Wednesday, May 27, 2009

460 lättförtjänta miljoner rakt ner i fickorna på privatiserade apotek

Observerat apropå apotekens delprivatisering:

Apropå regeringens privatisering av stora delar av de statliga apoteken nu så noterar jag hur LO-tidningens ledarskribent har läst och kommenterat en aktuell rapport från TVL, Tandvårds- och läkemedelsverket. Han konstaterar, helt korrekt, att regeringen lovat garantera de multinationella koncernernas vinstmarginal och den är väsentligt högre än den apoteken är vana vid. För att hjälpa upp vinsten vill TVL att apoteken får ta ut tio kronor extra per expedierat recept.

"Hägglundstian" kallas extravgiften redan bland apotekarna. Den beräknas öka intäkterna med 460 oerhört lättförtjänta miljoner. För dom skattemiljonerna hade många vårdbehövande sannolikt kunnat få sina utslitna höftleder utbytta och sluppit förstöra magen med starka värktabletter i väntan på operation.

Dessa merkostnader på 460 miljoner kr som vi redan i skede ett får betala för regeringen Reinfeldts ideologiska privatisering av de på det hela taget väl fungerande statliga apoteken är i sig förkastligt för en för folk i gemen knappast önskad utveckling.

Utöver detta - när den 3-åriga "kontrollperioden" för avregleringens effekter är över - finns också det befarade, negativa hotet att inte minst de privatiserade glesbygdsapoteken på sikt löper stor risk att läggas ner. Precis som skett med var tredje bensinmack och många livsmedelsbutiken med begränsad lönsamhet i glesbygden. Detta utöver då att privatiseringen av det enda statliga apoteket på små orter som Lima i Dalarna, enda apoteket i Funäsdalen i Härjedalen etc. etc leder till att vi - så länge de nu finns kvar - leder till att vi får privata monopol, som regel även av flertalet ekonomer anses vara sämre än offentliga dito.

/Robert Björkenwall; robert.bjorken@telia.com; http://rbjorkenwall.blogspot.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home