Friday, April 24, 2009

Om förtroende man måste förtjäna och om en ängslig politisk opposition

(Publicerad i bl a Norrköpings tidningar 5 maj 2009 m fl)

Observerat och värderat:

Om förtroende som man ständigt måste förtjäna och en oppositionskurs som är för ängsligt försiktig

På vems sida står du och i vems intresse agerar du, egentligen? Frågan ställs sällan så rakt ut men finns där alltid under ytan och måste alltid få ett svar. Inte minst av arbetarrörelsens ledande företrädare. Just nu känns det rätt skakigt på den här punkten, så opinionssiffrorna är ingen tillfällighet. Socialdemokraterna är tyvärr inte bättre än dessa 32-33 procent i opinionsstöd i nuläget.

Så den där underliggande funderingen är vanligt folks och särskilt medlemmarnas sätt - i facket och i partiet - att ständigt kolla om deras företrädare håller kompassriktningen. Om inte, så ryker usikterna att tilldelas fortsatt förtroende.

För inte minst arbetarrörelsens företrädare är det just nu viktigare än någonsin att alltid besvara frågorna och bekräfta att målen är gemensamma och att uppdraget från medlemmarna är rätt uppfattat.

Förtroende måste ständigt förtjänas. Just nu agerar arbetarrörelsen som man inte riktigt förstått detta - och vad folk förväntar sig att ledningen ska göra men varken vill eller förmår leverera just det.

Därför ser opinionssiffrorna ut som de gör. Den lite ängsliga politiska kursen nästan "klossnära" alliansregeringen - retoriskt därtill desarmerad och nära nog obrukbar som den blivit av PR-mannen Borg i finansdepartementet - som partiledningen nu driver fungerar inte och leder bara till att oppositionen blir kraftlös och ängsligt tövande. Och lär så fortsätta att göra, därest den inte förbyts i en tydligare och vassare oppositionskurs.

Mera svåranalyserat än så är det svenska politiska landskapet och s tillkortakommanden i opinionen inte just nu.

Ett börjar nu därtill också framstå som allt klarare: fortsätter oppositionen så här tamt, så lär man få svårt att vinna valet i september 2010.

Robert Björkenwall, robert.bjorken@telia.com; http://rbjorkenwall.blogspot.com

PS. Och glöm inte följande: det är numera tämligen sällsynt att socialdemokraterna vinner en valspurt. Den "stenkross" som man talade om i ex.vis 80-talsvalen 1982 och 1985 har sedan många år inte längre den förmågan!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home