Wednesday, June 24, 2009

Allt fler och hårdare kritik av finansminister Borgs tövande,passiva linje

Observerat och värderat:
Allt fler ger regeringens ekonomiska politik underkänt men finansminister Borg bryr sig inte

"Det går att förbättra arbetslöshetsförsäkringen", skrev tre företrädare för regeringens finanspolitiska råd, däribland ekonomiprofessorn Lars Calmfors, i en debattartikel i Dagens Nyheter 18 juni. Något som för övrigt TCO:s Roland Spånt och LO-ekonomerna m fl redan länge tyckt och ansett högst motiverat.

Nu är även regeringens eget finanspolitisak råds bedömning och förslag något som går stick i stäv med finansminister Anders Borg (m) och regeringens linje.

Det är inte första gången Borg och regeringen får underkänt av finanspolitiska rådet och professor Lars Calmfors.

Under år 2008 kritiserade rådet sänkningen av fastighetsskatten. Då skrev man så här:

"Sänkningen av fastighetsskatten bidrar till en ökad inkomst- och förmögenhetsspridning utan att ge några sysselsättningsvinster", ansåg Calmfors m fl i en rapport.

Calmfors har även kritiserat regeringens krispolitik. Han anser att ekonomin bör stimuleras betydligt mer än vad regeringen gör.

Bland annat föreslår Calmfors att kommunerna ska få extra tillskott så att de slipper säga upp anställda.

Anders Borg verkar dock inte ha någon ambition att lyssna på sina rådgivare.

Finansministern fortsätter att köra sitt eget race.
Calmfors och övriga som fått förtroende att sitta i finanspolitiska rådet måste undra vad som egentligen är meningen med deras uppdrag.

Rådet är visserligen just bara ett ekonomiskt råd men verkar vara utan praktisk betydelse för utformningen av regeringens ekonomiska politik allt mera i otakt med vad andra konjunkturbedömare och rådgivare tycker är en klok och rimlig avvägning av vad Sveriges ekonomiska situation och arbetsmarknadsläge nu och sedan en tid tillbaka kräver.

Tyvärr är inte sannolikheten särskilt stor att finansminister Anders Borg och regeringen heller denna gång kommer att lyssna och lägga om politiken i en rimliga riktning.

Robert Björkenwall; robert.bjorken@telia.com; http://rbjorkenwall.blogspot.com


PS. Finansminister Anders Borg (m) känner sig dock uppenbarligen allt mera störd av kritiken från bland annat prof. Lars Calmfors i hans eget ekonomiska råd, av KI:s GD Mats Dillén och andra. Nu har har börjat försvara sig i långa drapor i en egen blogg, (www.andersborg.net). Den första bloggposten är en drapa på hela 29 791 tecken (tio gånger längre än flertalet normala debattartiklar) och liknar allt mer ett mångårordigt finansministers försvarstal.

Det märks tydligt att Anders Borg är störd av den kritik som riktats mot regeringens ekonomiska politik. Inte så mycket av oppositionens attacker som i främsta rummet av invändningarna från välrenommerade ekonomer som exempelvis Finanspolitiska rådets ordförande, Lars Calmfors och Konjunkturinstitutets chef Mats Dillén. Båda anser ju -som så många andra; Roland Spånt på TCO, LO-ekonomerna m fl - att ekonomin bör stimuleras betydligt mer än vad regeringen gör idag. Bland mycket annat så har de föreslagit att kommunerna ska få extra tillskott så att de slipper säga upp anställda.

Så här argumenterar Anders Borg i sitt försvar för regeringens politik: "Vi måste vara försiktiga. Vi vet inte hur långvarig krisen blir eller om det behövs ytterligare insatser."

Försiktighet är en dygd, förvisso. Men försiktighet - lika med att passivt vänta och se, som nu sker - har också ett pris. Fler människor tvingas ut i arbetslöshet, fler riskerar att fastna i långtidsarbetslöshet. Fler - kanske en av tre - som nu blir arbetslös kanske aldrig kommer tillbaka i jobb igen. Den risken är betydande och ökar ju längre det dröjer med den nödvändiga omläggningen av politiken i en mera konstruktiv och arbetslöshetsbekämpande linje.

Robert Bj.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home