Thursday, September 18, 2008

Finland är inte på väg in i Nato

Nato får inte ökat stöd i Finland

Rysslands militära överfall på Georgien har inte ökat den allmänna opinionens stöd för ett Nato-medlemskap i Finland. 57 % av de tillfrågade i den senaste gallupundersökningen är fortsatt emot ett medlemskap. 23 % är för ett medlemskap medan antalet ”osäkra – vet ej” har ökat till 20 %. Den sistnämnda gruppen har undan för undan ökat från 11 % till 16 % ifjol (2007) och nu alltså 20 %.


Den här nya finska gallupen omfattade 1000 personer och genomfördes den 2-11 september. Helsingin Sanomat, Finlands största tidningsdrake, publicerade undersökningen den 18 september.


Tidningen noterar på ledarplats att 73 % av de tillfrågade anser att det behövs en folkomröstning om ett Nato-medlemskap blir aktuellt. Om den situationen uppstår och leder till ett negativt svar skulle det försvaga landets säkerhetspolitiska ställning, skriver Helsingin Sanomat. Det är åtminstone en indikation att tidningens egen inställning till Nato är positiv. Men idag, konstaterar tidningen, nyktert att Finlands folk är stabilt till sin läggning och låter sig inte lätt rubbas i sin uppfattning.

Så vad som ibland än sägs i den svenska säkerhetspolitiska debatten - särskilt från Nato-aktivistiskt håll i DN, Expressen, bland folkpartister och andra - så har inte finska folket i grunden ändrat uppfattning. Finland är inte på väg in i Nato.

Robert Björkenwall;robert.bjorken@telia.com; http://rbjorkenwall.blogspot.com/

följer bl a finsk politik sedan många år

0 Comments:

Post a Comment

<< Home