Wednesday, October 07, 2009

Myten om LAS och de arbetslösa unga

Observerat apropå myten om LAS och de unga arbetslösa

Vissa myter är bara myter och förtjänar absolut inte att stå oemotsagda i samhällsdebatten.

En sådan är att lagen om anställningsskydd, LAS, gör det svårare för ungdomar att få jobb. En myt som särskilt centerpartiets Maud Olofsson flitigt gör bruk av utan unset av bevis för sina teser.

Den här LAS-myten är helt enkelt inte sann, och det bevisas i en kommande TCO-rapport där utredarna med föredömlig precision hugger huvudet av denna högermyt.

Med hjälp av statistik från SCB visar utredarna att bara en av fyrtio, eller cirka 2,5 procent av de arbetslösa 15-24-åringarna år 2008, var utan jobb på grund av personal- eller driftsinskränkningar. Alltså situationer som just turordningsregeln om sist-in-först-ut kan vara till användning.

LAS är således inget problem av det större slaget. I en artikel i Aftonbladet (7/10-09) visar även TCO-utredarna Roger Mörtvik och Samuel Engblom att statistiken ger vid handen att de allra flesta ungdomar som blir uppsagda snabbt får nytt jobb.

Däremot vet vi att inte minst många äldre - som annars i högre grad skulle få sparken om lagen inte fanns - ofta har mycket svårt att komma tillbaka i arbete. Lagen gör det alltså möjligt för fler att arbeta längre. Precis det som var tanken också när LAS föregångare, de så kallade äldrereglerna kom till innan vi fick lagen om anställningsskydd i 70-talets mitt.

Slutsatsen av detta är, som TCO-utredarna också drar, att LAS betydelse för ungdomsarbetslösheten är försumbar och att vad som krävs är helt andra åtgärder för att sätta fler ungdomar i jobb.

Bland annat pekar de på vikten av mer utbildning och möjlighet för unga människor att få arbetslivserfarenhet, vilket bland annat kan ske genom praktikplatser eller subventionerade anställningar.

Vi talar då om klassisk svensk arbetsmarknadspolitik där arbetslösa ska rustas för de nya jobb som växer fram. Men den har regeringen Reinfeldt däremot rustat ner de senaste åren.

Och i allt högre utsträckning är den inriktad på att förmedla jobb som inte finns än att utbilda för de jobb som komma skall. Det, om något, är ett problem för Sveriges unga.

/Robert Björkenwall; robert.bjorken@telia.com; http://rbjorkenwall.blogspot.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home