Monday, March 08, 2010

"Bokslut Reinfeldt"- bra läsning inför valrörelsen

Bokslut Reinfeldt - en mycket användbar bok i valrörelsen

Till den som har, åt honom skall varda givet, så att han får över nog; men den som icke har från honom skall tagas också det han har.”

Detta bibelcitat ur evangelisten Matteus och hans text i 13:12 inleder den kunskapsrika och läsvärda boken ”Bokslut Reinfeldt” (Ordfront). Bättre än så kan inte heller den nu snart gångna mandatperiodens borgerliga regeringen klassklyfteskapande politik inte beskrivas.

Författarna Christer Persson, Stefan Carlén och Daniel Suhonen har i denna andra bok om Reinfeldt analyserat effekterna av det systemskifte som varit målet för alliansen.

Taktiken - signerad av trion Schlingmann, Reinfeldt och Borg - har varit att angripa de tre pelarna som bär upp den svenska modellen:

• Den unika partsrelationen mellan arbetsgivare och löntagare. Genom att göra det dyrare att vara ansluten till fack och a-kassa har förbunden tappat massor av medlemmar. Maktförskjutningen som en konsekvens av detta har förskjutits till arbetsgivarnas fördel.

• Generella socialförsäkringssystem enligt inkomstbortfallsprincipen har urholkats rejält. Regeringen har på olika sätt angripit riskutjämningen, exempelvis kraftigt försämrat tryggheten för långtidsskuka och dyrare a-kassa för fack med hög arbetslöshet.

• Grundläggande välfärdstjänster (barnomsorg, skola, omsorg) som i stor utsträckning finansieras via skattemedel och utförs av offentliga huvudmän har satts på svältkur. Samtidigt har regeringen Reinfeldt har ökat tempot i privatiseringarna och de ”fria” valen med egna "gräddfiler" i vården för välbeställda med tilläggsförsäkringar.Vägen har öppnats för en utveckling bort från behovsstyrning till allt mera av plånboksstyrning.

De kraftigt ökade klyftorna är kanske den mest synbara effekten av Reinfeldtregeringens systemskifte. Detta blir också en kvinnofälla, anser författarna: När de utjämnande systemen försvagas drabbas särskilt kvinnor som i stor utsträckning arbetar i låglöneyrken och som dessutom påverkas mer av dyrare fack- och a-kasseavgifter.

Regeringen driver en mycket tydlig linje som går ut på att öka låglönesektorn och via sämre a-kassa sänka den så kallade reservationslönen på arbetsmarkanden. Det höga tonläget i debatten om avdragsgilla städtjänster till svindyra subventioner som huvudsakligen konsumenras av de välbeställda är ett av många uttryck för detta.

Alla svenska kvinnor som den 8 mars firade 100-årsjubileet för Internationella kvinnodagen har anledning att särskilt analysera alliansens politik inför höstens val..

Fredrik Reinfeldt har retoriskt (ingalunda begåvat men med bedrägligt luriga drag) sökt sig mot mitten för att kunna konkurrera om S-väljare. Moderaternas plats längst till höger har intagits av Maud Olofsson och Centerpartiet. ”Maud sitter längst bak på en fyrmansbobb, skriker högst, men styr inte” sa Börje Hörnlund mycket träffande när han häromveckan gästade SVT-soffan.

Regeringen Reinfeldt för en tydlig högerpolitik, men högerytterretoriken har överlåtits till Maud Olofsson. ”Vi måste bli fler flitiga bävrar, och färre matade fågelungar” är ju ett klassiskt Maud-citat som vittnar om Centerpartiets nuvarande närmast socialdarwinistiska människosyn.

Ökade orättvisor är en given konsekvens av alliansens politik: Skattesänkningar och avdragsmöjligheter för hustjänster gynnar konsekvent högavlönade mer än lågavlönade. Skattepolitiken har lett till en allvarlig urholkning av skattesystemets omfördelande effekter, skriver de tre författarna. ”Principen om skatt efter bärkraft fungerar knappast längre.”

Moderaterna har som långsiktigt mål i sitt handlingsprogram att sänka skatterna till EU-genomsnittet, dvs ner till en skattekvot på 40 procent mot dagens svenska på 46,2 procent.

Av boken framgår att det innebär skattesänkningar på cirka 196 miljarder utöver de redan genomförde på 96 miljarder under den nu gångna mandatperioden. Får de en period till vid makten kan vi verkligen börja prata om systemskifte! Så stora skattesänkningar leder till ännu större klyftor och mer klasspolitik. Det är med andra ord inga småsaker som städavdragets vara eller icke vara och andra "småsaker" som står på spel i valet.

Läs "Bokslut Reinfeldt" och det blir bra mycket lättare att följa årets valrörelse och sedan ta slutlig ställning vid valurnan i september.

Robert Björkenwall (http://rbjorkenwall.blogspot.com);robert.bjorken@telia.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home