Friday, May 08, 2009

Från en hearing om ekonomiska krisen i finansutskottet

Några personligt reflektioner apropå en givande dag

Var med Roland Spånt,TCO - ensam företrädare för löntagarsidan - på finansutskottets utfrågning häromdagen (7 maj). Roland Spånt var bra, KI:s Kerstin Hallstén skaplig medan arbetsgivaresidans Teknikföretagens ekonom Anders Rune och Almegas ekonom Lena Hagman var klart sämre och hade ett långt "smalare" och därmed intresseväckande upplägg än Roland Spånt och KI:s Kerstin Hallsten...

Carl B Hamilton,fp,var - som ofta i dessa sammanhang - sur som ättika och moderaterna vid bordet och även centerns Roger Tiefensee höll en oväntat låg profil medan V:s Ulla Andersson och Thomas Östros ändå hade vettiga frågor till bl a Roland Spånt och KI:s Hallsten om konsumtionsfallets orsaker och jobbkrisens bekämpande med mera. Med utskottets ordf. KD-aren Stefan Attefalk pratade Roland Spånt och jag mest sport (hockey), och lite om hans bakgrund i Lycksele och nu Jönköping vid fikat. Men på själva mötet sa han inte så mycket utan fördelade mest ordet och ställde några rätt "flacka" frågor t(byggda på tron att vi har så "bra" trygghetsnät) till de fyra som inkallats till hearingen.

Klart framgick dock att den "blå" regeringssidan glatt fortsätter att hävda - bl a Attefalk och Hamilton - att det är våra ”starka sociala skyddsnät” som gör att Sverige inte behöver satsa lika mycket på krisbekämpning som andra länder. Är trygghetssystemen väl utbyggda kan hushållen i högre grad hålla uppe sin konsumtion, vilket dämpar konjunkturnedgången. Och det stämmer naturligtvis - om det vore sant idag i krisens 2009!

Problemet i Sverige är att trygghetssystemen inte är vad de har varit. De har försvagats av precis samma regering som nu försöker använda dem som ursäkt för att slippa bedriva en aktiv jobbskapande och krisbekämpande politik, som inte minst Roland Spånt framhöll flera gånger i utskottsutfrågningen. Vad som nu behövs är en "trygghetschock" och aktiva insatser i kommunsektorn, investeringar i infrastruktur och stora utbildningsinsatser för att dämpa krisen och göra oss bättre rustade när det vänder. Tämligen långt ungefär samma budskap som i praktiken även Kerstin Hallsten från Konjunkturinstitutet hade - med deras förslag om 8 (i år) plus 50 miljarder (2009) i stimulanspolitiska åtgärder.

Utan dessa KI-stimulansåtgärder sjunker Sveriges BNP med ytterligare 1,3 proc. och minst 50 000 fler blir arbetslösa, konstatera Hallsten från KI på en direkt fråga i utskottshearingen. Risken är uppenbar - som främst Spånt och med inte obetydligt stöd av Hallsten från KI flera gånger framhöll - att en för passiv politik nu sannolikt leder till att en av tre som nu blir arbetslös annars aldrig mera återkommer i någon form av syssselsättning igen.

Och inte minst det faktum att otryggheten ökat - en halv miljon fler saknar nu arbetslöshetsförsäkring och a-kassan är därtill skamligt dålig (ca 50 % av inkomstbortfallet) - gör nu att den inhemska konsumtionen faller och gör att krisen blir ännu lite värre än den annars skulle kunnat vara.

Men jag kan inte säga att jag personligen blev alltför imponerad som helhet av socialdemokraterna - tysta och lågmälda, kanske väl ängsliga(?) - i finansutskottet. Man kunde önska sig lite "frimodigare" agerande där. Att de vågade "ta för sig" lite mer. Ty verkligheten är ju på deras sida nu.

Hur som helst gjorde Roland Spånt bra ifrån sig, och det kan även sägas om KI:s Kerstin Hallsten. Men särskilt Teknikföretagens Anders Rune var "trist" politiserad och med huvudsakligen snäva "privatarbetsgivarargument" som svar på snart sagt varje fråga.

Efter övningen gick vi och åt lunch ihop med Arne Kjörnsberg, f d finansutskottets ordf. i riksdagen (uppe i Sthlm på riksdagsveteranernas möte), och hade en givande diskussion om läget i arbetarrörelsen och i politiken i stort. Arne och hans gäng i Borås har kört återkommande "kamp för rättvisan"-arrangemang med medborgarsamtal, flygbladsutdelningar etc på torget i Borås med god uppslutning i flera hundra dagar nu och avser att så fortsätta. Ett av flera sätt att få "rörelsen" att vakna till och visa att den finns...Och det är inga som helst problem med att få folk att ställa upp, t o m gymnasieungdomar "offrar" gärna sin lunch och ställer upp på torgarrangemangen i Borås...

Pratade sedan regionalpolitik med en idérik s-riksdagsledamot från ett skogslän om några kommande resor i landet - från Kiruna och Luleå i norr till Kalmar i söder, Gotland i öster, Åmål i väster etc samt lite om centern och deras stämma i Örebro. Resor som rimligen bör ge en god känsla för stämningsläget i "rörelsen" ute i landet. Min hypotes är väl att det tveklöst kunde vara bättre. Också riksdagsmannen hade samma preliminära känsla...

På "riksdagsgatan" (utanför riksdagens tunga och välvaktade portar) pratade jag sedan också lite med en riksdagsman från Trollhättan om det dystra läget i Trollhättan - med läget på SAAB, nya varsel nu också på Volvo Aero (f d flygmotor) och om den allt högre arbetslösheten och krisläget i kommunen. Får inte kommunsektorn höjda statsbidrag så blir läget snabbt ännu värre och socialtjänstens budget p g a alla biståndsutbetalningar till oförsäkrade arbetslösa etc ännu mycket värre i höst och vinter. Precis som på så många andra håll i landet.

Skönt sedan att "koppla av" och "späka kroppen" efter en sådan givande men problemfylld dag att ta ett gympass på Forsgrenska vid Medborgarplatsen i Stockholm....I bastun efteråt blir det också lite snack och en och annan "bild" från verkligheten där ute.

/Robert Björkenwall;robert.bjorken@telia.com;http://rbjorkenwall.blogspot.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home