Saturday, October 17, 2009

Den nordiska modellen - ett av "de bästa samhällena som mänskligheten skapat"

Observerat och värderat:
De historiskt sett bästa samhällen som mänskligheten skapat

En medveten politik förs allt sedan maktskiftet 2006 av regeringen Reinfeldt och hans blå allians i Sverige för att sänka lönerna och skapa en låglönemarknad med löner runt 10 000 kronor i månaden istället för dagens lägstalönerna på cirka 19 000 kronor. Allt är en del i en borgerlig strategi för ett systemskifte.

Den kände, lika välskrivande som kloke amerikanske ekonomen Paul Krugman, som fick Nobelpriset i ekonomi förra året, anser att den nordiska modellen är de bästa samhällena som mänskligheten skapat.

Han säger i en intervju i en bilaga till Kommun- och landstingsförbundets tidning Dagens Samhälle följande om idealsamhället. "Tittar man på statistiken så är det tydligt att länder med en väl utbyggd välfärd och en hyfsad jämlikhet är bättre att leva i. Jag säger inte att Sverige, Danmark eller Kanada är några utopier, men de är historiskt sett de bästa samhällena som mänskligheten skapat."

Ännu har inte den moderatstyrda borgerliga regeringen helt förstört vår svenska modell, som är det - enligt Krugman och andra - bästa mänskligheten skapat. Men nästa års val avgör om de borgerliga ska få fortsätta sitt systemskifte och slita isär det svenska samhället och dess jämlika välfärd, för att kunna sänka skatterna för de välbeställda.

Den rödgröna oppositionen kan under den tid som återstår till nästa val inte bara kritisera det borgerliga systemskiftet, utan måste också tala om hur de vill reparera, men också utveckla den svenska modellen. Det får inte bara handla om återställare, utan måste också handla om att utveckla, tidsanpassa, omforma och förändra den svenska modellen så att den behåller sin styrka och konkurrensförmåga som en framgångsrik modell också i 2010 års Sverige. Och för den närmast överblickbara perioden därefter.

Mycket talar för att valet 2010 blir ett historiskt viktigt välval för den nordiska modellens framtid. Valet nästa höst kan för lång tid avgöra hur det till slut går med ett av de "bästa samhällena som mänskligheten skapat" (Krugman).

Robert Björkenwall,robert.bjorken@telia.com; http://rbjorkenwall.blogspot.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home