Friday, May 30, 2008

"Halvprocentkonflikten" nu över

Observerat och värderat:

Den nu avslutade vårdstrejken bekräftade återigen den gamla sanningen på svensk arbetsmarknad, att ingen yrkesgrupp kan strejka sig till högre avtalsökningar än andra jämförbara grupper.

Att Vårdförbundets lite fackligt omogna ledning trots denna gamla lärdom ställde sig bakom krav på löneökningar som till 50 procent överskred vad andra fått kan bara ha berott på att man trodde att det breda stödet hos allmänheten för de strejkandes sak skulle påverka arbetsgivaren Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Det var en grov överskattning. Medlarna nu lyckades med sitt nu antagna lönebud hjälpligt ändå rädda sjuksköterskefackets ledning från ett sannolikt annars förödande nederlagskonflikt. En konflikt som de därtill knappast planlagt särskilt väl.

Stämningarna bakom konflikten kom dessutom rätt väl till uttryck i den lite naiva inställningen hos en sjuksköterska som i ett reportage i SvD kommenterar strejken med orden: "Det är sådan frustration att SKL inte velat ta oss på allvar". Är det det här - vilket jag börjar frukta - den gängse kunskapen hos allt fler om hur den svenska arbetsmarknaden fungerar i praktiken så borde nog Vårdförbundet (och sannolikt ytterligare ett och annat fackförbund) arrangera rätt många fler fackliga grundkurser.

Arbetsgivaresidan kunde däremot sitta still i båten och avvakta hur de strejkande sjuksyrrorna förbrukade sina resurser och hur de själva sparade elva miljoner varje dag strejken pågick. En strejk på den offentliga sidan drabbar inte primärt arbetsgivaren utan tredje man, samhällsmedborgarna. Och då duger det inte med slarv i planering och upplägg om man ändå vill ta en konflikt.

Den nu avslutade "halvprocentsstrejken" kommer att leva kvar som ett begrepp för sjuksköterskornas misslyckade försök att bryta upp mönstret på den svenska arbetsmarknaden.

/Robert Björkenwall; robert.bjorken@telia.com;http://rbjorkenwall.blogspot.com/

PS. Mona Sahlin i s-ledningen pratar mycket och gärna om att socialdemokratin varit dålig på att se småföretagarna. Rimligen borde hon - och vissa andra - prata lite mer om att socialdemokratin varit rätt dåliga på att se kvinnorna i vården. Det är i grunden en mer allvarlig försummelse. Och kostar säkert mer i riksdags- och kommunvalsresultaten.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home