Thursday, June 04, 2009

Om borgerligt medieövertag och EU-valet

Observerat om borgerlig mediedominans och EU-valet

DN-Debatt har de senaste decennierna haft stort inflytande över den politiska debatten och sidan anses inte utan anledning vara ”Sveriges mest prestigefyllda debattutrymme”. Åtskilliga ministrar och andra politiker gör vad de kan för att presentera sina utspel på DN-debatt.

I en stor undersökning gjord av Agenda PR på uppdrag av Journalisten.se visar det sig att av de politiker som medverkat under det senaste året kommer två tredjedelar från borgerliga partier.

De rödgröna befinner sig alltså i ett klart underläge. DN-debatt domineras av borgerliga debattörer – och kvinnor är underrepresenterade. Sju av tio debattörer på den prestigefyllda debattsidan är nämligen män, och dår företrädelsevis just borgerliga sådana

En sak är dock en - oavsett när sådana här mätningar görs - en tämligen given konstant: Nämligen detta att alla regeringar, oavsett politisk färg, brukar ha ett visst medialt försprång. Inte minst då för att de politiska nyheterna ofta finns där. Regeringen styr ju landet och kan på så sätt även diktera den politiska dagordningen. När Göran Persson var statsminister gavs även han och hans ministrar relativt stort utrymme i medierna. Men att det i nuläget är så att två av tre artiklar som är borgerliga är en oerhörd övervikt, omotiverat stor.

Eftersom DN - och DN Debatt som landets malligaste debattsida - gärna marknadsför sig som det viktigaste debattorganet väger det särskilt tungt att ha detta övertag.

Även inom public service (SVT och SR) och andra etermedier blir det då också lätt så att statsministern och hans ministrar ges företräde. Ett talande exempel på detta är Ekots lördagsintervju den 6 juni, dagen före det viktiga Europaparlamentsvalet. Gäst är nämligen Fredrik Reinfeldt; lördagen innan intervjuades ju s-ledaren Mona Sahlin i samma studio.

Och visst går det att se också detta som ett partipolitiskt ställningstagande att Reinfeldt tillåts medverka på valrörelsens sista dag. Särskilt som det är känt sedan tidigare val att många bestämmer sig i sista stund. Och för vissa kan det räcka med ett citat eller ett litet enkelt utspel för att det ska väga över till ett visst parti.

Nu ska vi inte måla f-n eller något annat på väggen. Visst är det viktigt för politiker att synas och höras. Men jag tror att den helt avgörande faktorn i detta EU-val blir valdeltagandet. Rimligen - sannolikt men ändå inte helt säkert - blir valdeltagandet nu lite högre än för fem år sedan, dvs i förra EU-valet. En given uppmaning i detta läge är att säga till vänner och bekanta att förhandsrösta, bl a för att det på valsöndagen kan komma annat emellan som gör att det inte blir av i detta som många ändå upplever som ett lite mindre viktigt val än ett vanligt riksdagsval.

Socialdemokraterna lovar ju att ”mobilisera stort” de sista 100 timmarna ­– från klockan 17 torsdag kväll (4.6)fram till valdagens sista minut på söndag (7.6).

– Nu kör vi ”ända in i kaklet”, heter det inte sällan när den uppmaningen ska sammanfattas i en kort mening.

Och förvisso är det sist och slutligen mobiliseringsförmågan som är klart viktigare än allt som skrivits på DN-debatt och det som sagts eller skrivits i andra medier.

Socialdemokraternas, men även Vänsterpartiets och Miljöpartiets chans ligger i ett högt valdeltagande. De som äger ett rödgrönt hjärta och vill ha en förändring av den förda politiken i Sverige och i Europa bör vara lika angelägna att rösta nu som i riksdagsvalet nästa år. Ändå kommer nog kanske sex av tio väljare i många av EU-länderna - också Sverige ? - inte att rösta i EU-valet heller nu.

Den rödgröna oppositionen leder, enligt Sifo, med 48,4 mot 41 procent. Enfrågepartiet Piratpartiet, som vare sig är vänster eller höger men har en ex-folkpartist som förstanamn, får sex procent i den mätningen.

Socialdemokraterna får 31,7 (och fick knappt 25 procent i EU-valet 2004). Det ser med andra ord hyggligt om än inte helt lysande ut jämfört med för fem år sedan. Men Sahlin & Co kan knappast vara nöjda med 32 procent. Det kan räcka för ett sjätte s-mandat i EU-parlamentet, men det är i så fall på håret.

Nog behövs det en bra valspurt och nog vill det till att Marita Ulvskog klarar sig lika bra i slutdebatten mot de andra partiernas toppkandidater som Mona Sahlin gjorde mot Reinfeldt i söndagens Agenda. I den duellen mot Reinfeldt argumenterade s-ledaren Sahlin med en trygghet och fasthet i argumenten som det var rätt länge sedan man såg.

Sahlin var med andra ord riktigt bra i den duellen och har till och med fått beröm i några borgerliga tidningar, vilket var bra länge sedan hon fick.

/Robert Björkenwall;robert.bjorken@telia.com; http://rbjorkenwall.blogspot.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home