Friday, July 03, 2009

Bara tre av hundra har grepp om verkligheten

Observerat och värderat:
Bara tre av hundra har grepp om verkligheten när kritiken framförs

Hur ofta får man inte höra följande: varför kan kommunpolitiker skära ner i skolan och inom vården och samtidigt anse sig ha råd med alla mindre viktiga grejer? Varför prioriteras inte välfärden?

En kritik som nästan alla delar tycks dela, när den framförs i olika vardagssamtal. Men sakligt sett ack så felaktig.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har gjort en undersökning som visar att bara tre av hundra har ett grepp om hur mycket kärnverksamheten i kommuner och landsting faktiskt kostar.

Sex av tio tror att mindre än hälften av skatten går till kärnverksamheten. I själva verket viks hela 90 procent av budgeten till vård, skola och omsorg. Alltså den där så omtalade kärnverksamheten.

En tredjedel vet inte heller att ansvaret för det vi kallar välfärdens kärna ligger på kommuner och landsting. Vill man så kan man tolka det på det sätt som ordföranden för Sveriges kommuner och landstings, SKL:s, ordförande Anders Knape sagt, apropå undersökningen: ”en tredjedel av svenskarna vet inte vad de röstar om i kommun- och landstingsvalet”.

Klyftan mellan vad folk tror och hur det verkligen faktiskt ser ut leder i sin tur till en tämligen given slutsats: här behövs mer kunskap och folkbildning, om vem som bestämmer vad och vad vi faktiskt får för våra gemensamma skattepengar. Inte minst det är omtalade vård, skola och omsorg för nio av de tio skattekronorna just går till kärnverksamheten.

Och i det sammanhanget finns nog skäl för många (flertalet?) lokalpolitiker att fundera lite på sin egen roll i den här allmänna kunskapsbristen, liksom vad massmedia och skolan gör i sammanhanget för att folkbilda om "verkligheten där ute". Exempelvis om hur mycket kärnverksamheten vård, skola och omsorg faktiskt kostar.

Men helt lysande bra är det ju inte precis heller från ett lokalpolitiskt perspektiv om en tredjedel av väljarkåren faktiskt inte vet vilka frågor lokalpolitikerna har ansvar för i kommun- och landstingshusen!?

Robert Björkenwall,robert.bjorken@telia.com; http://rbjorkenwall.blogspot.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home