Tuesday, March 09, 2010

En marsvecka i media där mindre viktigt tog över agendan från det riktigt viktiga

Observerat om en marsvecka i media där viktigt och andrarangsfrågor bytte plats på agendan

Första marsveckans upprörda debatt om de hushållsnära städtjänsterna visade en sak: att media är en egen aktör i denna fråga. Liberala Dagens Nyheter har t ex flera dagar å rad mest liknat en reklambroschyr för något av de nya städföretag som livnär sig på bidragspengar från skattebetalarna. Journalister och mediechefer som ska följa opartiskhetens ideal, tycks i denna fråga kasta allt sådant överbord. Sannolikt för att somliga bland dessa också "råkar" vara stora konsumenter av dyrt skattesubventionerade städtjänster.Och trots att det här handlar om på sin höjd några tusen nyskapade städjobb till en svindyr och fördelningspolitiskt djupt orättvis skattesubvention. Bara media hade "orkat" gå bortom lobbyisternas uppblåsta propagandasiffror.

Den kanske viktigaste nyheten den första veckan i mars handlade om något helt annat men på sikt mera avgörande viktigt. Nya omfattande mätningar från havet norr om Sibirien visar att metangas läcker ut i atmosfären i tidigare okänd omfattning. Metan är en mycket mer kraftfull växthusgas än koldioxid - och just därför långt farligare mot vårt skyddande ozonskikt. Risken för snabbt smältande isar i Arktis är uppenbart. Men just nu verkar det som om de olika mejlläckor, skandaler och problemen med FN:s klimatpanel har degvalverat miljölarmen till andra rangens nyheter. Rent av ännu lägre än så.

Men så är det tyvärr ofta i medievärlden - också.

/Robert Björkenwall ;robert.bjorken@telia.com; http://rbjorkenwall.blogspot.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home