Wednesday, May 06, 2009

Apoteken - ännu ett ideologisstyrt experiment

Observerat och värderat:
Apoteken - nu genomförs ännu ett ideologistyrt privatiseringsexperiment

Apoteken ska privatiseras. Av 946 apotek ska alla utom 330 säljas ut. Från att ha varit ett statligt monopol med stordriftsfördelar i ett brett, i inköp ofta billigt, sortiment och verksamhet även i glesbefolkade landsdelar ska privatägda apotek dominera framöver.

Låt det bli sagt med en gång: vi är många - och med erfarenhet från andra sektorer med del- eller helprivatiseringar - som inte alls känner oss särskilt övertygade om de försäkringar som nu kommer från regeringshåll om att apotekens service kommer att bli bättre när två av tre butiker inom kort bjuds ut till försäljning på marknaden.

Trots allt är vi även i Sverige tämligen luttrade efter de utförsäljningar, bolagiseringar och marknadsavregleringar som skett i vårt land de senaste decennierna och som långt ifrån alltid varit särskilt lyckade.

Erfarenheten säger att de ofta varit till medborgarnas nackdel.

Det är bara att gå till någonting så vardagligt som Posten som efter avregleringen av deras verksamhet inte alls kommer upp i samma närhet till medborgarna och service som den en gång hade.

Det går exempelvis inte längre att ens betala en enkel räkning på de postkontor som ännu finns kvar.

Inte heller är erfarenheterna från den omreglerade energimarknaden särskilt positiva. De priser som alla så kallade experter menade skulle sjunka har istället rakat i höjden. Misslyckandena med flertalet av dessa så kallade avregleringar är legio och resultatet detsamma: dyrare och sämre.

För de kommunpolitiker som runt om i vårt land kände att ägandet av ett kommunalt energibolag brände i fickorna och fåfängt sålde det till högstbjudande blev det ett snöpligt faktum att priserna på elektricitet och värme steg, allt som ett sätt för privatföretaget att finansiera sitt köp.

Kommuninvånarna fick via elräkningen betala för att bli av med sitt sedan generationer tillbaka ägda energibolag.

Vi kan ävengå till flyget och järnvägen, och konstatera att det knappast blev bättre när deras verksamhet avreglerades och konkurrensutsattes. Servicen urholkades, flyglinjer lades ner, tågturtätheten i glesbygd minskade - utan att det blev så särskilt mycket billigare.

Etableringen av allt fler privata skolor har möjligen på några håll givit en pedagogisk injektion i skolsystemet. Men det har inneburit att många av de kommunala skolorna utarmats på resurser då de privata tvångsmässigt har överkompenserats ekonomiskt och elever försvunnit.

Kvar står de med tomma lokaler och andra omkostnader. På många håll har dessutom privatskolorna varken skolbibliotek eller fullgoda idrottsmöjligheter.

Det finns med andra ord många och goda motivi att nu inför välfungernade statliga Apotekets delprivatisering känna sig dyster inför den närmast blint naiva tilltron på utförsäljningar av samhällsviktig verksamhet som ett sätt att förbättra servicen till medborgarna.

Multisarna lär ta över också Apoteken

Vad som meddelades tisdagen den 5 maj var att stora multinationella företag nu får kliva in och köpa upp 466 av medborgarna uppskattade apotek över hela Sverige.

Den som tror att inköpen sker därför att företagen vill idka välgörenhet är mer än lovligt naiv.

Visserligen sägs från privatiseringsivrande regeringshåll nu att apoteksanställda och medelstora företag ska kunna köpa apotek och driva dem. Det är ideal som hörts förr, exempelvis då reklamradio (privatradio) och friskolor infördes på 90-talet. Så småningom brukar det bli ett fåtal stora, privata aktörer som tar över. I apotekens fall kan och blir det sannolikt - särskilt på några års sikt - internationella storbolag och grossistkedjor som tar över. En brittiskt och en tyskt bolagsjätte står beredda att etablera sina apotekskedjor i Sverige. Privatägda Droghandeln Kronan är en annan som nu förklarat sig intresserad av att äga privatiserade statliga apotek.

Vad det handlar om är kommers, där det gäller att dra ut vinster ut verksamheten. Vi ska nog därför inte utesluta att apotek i glesbygd på sikt kommer att läggas ner därför att de av företagen anses som mindre lönsamma.

Detta är ingenting annat än marknadens logik.

Verksamhet söker sig dit där kunderna är som flest och betalningsviljan som störst. De mest framgångsrika överlever och de andra försvinner.

Denna princip lämpar sig väl på många områden, men dit hör inte försäljning av läkemedel.

Medicin ska vara tillgänglig efter behov, inte beroende på var vi bor eller vilken betalningsförmåga vi har.

Följden av det här nya, ideologistyrda experimentet blir - redan på några års sikt - sannolikt privatiserade apotek som ägs av stora internationella grossistkedjor, höjda vinstmarginaler på försålda läkemedel och en dyrare nota för skattebetalarna via läkemedelsförmånen (eller alternativt att egenavgiftsandelen ökar) samt sannolikt en än mera uttunnad service i ren glesbygd där lönsamheten är som sämst. Alternativt att de återstående statliga apoteken tvingas bära den mest olönsamma glesbygdsservicen medan de stora privata grossisterna tar hem vinsterna i de stora tätorterna.

Robert Björkenwall;robert.bjorken@telia.com;http://rbjorkenwall.blogspot.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home