Tuesday, September 23, 2008

Ytterligare ett steg på vägen mot löntagarnas likabehandling - men fler steg återstår

Observerat och värderat:
Ytterligare ett steg på vägen mot likabehandling av löntagare i Europa - men återstår många steg innan frågan är i mål

Kravet på likabehandling av löntagare i Europa fick kompakt stöd av europaparlamentets arbetsmarknadsutskott när de med röst­siffrorna 38 mot 0 häromdagen beslöt kräva att EU-kommissionen måste revidera utstationeringsdirektivet. Utskottet röstade också för att ett socialt protokoll - gammalt Europafackligt krav från EFS/ETUC - ska fogas till Lissabon­fördraget. Rimligen borde detta också vara ett villkor, jämte att en omskriven svensk utstationeringslag är klar, innan socialdemokraterna röstar för en underskrift av EU:s Lissabonfördrag i riksdagen.

Besluten i europaparlamentets arbetsmarknadsutskott gjordes i samband med att utskottet behandlade en rapport av den social­demokratiske europaparlamentarikern Jan Andersson. Rapporten är ett svar på den senaste tidens domar från EG-domstolen i fallen Laval (Vaxholmsmålet), Rüffert, Viking och kommissionen mot Luxemburg.

- Det är glädjande att utskottet på detta sätt ställer sig bakom LOs och Europafackets (EFS) krav på såväl en revidering av utstationeringsdirektivet som att ett socialt protokoll bör tillfogas Lissabonfördraget. Det visar att det finns en stark europeisk vilja och ambition att skapa ett socialt Europa. Den tydliga majoriteten som visade sig i utskottet gör att vi också kan förvänta oss ett starkt stöd för dessa krav när de behandlas i europaparlamentets plenum, säger LOs och EFS´ ordförande Wanja Lundby-Wedin i en kommentar.

Beslutet i Europaparlamentets arbetsmarknadsutskott innebar krav på att klargöra balansen mellan den fria rörligheten och grundläggande rättigheter såsom rätten att ingå kollektivavtal och rätten, grundlagsstadgad i Sverige, att ta till strejkåtgärder för att se till att detta också är möjligt att genomföra i praktiken. Utskottet i Europaparlamentet var i sitt ställningstagande också tydligt med att EG-rätten inte kan stå i konflikt med ILOs konventioner.

Men som sagt, nu borde detta rimligen detta att ett socialt protokoll ska fogas till Lissabon­fördraget för att garantera en likabehandling av löntagare också vara ett villkor, jämte att en omskriven svensk utstationeringslag är klar, innan socialdemokraterna röstar för en underskrift av EU:s Lissabonfördrag i riksdagen.

Robert Björkenwall;robert.bjorken@telia.com); http://rbjorkenwall.blogspot.com/

0 Comments:

Post a Comment

<< Home