Tuesday, June 30, 2009

En storsvindlare fick sin dom för miljardsvindeln

(Publicerad i bl a Dagbladet 3 juli 2009 m fl)

Observerat och värderat:
En storskojare på Wallgatan som fick 150 år i finkan för sin miljardsvindel

Nu har domen kommit för en av världshistoriens allra största skurkar. 150 år i fängelse blev det för 500 miljarder kr (60 miljarder dollar) svindeln som Bernie Magdoff och hans bolag låtit gå upp i rök av amerikanska och utländska tillgångar i ett enormt pyramidspelsliknande upplägg till finansförvaltning. Den mannen hade under många år på sitt flotta kontor i New York lyckats hålla sig flytande i högönskelig välmåga och lyxliv av gitantiska mått, trots att varningssignaler funnits i mängder av rapporter skrivna av plikttrogna utredare i underordnad ställning vid den federala övervakningsmyndigheten för den amerikanska finansmarknaden. Men brydde sig de höga och beslutande cheferna i övervakningsmyndigheten om dessa varningar? Icke, sa Nicke.

Därför kunde den nu 71-årige rekordsvindlaren Bernie Magdoff hålla på i många år och fortsätta sin skurkaktiga verksamheten som nu ruinerat så många mer eller mindre godtrogna personer och institutioner med sina luftigt ihåliga besked om nya, kommande rekordgoda avkastningar på deras sparmedel. Sparmedel som nu gått upp i rök och vars facit nu är 500 tusen miljoner kr (= 60 tusen milj. dollar) i tillgångar som gått upp i rök. Så kan det gå om finansmarknaderna får sköta sig helt fritt utan regleringar eller när dessa är för mjuka och övervakningsmyndigheten inte gör sitt jobb och har för svaga beslutsfattare. Precis som fallet varit under de nyliberala Bush-åren de senaste åtta åren och som först nu, med Obama-administrationen vid makten,ser ut att få ett regelverk som blir lite stramare och tuffare mot dem som annars frestas att sko sig väl vidlyftigt på ett alltför "generöst" och oreglerat finansmarknadssystem.

Därför är det en logisk konsekvens av över stup-körningen för låt-gå-kapitalismen att storsvindlaren Bernard, Bernie Madoff nu måndagen den 29 juni 2009 fick sin 150 år i fängelse-dom för det enorma pyramidspelsliknande svindleri som han iscensatt, och som han själv i förhör nödgades avslöja så sent som i december förra året.

Domaren Chin sade så här i Financial Times (30/6-09) om svindlaren Magdoff: "Mr Magdoffs brott var extraordinärt elakartade, inte primärt bara ett blodlöst finansiellt brott..."

Därför blev domen så pass hård som 150 års fängelse för 71-årige svindlaren Magdoff. Domen 150 år i fängelse, betyder i praktiken livstid flera gånger om för den 71-årige storsvindlaren. Totalt uppskattar Madoffs kunder - bland många andra filmaren Steven Spielberg; hans med Schindlers list m fl - att de tillsammans har investerat cirka 500 miljarder kronor hos den tidigare så aktade Wall Street -personligheten Madoff.

Nästan allt av denna svindlande stora summa är nu förlorat. Den särskilde förvaltare som fått uppdraget att reda ut härvan har hittat cirka 10 miljarder kronor. Och en försäljning av Madoffs lyxvillor, privatjet, lyxbåtar, svindyr konst och annat som lyxliraren Madoff och hans fru omgett sig med lär väl inbringa ytterligare något lite. Men inte alls på långa vägar ens i närheten av de 500 miljarder kr som han svindlat bort.

Nu väntas processen fortsätta mot andra inblandade i Madoff-härvan. Efterspelet av storsvindeln väntas pågå många år till.

Det är bara att hoppas - för eftervärlden och den ekonomiska historiekunskapen - att Madoff själv sonar lite av sitt rekordstora brott genom att skriva sina memoarer i finkan och då gör det under titeln "Så gick det till när jag lurade skjortan av alla godtrogna investerare".

Men kommer han att göra det? Sannolikt inte.

Robert Björkenwall;robert.bjorken@telia.com; http://rbjorkenwall.blogspot.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home