Friday, October 16, 2009

Anders Ehnmark på Palmedagarna

Observerat:
Ehnmark på Palmedagarna har en poäng

Den 15 oktober lyssnade jag en stund på en återutsändning (SVT24) från Palmedagarna, folkbildande och intressant. Författaren Anders Ehnmark - en kännare av bl a italienska politik - citerade bland annat den italienske politiske tänkaren Niccolò Machiavelli (hans maktbibelbok Fursten från 1513). Den skrev han en alldeles utmärkt essäbok om för nu rätt många år sedan. Ehnmark talade om befrielse, makt och den fria staten och kom då in på ämnet EU och federalism.

Ehnmark sa att det råder en slags demokratisk subkultur i vissa delar av Europa. Människor går inte på möten och är med i politiska partier som tidigare. Kanske blir det som i USA, allt lägre valdeltagande? Men vad säger att ens Sverige är vaccinerat mot ett gradvis allt mera sjunkande valdeltagande?

Det vi borde diskutera är hur vi ska återta makt och medbestämmande som bara försvinner – och medborgarnas ”frånvaro”. Frihet borde därför ligga bra till som ett bra socialdemokratiskt slagord i nästa års valrörelse. Vid sidan av jämlikhet/rättvisa och jobbudskapet om arbete åt alla.

/Robert Björkenwall;robert.bjorken@telia.com; http://rbjorkenwall.blogspot.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home