Tuesday, April 29, 2008

Varför förmår inte S mer och bättre?

Vilken klen DN-debattare idag (29/4) av Sahlin och Östros om s-budgetalternativet. Gör ingen människa glad. Feg, ängslig, vågade för lite. Ska det fortsätta så här fram till s-kongressen i november 2009? Och att man sen tror sig ta hem valet i en offensiv de sista sex sju månaderna!? Men när vann vi senast en valspurt? I mitten av 80-talet. Efter det har vi förlorat mot slutet - också när vi legat bra till.

Men tänker alla anställda PR- och kommunikationsnissar som det finns rätt gott i s-riksdagskansliet på det!? Jag undrar...

Varför förmår inte s-ledningen mer och bättre än att ängsligt snegla på vad regeringen gör och sedan anpassa sig lite försiktigt men några små egna förslag om yrkesutbildning, lite mer på forskning och så...Det är är för magert i förhållande till vad folk förväntar sig av ett stort parti som s och med en tidigare beprövad reformagenda som nu nära nog helt lyser med sin frånvaro.

Det är socialdemokratin som måste leda oppositionen mot regeringen Reinfeldt och lägga fram ett heltäckande underlag för politiken som både är radikalt i sak och ansvarsfullt i formen. Hittills har dock socialdemokratin inte vågat eller velat ta ut svängarna. Man har inte lyckats presentera en politik som gjort upp med borgerliga föreställningar om hur politik ska bedrivas. I stället för att bryta med idéerna om att förvärvsinkomster ska beskattas annorlunda än andra inkomster så har socialdemokratin accepterat huvuddelen av regeringens jobbavdrag. I stället för att tala om det goda arbetet och löntagarnas villkor så har socialdemokratin uteslutande diskuterat de villkor som många småföretagare lever och verkar under. I stället för att vinna människors förtroende med en egen politik så har partiet suttit i interna arbetsgrupper för att utveckla en politik som ska presenteras senare.
Socialdemokratisk politik i opposition har hittills i många avseenden handlat om att på marginalen justera regeringens ekonomiska politik, men inte att erbjuda väljarna ett socialdemokratiskt systemskifte där politiken kraftfullt inriktas på att skapa ökad jämlikhet.

I det perspektivet är DN debattaren idag av Sahlin-Östros helt enkelt för dålig. Saknar fokus och vågar för lite...

I gengäld var det ett bra 28 april på ABF i Sthlm om prof. Kjell Östbergs - historiker från Södertörns högskola - första boken "I takt med tiden" om Olof Palme (biografi fram till 1969), del 2 kommer i höst...Första delen är på 400 sidor och verkar väldokumenterad och ha ett bra språk. Många veteraner i publiken, Kaj Björk, prof. Olov Ruin, Joakim Palme, läkaren Sven Britton och många andra...

Onekligen saknar man en sån som Olof Palme i dagens ljumma politiska klimat!, konstaterade jag och en gammal kompis med lång erfarenhet av politiken efter mötet.

/Robert Björkenwall;robert.bjorken@telia.com

PS. Ett mycket intressant replikskifte i The Guardian mellan Polly Toynbee och Gunnar Hökmark om hur Alliansregeringens politik och den svenska modellen skall analyseras och förstås. Alldeles särskilt Polly Toynbees inledande krönika, 8 april: http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2008/apr/08/conservatives.guardiancolumnists

Gunnar Hökmark försvarar, rätt klent, den svenska regeringens klasspolitiken,17/4:
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2008/apr/17/davidcameron.conservatives

0 Comments:

Post a Comment

<< Home