Saturday, April 18, 2009

Paul Krugman: fortsatt goda skäl att inte ännu tro att på ekonomiskt bättre tider

Den senaste Paul Krugman i New York Times 17/4-09 är, som vanligt, både läsvärt och tänkvärt! Han håller stilen...

Tänk om somliga ledande svenska politiker tog lite intryck av honom och blev lite aktivare i kris- och arbetslöshetsbekämpningen

Som nobelpristagare Paul Krugman skriver så finns goda skäl att inte tro att återhämtningen redan är här.

Tvärtom kommer det att bli ännu lite sämre innan det vänder. Och en del så kallade goda nyheter är inte alls så goda vid närmare analys.Visserligen kommer vi sannolikt inte att upprepa misstagen från 1931 års depression men goda motiv finns att vara skeptisk till dem som redan nu pratar om goda tecken i skyn. Arbetslösheten kommer att fortsätta och stiga också under 2010.
Noterar
/Robert Björkenwall; robert.bjorken@telia.com; http://rbjorkenwall.blogspot.com
--------

OPINION | April 17, 2009, The New York Times
Op-Ed Columnist: Green Shoots and Glimmers
By PAUL KRUGMAN
With all the talk of signs of recovery, there are still real reasons to be cautious about the economic outlook.
----
So here’s my advice, to the public and policy makers alike: Don’t count your recoveries before they’re hatched, avslutar Paul Krugman sin senaste läsvärda kolumn i the New York Times den 17 april.

http://www.nytimes.com/2009/04/17/opinion/17krugman.html?_r=1&emc=eta1

0 Comments:

Post a Comment

<< Home