Tuesday, June 02, 2009

EU-valet: PR-smarta moderater och nyliberala centerpartister

Observerat och värderat:
PR-smarta moderater och nyliberala centerpartister i EU-valet

Som det numera heter i det PR-smarta "nya" moderaterna så "älskar" man där de svenska kollektivavtalen. I praktiken är det dock lite mera si och så med den saken, föga förvånande. Till och med den "gamla" moderaten och EU-parlamentarikern Gunnar Hökmark försöker "hänga på" den retoriken men har inte sällan problem när han sedan ska försvara sitt agerande och sina uttalanden på EU-nivån när han kommer hem och bedriver EU-valrörelse i Sverige. Då är kärleksförklaringen till de svenska kollektivavtalen tämligen ihålig. Men ska man vara förvånad? Nä, knappast.

Än mindre så när regeringens mest nyliberala parti, centern, utfrågas om just detta. Då heter det bland annat följande: "Kollektivavtalen är ibland mindre viktiga än det fria och öppna Europa." Det tycker Lena Ek, toppnamn på centerpartiets valsedel i valet till Europaparlamentet. Hon frågades ut i radions P1 häromdagen och påstod, helt fräckt men felaktigt, att exempelvis olycksfallsförsäkring också omfattas av de minimiregler som utländska firmor verksamma i Sverige med utländsk arbetskraft behöver garantera sina sina anställda. Alls icke korrekt. Inte heller i övrigt är det så mycket bevänt med kärleken till de svenska kollektivavtalen - och tanken att lika lön för lika arbete ska gälla oavsett ursprung på arbetskraften - när centern ska förklara sin syn på arbetsmarknadspolitiken, sett i ett EU-perspektiv.

Grundläggande fackliga rättigheter väger uppenbarligen lätt för den nya centern - ideologiskt ofta till höger om de taktiska moderaterna. Detta trots att det visst är fullt möjligt - om än ingalunda problemfritt med tanke på en ensidigt marknadsliberalt dömande EG-domstol - att vara för ett öppet Europa och kollektivavtal samtidigt.

Den samlade europeiska fackföreningsrörelsen - Europafackliga EFS/ETUC - är för rörlighet av arbetskraft, men accepterar bara inte att utländsk arbetskraft ska sälja sig till lägre lön än de lagar och avtal som gäller i värdlandet.

Eller med andra ord: Svenska lagar och avtal ska gälla i Sverige - inte lettiska, polska eller slovakiska.

Alla som arbetar jobbar på svensk arbetsmarknad ska ha samma grundläggande villkor - oavsett varifrån de kommer. Och oavsett om jobbet är av mera tillfällig eller mera långvarig karaktär.

Det är ingen diskriminering utan rättvisa och likabehandling. Kravet att full ut - inte bara delvis, i form av minimiregler - tillämpa den svenska modellen med våra branschvisa, normerande kollektivavtal är till för att skydda löntagarna från försämring av löner och sociala villkor. Genom dessa finns ett regelverk som garanterar vettiga arbetsvillkor för alla som jobbar i Sverige.

Men i centerpartiets värld är "kollektivavtalet ibland mindre viktiga" som partiets EU-valstoppnamn Lena Ek sagt - ett budskap som nog speglar vad fler än hon på den borgerliga kanten egentligen tycker men mera sällan av PR-taktiska skäl numera säger i den svenska politiska debatten.

Robert Björkenwall;robert.bjorken@telia.com; http://rbjorkenwall.blogspot.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home