Monday, April 21, 2008

Finska sossarna satsar på jobben och lyfter fram mikroföretagen till sin juni-kongress

De finska sossarna, SDP, satsar på ett brett jobbpolitiskt program till sin kongress i början av juni månad. De finska socialdemokraternas jobbmål till kommande SDP-kongress i Tavastehus är full sysselsättning. På vägen mot detta bör, enligt ett färskt programförslag, mikroföretagen gynnas. Samtidigt föreslår man att företag som är benägna att säga upp personal ska beläggas med en särskild avgift.

Det här är några huvudpunkter i de finska socialdemokratiska partiledningens program om arbetets framtid som nu föreslås för kommande sdp-kongress i Tavastehus. Programmet har utarbetats under ledning av den avgående partiordföranden Eero Heinäluoma och riksdagsledamoten Päivi Lipponen, den tidigare sdp-ordföranden Paavo Lipponens hustru.

Arbetsmarknadsstödet vill man i SDP-programförslaget göra lite mera likt det danska flexisecurity-modellen. Men också irländska influenser finns i programförslaget. Företagens sociala ansvar ska stimuleras, bl a med hjälp av införandet av en ny avgift som drabbar arbetsgivare som inte tar sitt sociala ansvar. Samtidigt vill man också förbättra villkoren för småföretagen/mikroföretagen.

- Villkoren för de små och medelstora företagen måste få en större roll i vårt parti, säger SDP-riksdagsledamoten Päivi Lipponen.

- Mitt i globaliseringen måste vi se till att arbetsplatser bevaras i Finland. Samtidigt bör småföretagsamheten stärkas och deras möjligheter att växa bör uppmuntras, säger hon också i en kommentar till nya jobbprogrammet till kongressen.

Enligt avgående partiordförande Eero Heinäluom är detta ingen markering från de finska socialdemokraternas sida. Omkring 15 procent av landets företagare uppger sig bruka rösta på SDP och redan i den förra regeringen (där SDP ingick) för några år sedan arbetade partiet i regeringsställning för att förbättra villkoren för mikroföretagen, enligt Heinäluoma.

- Vi anser också att det måste finnas ett system som belönar de företag som tar sitt samhällsansvar och satsar på att utveckla sin personal i stället för att säga upp dem, säger Eero Heinäluoma. Detta ska ske genom att man ändrar i systemet för hur företagen är med och finansierar arbetslöshetsstödet.

Totalt finns 92 olika åtgärdspunkter i det nya förslaget till arbetsmarknadspolitiskt program för kommande SDP-kongress. Förslag som höjd arbetslöshetsersättning, en årlig utbildningsledighet, en sysselsättningssedel (stimulans) för handikappade, förändrade arbetstider, större flexibilitet i arbetslivet m m. Den höjda a-kassepengen vill man höja enligt dansk modell med en högre dagersättning i början av arbetslöshetsperioden mot att den arbetssökande förbinder sig att vara aktiv arbetssökande.

- Men att vi närmar oss den danska arbetsmarknadsmodellen innebär inte att vi går med på att försvaga anställningsskyddet, säger Eero Heinäluoma.

Nu finns det 60 000 finländare som varit arbetslösa över ett år mot 150 000 personer i början av förra mandatperioden, alltså en klar förbättring vad gäller andelen långtidsarbetslösa i Finland.

Med modell från Irland vill nu de finska socialdemokraterna öka stimulanserna för de långtidsarbetslösa. Långtidsarbetslösa som får anställning föreslås ska få behålla 75 procent av sitt arbetsmarknadsstöd under det första året. Det sänks sedan till 50 procent det andra året och till 25 procent det tredje året.

Förhoppningen är att det här programmet, enligt Eero Heinäluoma, ska öppna för en diskussion på SDP-kongressen i juni månad och att det sedan ska utredas vidare i nära samverkan med parterna på arbetsmarknaden. Därutöver hoppas och räknar SDP med att det här arbetsmarknadspolitiska programmet kompletteras med en stor och bred skattereform. Det menar de finska socialdemokraternas partiledning är en annan viktig förutsättning för genomförandet av SDP:s jobbprogram med sikte på ett gradvis förverkligande av målet om full sysselsättning.

På SDP-kongressen i Tavastehus (Hämeenlinna) kommer också partiledningen av förnyas eftersom såväl partiordföranden som partisekreteraren avgår efter det senaste, svåra valnederlaget i mars 2007. Hela nio kandidater har förklarat sig villiga att axla ordförandejobbet efter avgående Eero Heinäluoma. Men av dessa är det nog bara f d utrikesminister Erkki Tuomioja och f d arbetsmarknadsminister Tarja Filatov som har en reell chans att vinna i det ordförandevalet. Outsider med halvbra vinstchans får väl SDP-riksdagsledamoten Miapetra Kumpula-Natri bedömas ha, stödd som hon är av bl a den tidigare partiledaren Paavo Lipponen och en del andra tongivande företrädare på främst SDP:s högerflygel.

Robert Björkenwall;(robert.bjorken@telia.com); http://rbjorkenwall.blogspot.com/

0 Comments:

Post a Comment

<< Home