Monday, July 06, 2009

En bra TCO-rapport ställer viktiga frågor om arbetsmarknaden

Observerat och värderat:
En viktig TCO-rapport ställer frågor av central betydelse för svensk arbetsmarknads framtid

1 042 evenemang. Så många var evenemangen under "lobby- och politikerveckan" i Almedalen år 2009. Och mycket öl, vin och minglande blev det. Men även en del politik och olika andra ting.

Men under Almedalsveckan i skiftet juni/juli har vi tyvärr inte hört mycket från de olika politiska alternativen om de sjukskrivnas eller de långtidsarbetslösas situation. Det är därför bra att TCO i dagarna publicerar en rapport ”Jakten på superarbetskraften” som handlar om just detta. Hälften av arbetsgivarna ratar sjukskrivna och långtidsarbetslösa konstaterar Roger Mörtvik, samhällspolitisk chef och Kjell Rautio, välfärdsutredare på TCO. Vid jämförelser med tidigare rapporter från 2005 och 2007 kan man konstatera att det inte skett några förändringar beträffande negativa attityder från arbetsgivarna mot långtidsarbetslösa eller personer som är sjukskrivna. Utsorteringen på arbetsmarknaden har blivit ett permanent fenomen. Rapporten visar att arbetsgivare - oavsett konjunkturläge - blivit allt mera råbrutala och undviker arbetskraft som inte presterar på topp.

Undersökningens resultat i korthet:

• Runt var fjärde arbetsgivare är negativt inställd till att anställa
småbarnsföräldrar.
• Nästan sex av tio arbetsgivare är negativa till att anställa sjukskrivna.
• Nästan fyra av tio är negativt inställda till att anställa personer över 55 år.
• Nästan var femte arbetsgivare är negativ till att anställa arbetslösa.
• Nästan hälften, 44 procent, är negativt inställda till att anställa friårslediga
som inte har studerat eller provat på annat jobb under ledigheten.
• Var femte arbetsgivare är negativt inställd även till att anställa personer som
har studerat eller provat på annat jobb under sitt friår.
• Runt en tredjedel av företagsledarna, 35 procent, tycker att personer som tagit
friår utan att studera har låg arbetsmoral.

Om inte den här trenden bryts kommer en ingalunda obetydlig andel av arbetskraften i vårt samhälle att gå från "utanförskap" till slutlig utslagning. För övrigt har t ex även statliga Konjunkturinstitutet, KI, TCO-ekonomen Roland Spånt m fl varnat för att så många som en av tre som nu blir arbetslös i jobbdöen och den ekonomiska krisens spår kanske aldrig kommer tillbaka i jobb igen.

Det som krävs nu är ordentliga satsningar på utbildning och kompetensutveckling. Det kommer att betala sig på lång sikt och det måste göras nu. "Utanförskapet" och utslagningen är en av Sveriges tyngsta framtidsutmaningar. Med en permanent andel utanför arbetskraften hotas såväl skatteinkomster som våra välfärdssystem. TCO ställer tre frågor till högeralliansen och de röd-gröna med anledning av rapporten.

– Varken högre tillväxt eller tuffare krav på de enskilda har minskat arbetsgivarnas utsortering av arbetskraft. Hur kan er politik bidra till att ändra på detta?

– En allt större del av dem – både unga och gamla - som nu sorteras ut från arbetslivet har kort eller omodern utbildning. Vilka åtgärder avser ni att vidta för att motverka det ”utanförskap” som beror på brister i utbildningssystemet?

– En stor del av dem som faller ur arbetsmarknaden upplever att de inte har fått tillräckligt stöd, rehabilitering eller utveckling. Hur ska ni förbättra stödet till de sjukskrivna och långtidsarbetslösa?

Det ska under kommande politiska höst och i valrörelsen 2010 bli intressant att se vilka svar som de två politiska alternativen kommer med på dessa centrala frågor som ställs i TCO-rapporten om superarbetskraften. Rimligen kan kvaliteten i de svaren också förväntas få betydelse för utgången i valet i september 2010.

Robert Björkenwall(robert.bjorken@telia.com);http://rbjorkenwall.blogspot.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home