenstad (Bersheba).

Frågan är - och det är kärnfrågan - om USA nu vågar och vill ta i så att också ledningen i Israel nu begriper att nu har världen fått nog av de israeliska
ockupantmakten och dess regering. Just detta är sist och slutligen vad som avgör hur det kommer att gå här i denna "krutdurk" i världen.

EU borde - som en markering - säga upp sitt "gynnad status-handelsavtal med Israel. Det vore också en tydlig markering gentemot den israeliska högerregeringen
och dess skjutglada soldater.

En gång i tiden var det här landet lite av ideal men det är väl numera närmast en apartheidstat som stora delar av världen ogillar djupt. Jag minns hur jag för nu rätt
länge sedan satt med en israelisk överstelöjtnant och sociologforskare i Ramallah på West bank och när han hade en del kloka resonemang om hur relativt välutbildade palestinier är och så.

Men den mannen och andra som jag då mötte hade en lite annan politisk syn på saker och ting och finns inte längre kvar i "rullorna".

Robert Björkenwall; robert.bjorken@telia.com; http://rbjorkenwall.blogspot.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home