Saturday, October 04, 2008

Illavarslande agerande i en kärnfråga för svensk arbetsmarknad

Observerat och värderat:
Illavarslande socialdemokratisk passivitet i en facklig kärnfråga om våra arbetsrättsliga regelverk

Den socialdemokratiska riksdagsgruppens majoritet har på s-ledningens förslag i dagarna gjort klart att några villkor för att rösta ja till EU:s nya fördrag inte kommer att ställas. För att Lissabon-fördraget ska godkännas i riksdagen krävs tre fjärdedelars majoritet. Socialdemokraterna har alltså avgörandet i sin hand

Det är naturligtvis alldeles uppåt väggarna att socialdemokraterna bara passivt ser hur de hermelinbrämade domarna i EG-domstolen i Luxemburg tycker det är helt i sin ordning att fackliga organisationer beskärs möjligheten att vidta stridsåtgärder för att hävda sina medlemmars villkor.

Detta eftersom förändringar i svensk lagstiftning tycks dröja - vilket innebär att utländsk arbetskraft kan komma till Sverige och konkurrera med lägre löner och sämre arbetsvillkor. Dörren för lönesänkningar på svensk arbetsmarknad står således öppen.

LO-kongressen, som i början av juni månad beslutade att ställa krav på lagstiftning innan fördragsbeslut i riksdagen, har socialdemokraterna valt att inte lyssnat till.
Regelverket kring den svenska arbetsmarknadsmodellen är en verklig kärnfråga för såväl den fackliga som politiska arbetarrörelsen. Men tyvärr har inte - börjar bli en vana - LO:s Wanja Lundby-Wedin (ingår ju i VU i socialdemokratiska partiet) uppenbarligen inte haft någonting att säga i denna fråga heller.

Fredrik Reinfeldt skrattar säkert hela vägen till riksdagens omröstning om nya EU-författningen den 20 november. Nu när socialdemokraterna lämnar fältet helt öppet för den borgerliga alliansregeringen att göra det fackliga kravet på att "lavalsäkra" våra arbetsrättsliga regler mot låglönedumpning till en halvmesyl om de så önskar. Heller helt strunta att verkställa vad Claes Stråth förväntas komma fram till i sin "lavalsäkringsutredning" och fackliga kravet på en skärpning av utstationeringslagen (villkoren för utländska arbetskraft i Sverige) och lex britannia (rör konfliktreglerna). Ett vet vi nämligen redan nu: Claes Stråth kommer inte att bli klar med sin utredning om arbetsmarknadsreglerna efter Lavaldomen till den 20 november. Och därmed köper socialdemokraterna grisen i säcken genom att ändå lova att rösta för EU-fördraget innan vi får resultatet av Claes Stråths "lavalsäkringsutredning".

Hur socialdemokraterna och s-ledaren Mona Sahlin resonerar här förblir en gåta. När man nu i dagarna drivit igenom i s-riksdagsgruppen att inte använda ratificeringen av nya EU-fördraget som påtryckning på Reinfeldt borgerliga regering i frågan om att "lavalsäkra" våra arbetsrättsliga regler innan riksdagen antar nya EU-fördraget.

Det här är synnerligen illavarslande och kan få konsekvenser för socialdemokraterna redan i kommande EU-parlamentsval senvåren 2009. Och framöver.

Robert Björkenwall; (robert.bjorken@telia.com);http://rbjorkenwall.blogspot.com/

0 Comments:

Post a Comment

<< Home