Saturday, June 14, 2008

EU måste lära sig att bygga demokrati från grunden

(Publicerad i bl a NSD 17/6 2008 m fl)

Observerat och värderat:
Irländarnas nej till nya EU-fördraget kom inte oväntat
- EU måste lära sig att bygga demokrati från grunden

Vi har vår misstro mot både det ena och det andra i EU-systemet efter Lavaldomen den 18 december 2007. Den har knappast minskat sedan dess. Och misstro finns också på andra håll - som det klara folkomröstnings-nejet i Irland mot nya EU-fördraget visade den 13 juni. Nej hade det sannolikt blivit i några fler EU-länder - om man folkomröstat om saken. Möjligen försöker man nu på ena eller andra sättet trixa och kanske öppna för att Irland genomför en ny folkomröstning om ett par år, men intill dess måste många frågetecken rätas ut.

Irlands nej visar ånyo att EU framförallt är ett topppolitikernas projekt, som har svårt att övertyga medborgarna i de olika medlemsländerna. Folket på gatan upplever sig inte vara medverkande/tillfrågade utan upplever ett regelverk som de uppfattar som överbyråkratiskt. Påbud och diktat kommer ständigt från Bryssel, men de har svårt att nå ner till gräsrotsnivå.

För EU:s toppolitiker gäller det framförallt att skapa förståelse för hur ett EU-samarbete ska fungera i vardagen så att det också berör människor i dagens 27 medlemsländer som snart kan vara 30 (Makedonien, Kroatien och Turkiet). Hittills har detta misslyckats.

Det fungerar sällan eller aldrig övertygande att bygga en organisation enbart på olika direktiv och förslag uppifrån. Allt som vill försöka få en folklig acceptans och trovärdighet måste byggas från grunden. Annars går det illa - förr eller senare.

Irlands klara nej till Lissabon-fördraget den 13 juni 2008 är ett dramatiskt bakslag för EU. Nu måste man börja om från början igen. Tidigare folkomröstningar i Danmark, Holland och Frankrike om förra, förkastade EU-fördraget, och nu i Irland om Lissabon-fördraget, visar att det finns en folklig misstänksamhet mot EU-projektet. Något som EU-kommissionen inte kunnat undanröja. Det blir att börja om från början. Det finns ingen nödutgång.

Det ska bli intressant att följa hur man avser att hantera detta irländska nej mot Lissabon-fördraget - som många nejröstande inte sade sig förstå och därför så klart avvisade i folkomröstningen.

Saknas demokratisk legitimitet och tillåts misstron växa och gro utan att den hanteras och möts med respekt så brukar det bli ju inte sällan bli nej när folk får säga sitt. Precis som skedde i Irland - och som sannolikt även (i spåren av Laval-dom och annat) skulle ske också i Sverige om vi folkomröstat om saken.

Nu borde dock en slutsats vara given för vår del. Bromsen in vad gäller godkännandeprocessen i höst i Sveriges riksdag av Lissabon-fördraget. Fixa först en ny utstationeringslag och bättre skrivning av lex Britannia - undanröj konsekvenserna nationellt av Laval-domen. Fundera sedan på hur vi ska förfara med Lissabon-fördraget nu när irländarna sagt nej och i praktiken (tillfälligt?) stoppat godkännandeprocessen av nya EU-fördraget.

Robert Björkenwall;(robert.bjorken@telia.com); http://rbjorkenwall.blogspot.com/

0 Comments:

Post a Comment

<< Home