Monday, April 20, 2009

Finansminister Borg och verkligheten

(Publicerad som krönika i bl a Gotlands tidningar 24 april, Dagbladet 27/4, NSD 4/5 2009 m fl)

Observerat om PR-mannen Borg och verkligheten

Finansminister Anders Borg har en uppenbar talang i konsten att försöka dupera folk om hur bra han och regeringen sköter sig. Men med sanningen i hans olika påståendet håller sällan eller aldrig måttet när det prövas mot hårda fakta.

Så här säger Borg: "Vi är mest expansiva i världen". Icke alls så. Sverige har tillfört stimulanser på 0,4 procent av BNP (bruttonationalprodukten). Snittet i EU är 0,8 procent. (Källa: Estimating the size of European stimulus package for 2009, Bruegel).

Anders Borg säger: "Vi tar ansvar för Sverige". Men enligt IMF (Internationella Valutafonden) och nobelpristagaren, ekonomiprofessor Paul Krugman är inte skattesänkningar särskilt effektiva som krisbekämpning.

Det är klart bättre och effektivare med riktade satsningar till dem som har det tuffast (sjuka, arbetslösa, fattigpensionärer och andra som lever på marginalen) eller med offentliga investeringar i vägar, järnvägar, utbildning/kompetensutveckling och liknande åtgärder.

Anders Borg säger: "Sverige har mer av a-kassa än andra europeiska länder." Det är dock en myt att Sverige numera - sedan alliansregeringens slakt på a-kassan - skulle ha generösare ersättningar än andra europeiska länder. Till exempel är a-kassan bättre i Danmark, Finland, Frankrike, Nederländerna, Norge och Tyskland.
Den svenska a-kassan är tvärtom - som bl a TCO visat i en studie - numera sämst i Norden och tillhör de sämre jämfört med många EU-länder.

Och så kan man fortsätta. Borgs politik och självsäkra påståenden tål inte en närmare granskning. Han är däremot rätt skicklig i konsten att dupera, marknadsföra och bedriva PR. Men hårda fakta jävar bara alltför ofta det han påstår i debatter och sina presentationer av hans och regeirngens ekonomiska förvaltning om läget i jobb- och ekonomiska krisens Sverige.

Det är dock onekligen ett mått på oskickligheten i den politiska oppositionen, liksom i medias granskning av regeringen, att man inte bättre förmår att avslöja Borg & co den faktiska verkligheten bakom finansminister Borgs luftiga PR-nisseri och dribbel med sanningen.

Robert Björkenwall;robert.bjorken@telia.com; http://rbjorkenwall.blogspot.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home