Monday, June 08, 2009

Om EU-valet - knappast ett resultat som S kan vara nöjd med

Några observationer om ett EU-val som nu är över:

Socialdemokraterna behöll i 2009 års EU-val ställningen som största parti, men med ett uselt valresultat. Och i genrepet inför riksdagsvalet nästa år blev Alliansen större än den rödgröna oppositionen. Och åter tappade S i valspurten, som partiet nästan axiomatiskt numera gör sedan många val tillbaka. Valresultatet för socialdemokraterna blev detsamma som vid förra EU-valet.

I förra EU-valet för fem år sedan betraktades 24,6 procent som uselt. Så någon framgång är det inte när den nu hamnade på samma låga nivå som för fem år sedan - i ett läget när vi har rekordarbetslöshet och en ekonomisk kris av nära nog 30-talssnitt. Och med tanke på att valdeltagandet ändå nu steg från förra EU-valets 37,8 procent till 43,8 % i 2009 års EU-val och när förra EU-valets komet, det EU-kritiska junilistan, föll ur parlamentet. Väljare som S nu - i skogslänen men inte på andra håll - borde kunnat få, bara de röstat i tillräcklig omfattning.

Mona Sahlin och S vann matchen mot Fredrik Reinfeldt om att leda det största partiet, men de rödgröna partierna blev tillsammans mindre än Alliansen. En liten Pyrrhus-seger, förvisso. Men en oroande mager sådan. S lyckas uppenbarligen inte få ut sina potentiella väljare och gjorde därtill ett särskilt dåligt val i exempelvis Stockholm kommun med runt 18,5 procent i väljarstöd.

Uppenbarligen finns inte heller här - och det är ingen större överraskning - någon partiorganisation, svagare förankrade fackliga organisationer och nära nog inget SSU som förmår agitera och nå ut till väljarna. Och så har det redan varit sedan många år tillbaka.Uppenbart är också att SSU inte når ungdomen och har särskilt svårt att nå de unga i storstäderna. Miljöpartiet når däremot allt bättre ut bland dessa och där gjorde MP åter ett särskilt starkt val. Liksom denna gång - och en mandatperiod men inte mer dansande - Piratparti, med många proteströstande unga väljare nu sökte sig till. Men vem tar deras väljare i riksdagsvalet 2010?

Och mera generellt: den socialistiska gruppen blir nu ännu mindre än den kristmoderata och största partigruppen i det nuvalda EU-parlamentet. Detta eftersom brittiska Labour gjorde ett katastrofval (mindre än såväl Tory som UK Independent Party), tyska socialdemokrater ligger kvar på samma låga nivå som tidigare, franska socialistpatiet föll kraftigt - som väntat - och nu är mindre än miljöpartiet, de spanska socialistpartiet också gick tillbaka, finska socialdemokraterna bara blev tredje största parti med sina 18,5 proc. och två EU-parlamentsplatser etc etc. Bara på Malta och i Grekland gick socialdemokraterna framåt och ökade i EU-valet 6-7 juni. Så hur ska det nu gå med utsikterna att införa ett socialt protokoll knutet till EU-fördraget och tanken att omarbeta utstationeringsdirektivet för att bättre skydda våra kollektivavtal. Och med tanken att få en ny EU-kommission som är mera positiv till tanken på "det sociala Europa", på tanken att bättre balansera upp och "tukta" de fria marknadskrafterna och dess överordning över löntagar-, konsument-och miljöhänsyn.

Så med andra ord: var det så klokt att S släppte igenom EU-fördraget, Lissabonfördraget, i riksdagsomröstningen i november 2008 utan att ställa villkor, tuffa villkor, om socialt protokoll och bättre lagstiftning rörande utstationerade, utländsk arbetskraft - alltså respekt fullt ut av våra kollektivavtal !? Hade inte en tuffare S-hållning då betalat sig bättre nu i det svenska EU-valet den 7 juni? Sannolikt.

Lägg så till detta att socialdemokraterna i EU-valet inte lyckades slå mynt av regeringspartiernas tillkortakommanden med sysselsättningen och ekonomin.

Inte heller uppfattade väljarna att socialdemokraterna var attraktiva som en förändrande kraft i EU-parlamentet.

Bland mycket annat kan konstateras konstateras att miljöpartiet blev större än socialdemokraterna i Stockholm.

Socialdemokraterna håller på att bli ett parti i raden av andra och riskerar mista sin unika ställning i svensk politik.

Robert Björkenwall;robert.bjorken@telia.com; http://rbjorkenwall.blogspot.com

------Fakta om EU-valen -
Så har det gått för S i Sverige i de tre EU-valen:
2009
24,6 Procent

748 658 Röster

5 Mandat

2004
24,6 Procent

616 963 Röster

5 Mandat

1999
26,0 Procent

657 497 Röster

6 Mandat

Anm: Men det är och förblir ett besvärande legitimitetsproblem när 6 av tio svenska väljare fortsätter att tycka att EU-parlamentsval inte är något viktigt att delta i.

--------------

0 Comments:

Post a Comment

<< Home