Thursday, October 22, 2009

Socialdemokraterna tvingas städa igen efter fyra år med borgerligt styre

(Publicerad i bl a Arbetarbladet 12 november 2009 m fl)

Observerat och värderat:
Socialdemokraterna får städa igen efter ännu en misslyckad borgerlig regering i Sverige

Socialdemokraterna i Sverige har den senaste tiden pendlat runt 35 procent i väljarstöd i de olika opinionsmätningarna. Hyggligt men det kunde och borde ha varit ännu lite högre med tanke på att verkligheten med rekordhög, växande arbetslöshet och tilltagande missnöje med den sittande, borgerliga fyrklöverregeringen under Fredrik Reinfeldts ledning.

Ideologiskt står dock socialdemokratin stark i sak. Efter den globala finanskapitalismens sammanbrott sedan mitten av september 2008 efterlyses i land efter land hårdare statlig kontroll och styrning. Allt fler länder inser att oreglerade marknader leder oss i fördärvet. Marknaden är en usel herre men däremot en bra tjänare. Att återupprätta blandekonomin - lite mera politisk styrning och tuktande av marknadskrafterna - står åter överst på dagordningen efter ett antal år med avregleringshysteri och övertro om att marknaden själv förmår att sig själv reglera på bästa sätt.

Men nu är det tiden förbi. Politiken håller åter på att få lite av sin renässans; lite mera politik och lite mindre marknad gagnar oss i längden bäst i stället för en helt otyglad marknadsstyrning i snart sagt varje sammanhang.
En regering som förskingrar offentlig egendom och misshushållar ekonomin
Den borgerliga regeringen i Sverige framstår i det perspektivet - och med växande arbetslöshets- och klassklyftor - som handfallen. Den tillträdde mitt under en stark högkonjunktur i skiftet september/oktober 2006. Men de goda förutsättningarna har den dock förvaltat tämligen illa. Den har satsat på stora skattesänkningar på totalt 100 miljarder kr - och mest till dem som redan har de högsta inkomsterna. Notan för de här skattesänkningarna har betalats med stora försämringar av a-kassa, sjukpeng och pensioner (plus en viss straffbeskattning av pensionärskollektivet).

I övrigt har regeringen ägnat sig åt att försnilla offentlig egendom, slakten på det väl fungerande och uppskattade, statliga apoteksbolaget är det senaste exemplet.
Och det håller nu på att följas av ytterligare ett - nämligen en privatisering och för den enskilde konsumenten fördyrande av den likaledes väl fungernade statliga bilprovningen.

Priset för regeringens misshushållning är högt. I stället för fler jobb har vi fått massarbetslöshet. Utanförskapet växer; de 70 000 fler kommer att öka ytterligare under 2010. Arbetsmarknadspolitiken är avvecklad. Vuxenutbildningen har också till stor del slaktats. Nästan inga bostäder byggs och med en tilltagande bostadsnöd som följd.

Ändå framhärdar regeringen Reinfeldt. I stället för att kommunsektorn får de resurser som krävs och att det satsas på offentliga jobb, investeringar och utbildning så lånar regeringen mer pengar till fortsatta skattesänkningar. Denna felriktade politik leder till att vi skuldsätter oss för att betala löpande konsumtion i stället för att återvinna landets produktiva förmåga. Precis som förra gången de borgerliga åren styrde åren 1991-94 ökar nu åter arbetslösheten, fattigdomen och utslagningen.

Socialdemokratins viktigaste uppgift
Socialdemokraternas viktigaste uppgift inför nästa års val är att visa hur vi med gemensamma krafter åter kan få landet på rätt köl. Uppgiften är tvåfaldig. Det handlar dels om att mobilisera våra samlade resurser för att få fart på produktion och investeringar. Dels också om att återupprätta tryggheten för arbetslösa, sjuka och äldre.

Båda uppgifterna hänger ihop, betingar varandra. En rättvis fördelning är ett värde i sig, men den är samtidigt också en förutsättning för att få fram de resurser som krävs för att skapa ekonomisk tillväxt och att sätta fler i arbete igen.

Men ting tar tid. Det kommer att krävas tid och tålamod för att städa upp efter den borgerliga regeringen. Carl Bildts tidiga nittiotalsregering lämnade efter sig ett konkursbo. Det krävdes målmedvetna insatser under lång tid innan sviterna från regeringen Bildts vanstyre åren 1991-94 var övervunna.

Allvarligt läge som kräver en s-ledd regering som orkar städa upp igen
Sverige står nu inför en liknande utmaning igen. Att lova guld och gröna skogar är inte trovärdigt. Vad väljarna väntar sig av de politiska partierna är att de inser lägets allvar. Valutgången kommer att avgöras av hur väljarna bedömer partiernas förmåga att övervinna den ekonomiska och sysselsättningsmässiga krisen.

Här har dock socialdemokraterna ett gott historiskt anseende att falla tillbaka på och det vet väljarna. Partiet har flera gånger tidigare visat att man framgångsrikt förmår röja upp efter misslyckade borgerliga regeringar. Det skedde både 1982 och 1994. För landets och folkflertalets framtida bästa vore det både önskvärt och bra om socialdemokraterna efter valet den 19 september 2010 fick väljarnas mandat att göra om den bedriften ännu en gång.

Oddsen får väl också - med en färsk partikongress nu snart genomförd den sista veckan i oktober och rätt hyggliga opinionssiffror - bedömas vara tämligen goda för att så också skulle kunna bli fallet också denna gång.

Men innan dess stundar en hård och, förhoppningsvis, offensiv och tydligt alternativskiljande valrörelse. Därefter kan det bli socialdemokraterna igen som får städa upp efter ännu ett borgerligt misslyckande i regeringsställning i Sverige.

Robert Björkenwall, robert.bjorken@telia.com; http://rbjorkenwall.blogspot.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home