Monday, March 02, 2009

Permitteringslön införs inom industrin som extraordinärt krisrecept

Observerat och värderat:
Extraordinära regler att mota krisen inom svensk industri

Krisen inom svensk industri blir allt allvarligare. Ett färskt tecken på detta är att den fackliga organisationen IF Metall (organiserar arbetarna inom industrin) och motparten Teknikföretagen inom arbetsgivarevärlden den 2 mars 2009 kom överens
om en uppgörelse med extraordinära regler för att försöka mota krisen inom metallbranschen.

Överenskommelsen innebär att istället för att varsla om uppsägning ska företagen och facket lokalt komma överens om ledighet och utbildningsatsningar.

Ersättningen vid sådana krisåtgärder blir lägst 80 procent av den faktiska, avtalade lönen. Överenskommelsen kan avse hela eller delar av arbetsstyrkan i ett företag som befinner sig i en kris- och varselsituation. I praktiken införs en så kallad permitteringslön.

Överenskommelser gäller tills vidare med tre månaders uppsägning från båda parter, dock längst till och med den 31 mars 2010.

IF Metall öppnar samtidigt för lokala lönesänkningar i en krisuppgörelse med Teknikföretagen på arbetsgivaresidan. Det gör det möjligt att sänka lönerna med upp till 20 procent, i lokala avtalsuppgörelser. Något motsvarande har aldrig tidigare skett i modern tid inom svensk industri. Så här motiverar den fackliga ledaren den här uppgörelsen.

- Det är ingen normal omställning av industrin, det är ett nödläge. Krisen kräver att vi agerar för att rädda jobben och starka kompetensen inom industrin, säger IF Metalls förbundsordförande Stefan Löfvén.

Anders Narvinger, VD vid arbetsgivareorganisationen Teknikföretagen, förklarar sig nöjd med uppgörelsen med motparten IF Metall.

– Detta är ett sätt för oss att försöka minska behovet av uppsägningar och samtidigt minska kostnadsbelastningen för företagen, säger Anders Narvinger vid Teknikföretagen i en kommentar till uppgörelsen.

Han fortsätter:

– Härigenom ges även möjlighet för företagen att snabbt agera offensivt när marknadsförutsättningarna förbättras. Avsikten är att i samma anda som den gällande överenskommelsen om permitteringslön, underlätta för de lokala parterna att träffa överenskommelser för att säkerställa verksamheten och att så långt möjligt undvika uppsägningar.

Ett står klart: den här för svensk arbetsmarknad unika överenskommelsen om lönesänkningar mellan parterna inom en central del av svenskt näringsliv visar hur djup krisen redan hunnit bli och hur pessimistiskt man på allt fler håll ser på utsikterna till en vändning av krisen. Det faktum att krisuppgörelsen gäller ända till sista mars nästa år visar att ingen just nu tror på någon snabb vändning av denna depressionsdjupa kris, den värsta på många årtionden.

I värst fall är den inte ens på långa vägar över ens när den här krisuppgörelsen löper ut den 31 mars 2010. Allt fler talar för att så är fallet med tanke på att den öppna arbetslösheten i Sverige sannolikt är runt 10 procent av arbetskraften till hösten 2010 - och när Sverige går till riksdagsval.

Robert Björkenwall; robert.bjorken@telia.com; http://rbjorkenwall.blogspot.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home