Thursday, February 18, 2010

Vattenfalls ledning nonchalerar näringsminister Olofsson

Observerat:
Mer satsningar på kolkraft och mindre på vindkraft. Den 17 februari kunde vi i Dagens Industri läsa att helstatliga Vattenfall under de kommande fyra åren ökar sina investeringar i fossila bränslen med över 70 procent och tänker satsa 100 miljarder kronor i kol- och gasverk samt brunkolsbrytning. Samtidigt med detta halveras satsningarna på vindkraft.

Vattenfalls ledning tycks skratta Maud Olofsson i ansiktet hela vägen fram till valet i höst. Man agerar som inga som helst ägardirektiv finns eller någon statlig ägarrepresentant från näringsdepartementet finns närvarande när beslut som dessa tas - helt på tvärs mot retoriken från näringsdepartementshåll.

Det är dags med ett skifte i näringsdepartementet och att det därtill sätts in andra ägarrepresentanter i statliga Vattenfalls (ska ju ha ledartröjan i energi- och klimatomställningen i högtidsretoriken) som vågar riva i mot Vattenfalls ledning som just nu verkar göra lite som man vill. Som denna vinstmaskin i miljardklassen vore en lekstuga för direktörerna i bolagsledningen.

/Robert Björkenwall; robert.bjorken@telia.com; http://rbjorkenwall.blogspot.com

PS. På hearingen i trafikutskottet om järnvägskaoset nu i vinter med bl a SJ- och Banverksledningen framkom från järnvägsfackligt håll att det i dessa marknadiferingstider också i statlig verksamhet är 1 500 färre som röjer snö hos Banverket...Det är också ont om "snöplogande tåg" numera, långt färre än tidigare och att brist på reservtåg gör att tågen underhålls mera sällan och tas in mindre ofta för återkommande avisning m m. I stället för att rusta upp ban- och järnvägsmaterielunderhållet m m så snackar SJ-ledning och andra om ersättningen vid förseningar för resenärer som drabbas ska göras bättre och mera effektivt fungerande.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home