Monday, May 11, 2009

Centern - allt djupare i det nyliberala diket men väljarna vill inte komma

(Publicerad som ledarkrönika i NSD 15/5-09 m fl)

Observerat och värderat:
Centern - gräver sig allt djupare ner i det nyliberala diket men inte vinna några väljare

Centerstämman i Örebro är över, men så mycket nytt från Maud Olofsson kom inte fram. Nyliberalismen är dock fortfarande ledstjärnan. Men inte ens i storstäderna har Centerpartiet, föga överraskande, lyckats skaffa sig särskilt många nya sympatisörer. Samtidigt växer missnöjet bland glesbygdens folk över det gamla folkrörelsepartiets svek vad gäller regionalpolitiken och de växande skatteorättvisorna. Maud Olofsson må hyllas internt. Men hon har inte - trots många påhejare i Sv. Näringsliv och ledarskribenter i borgerlig press - lyckats rycka upp sitt parti från den låga opinionsnivå där man befinner sig. Och i ansvarstagandet när det gäller regionalpolitiken har hon abdikerat totalt.

Systemet med skatteutjämnande statsbidrag har man i regeringsställning gjort om så att det som tidigare gick skattekraftsmässigt fattiga, högskattekommuner i landsorten nu i stället går till rika, lågskattekommuner i rikemansgettona i Täby, Danderyd och andra i Stockholms län.

Samtidit har man t ex blåst det norrbottniska Gällivare kommun på 17,3 miljoner årligen. Maud Olofssons egen hemkommun Robertsfors i Västerbotten plockas på näst högsta beloppet per invånare; 1 622 kronor. Och allra sämst har det gått för småländska glesbygdskommunen Högsby som blivit av med 1 895 kronor per invånare.

Finansminister Anders Borg (m) har i en intervju i Dagens Samhälle (kommun- och landstingsförbundets tidskrift) i praktiken gett den ampert kritiske centernestorn, ex-arbetsmarknadsministern Börje Hörnlund rätt hans kritik av centerledningens nyliberala politik. En ny utredning om skatteutjämningssystemet är tillsatt. Ett nytt skatteutjämningssystem kan dock ligga färdig först om sex, sju år. Under tiden pågår den omvända Robin Hood-politiken. Till dem som redan har ska varda givet ännu mer.

Visst såg det ett kort tag hyggligt ut för Maud Olofsson när hon valdes till ny partiledare. Opinionssiffrorna steg om än marginellt. En del inbitna centerpartister började drömma om fornstora dar. Hennes egen blygsamma analys var att framgången då endast var ett uttryck för hennes sätt att vara en god presentatör ("säljare") av centerpolitiken, men den politiska vardagen förblev mera motspänstig. Så det dröjde inte länge förrän både Maud Olofsson och centern kom ner på jorden igen. Snart var man tillbaka kring de fem-sex procent som var normalitet innan Olofsson blev partiledare, och så har det förblivit. Betoningen i dag ligger på att vara "ett borgerlig mittenparti" med extra tryck på ordet "borgerligt". Men sakpolitiskt är centern på riksplanet numera snarare ett parti till höger om moderaterna. Allt djupare nedgrävt i det nyliberala diket.

De inom centern - där partiet en gång hade sin väljarbas - som händelsevis ställt förhoppningen till att Maud Olofsson skulle återupprättat den folkrörelseroll som centern haft som bärare av glesbygdens och de små tätorternas problem har inte haft mycket att hämta under Olofssons partiledartid. I stället har man förändrats från ett folkrörelseparti med ambitioner att skapa trygghet och välfärd till ett i många frågor extremt högerparti. Småfolket, som en gång var centerns väljarbas, sitter på undantag i den nya partiinriktningen med täta band med jetsetfolket på Stureplan i Stockholm och arbetsgivarevärldens kanslier på Östermalm.

Applåder från Svenskt Näringsliv värmer väl desto mer. Arbetstagare ska hållas kort, kort som "styvbarn" medan "kelgrisarna" inom arbetsgivarevärlden hyllas. Svaga tryckas ner, starka ges fördelar. Till dem som redan har ska ännu mera vara givet. Detta är Maud Olofssons nya centerparti, men några nya väljare tycks inte vilja ställa upp på denna "kelgrisarnas" politiska linje.

Så det mesta talar väl för att man så länge denna nyliberala kurs till höger om moderaterna ligger fast näpperligen lär samla mer än de 4-6 procent av väljarkåren som tenderar att vara center-maud-partiets optimala väljarbas i nuläget. "Stureplansfolket" i de glassiga Stocholms-kvarteren föredrar originalet framför kopian.

Och därmed så fortsätter moderaterna att "äta upp" allt mer av de tre dvärgpartiernas väljare i det blå alliansbygget.

Robert Björkenwall;robert.bjorken@telia.com; http:rbjorkenwall.blogspot.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home