Thursday, March 04, 2010

Apropå städavdraget, tågkaoset och svensk fordonsindustri

Apropå diskussionen om tågkaoset kontra städavdraget som rullat i media. Räknade just ut att kostnaderna för avdraget för hushållsnära städtjänster motsvarar 2 000 banverksanställda. Detta apropå mediediskussione i februari om vinterns problem på järnvägen - och problemen med banunderhållet i stort. Se där en annan och vettigare användning av dessa skattestålar. Eller för den delen i kommunala äldreomsorgen.

Det är bättre användning av skattepengarna än att subventionera villaägare i Djursholm, Täby etc som har råd att betala sin städning och gräsklippning m m med egna pengar utan 50 %-ig skattesubvention.

En annan sak som förvånar i den debattsoppa om städavdraget är statsminister Reinfeldts egna kommentarer i TV-Aktuellt den 2 mars. Han gjorde där en minst sagt skruvad jämförelse mellan "framtidsbranschen" städbranschen och bilindustrin. Svensk fordonsindustri sysselsätter direkt och indirekt omkring en kvarts miljon personer. Den drar in stora exportinkomster årligen till Sverige.

Städbranschen sysselsätter däremot några tusen personer(långt färre än vad som ofta påstås). Och är därtill subventionerad till 50 procent av skattebetalarna när dess tjänster utförs i hemmet eller i villaträdgården, liksom i utlandet belägna fritidshus/fritidsvillor.

Det är föga troligt att en svensk statsminister behöver ligga vaken om nätterna om det går lite upp och ned i städbranschen. Men det borde han göra om det går dåligt för bilindustrin, i stället för att förlöjliga dem som arbetar i den (Reinfeldt i TV-Aktuellt 2/3).

Om svensk bilindustri skulle få ett stöd som motsvarar dess ekonomiska betydelse för landet jämfört med städhjälp, skulle den få halva personbilens eller lastbilens pris betald av svenska staten (= av oss alla skattebetalare).

Inget företag inom bilindustrin har dock begärt att erhålla en enda krona i permanent företagsstöd. De vet att de måste överleva av egen kraft.

Inte ens det hårdast pressade bilföretaget, Saab, har begärt eller erhållit direkt statsstöd. Städbranschen vill däremot ha ett permanent statsstöd på 50 procent av arbetskostnaden, ja vissa i den borgerliga alliansen vill höjda den skattesubventionen till 75 procent.

Allt med syfte att fortsätta och gynna de välmående i Djursholm, Täby, Lidingö m fl med skattesubventionerade städ- och trädgårdstjänster som de själva borde betala fullt ut med egna, skattade pengar.

/Robert Björkenwall;robert.bjorken@telia.com;http://rbjorkenwall.blogspot.com

PS. För övrigt skulle jag gärna vilja se en lista på alla journalsiter som använder sig av städavdraget och har ett stort egenintresse att blåsa upp mediediskussionen om detta just nu!

Den tidigare chefsekonomen Roland Spånt har för övrigt gjort en utmärkt genomgång av de fåtaliga och subventionsdyra jobb som städavdraget gett. Hans siffror är långtifrån de uppblåsta siffrorna från lobbyorganisationen Almega som vissa svalt med hull och hår...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home