Friday, February 26, 2010

Påståenden och fakta om städavdragsjobben som blivit långt färre än vad som påståtts

Almega Tjänsteföretag har tagit fram en studie om en påstådd jobbeffekt av städavdraget för hushåll som mot 50 % skatteavdrag påstås ha resulterat i uppåt 11 tusen städjobb. Denna slarvigt genomförda och sifferskakiga studie har sedan borgerliga politiker tagit som intänkt för att nu vilja inte bara behålla utan utöka skatteavdraget till 75 procent (major Björklund,fp,i Rapport 26 februari).

Men de uppgifter som media - utan kritiskt faktakoll - nu basunerat ut är en rätt magnifik "felräkning" på så där 1 300 procent.

Så här ser det ut: det ledande företaget i branschen (Hemfrid etc) debiterar 360 kronor i timmen. Detta ska väl då lönekostnader, kontroll, vinster, ledningens arvoden, annonskostnader och säkert en del för påverkanskostnader gentemot politiker och allmänhet (via Almegas lobbyarbete). Ett bruttobelopp på 1420 miljoner dividerat med 360 kronor och en årsarbetstid på 1800 timmar innebär att ca 2200 heltidsarbetanden ryms inom den kalkylen.

Alltså 2 200 helårsarbeten - och det är en bruttosiffra. Men i praktiken är siffran sannolikt lägre, bra mycket lägre.

Hela städbranschen i hemmet via skatteavdrag skulle då ha omfattat 2200 heltidsarbetande. Antar man sedan schablonmässigt att en femtedel av företagens avdrag sker på felaktig grund eller är avsiktligt fusk skulle det verkliga underlaget för avdraget vara 1800 heltidsarbeten. Branschen själv hävdar ju att många av de nya företagen tidigare sysslade med skattefusk så varför skulle de plötsligt avstå från att utnyttja den svaga kontrollen och skattverkets positiva inställning till branschen? (Gräsklippning ger t.ex. avdrag men inte plantering. Vad säger att planering inte bokförs som gräsklippning på fakturan och då ger rätt till
skatteavdrag på 50 % av arbetskostnaden??).

Hur som helst ligger redan siffran 1800 helårsjobb i ett helt annat härad än den massmediala uppgiften som är sju ggr större. Men än viktigare är att detta tal anger alla som omfattas av avdraget,alltså även de som fanns i branschen före avdragets införande – inte som i media framställs de som genom avdraget tillkommit.

Här finns inga uppgifter om förändringen men låt oss vara generösa och hävda att hälften tillkommit genom skatteavdraget på ett schysst sätt, dvs. då rör det sig om 900 heltidsjobb. En del av detta handlar dessutom då om avdrag för sommarstugor
utomlands så i Sverige är nettoeffekten än mindre.

Media överskattar i sin rapportering därför jobbeffekten med i runt tal 1300 procent - ett svårslaget rekord. Varför gör de så utan reell faktakoll? Lättja, resursbrist eller vad...?

Den verkliga kostnaden för oss skattebetalare blir då i runda tal 800 000 kronor per nytt jobb för 900 nyjobb inom branschen sedan skatteavdraget tillkom. Ingen direkt imponerande jobbskapande siffra för en i grunden rätt dyr skattesubvention.

En subvention som - visar olika studier - därtill i huvudsak används att hushåll som har gott ställt och skulle kunna betala de här städ- och trädgårdstjänsterna med helt egna pengar utan skattesubvention av alla andra.

De som gått på den här bluffen (= kraftigt uppblåsta siffran) som städavdraget påstås ha gett i nya jobb har avslöjat sin egen inkompetens.

Man kan undra varför media är så slöa och slappa att de verkar köpa vilka fabricerade siffror som helst utan att kolla närmare det som påstås från småsluga
lobbyintressen...

/Robert Björkenwall; http://rbjorkenwall.blogspot.com

PS. Månne om Agenda i SVT på söndag den 28 februari förmår göra ett bättre jobb på den här punkten!?

0 Comments:

Post a Comment

<< Home