Tuesday, April 15, 2008

S-rapporten om tillväxt och ordet löntagare som lyser med sin frånvaro

Observerat:

Söker man på ordet "löntagare" i den 60-sidiga rapporten kring tillväxt- och näringslivspolitik som det socialdemokratiska jobbrådslaget presenterade på måndagen den 14 april visas ingen träff alls. Samma sak om man gör motsvarande test i rapporten med orden arbetsrätt och kompetensutveckling. Också då blir det noll träff. Det är symptomatiskt. Perspektivet är nämligen ett annat - ett företagare- eller snarare ett tämligen renodlat, specifikt småföretagareperspektiv.

Centrala och för partiets avgörande frågor kring arbetsmarknadspolitiken och arbetslivet kommer att resultera i rapporter först tidigast i höst eller till våren 2009.

Visst, inget fel i sig med en tydlig politik som stimulerar till fler företag; gör det lättare för människor att våga ta steget och förverkliga sina idéer, rensar bort onödigt krångel och skapar nya vägar till riskkapital. Ju fler kreativa entreprenörer, desto fler jobb. Men, många, många levebrödsföretag kommer aldrig att anställa. Det får heller inte glömmas bort i sammanhanget.

Men allra viktigast är och förblir att en majoritet av svenskarna trots allt är löntagare, antingen i ett privat företag eller i den offentliga sektorn. De har heller inte några ambitioner att bli sina egna. Det är just dessa människors arbete som är själva grunden till tillväxt. Jag tror nog rätt många av dessa känner de sig något bortglömda i en rapport där ledordet framför andra är entreprenörskap.

Och detta i ett lägen när närmare 450 000 har lämnat a-kassan sedan regeringsskiftet - i takt med avgiftshöjningar och ersättningssänkningar. Människor som om de blir av med jobbet står utan ekonomisk trygghet och är enbart hänvisade till socialtjänsten. För ytterst få av dessa är eget entrenörsskap vägen tillbaka till egen försörjning. Snarare då komvux, yrkesvux, bristyrkesutbildning och andra aktiva insatser för att komma tillbaka till jobb igen för dessa runt 100 000 som är längst ifrån att få fotfäste på arbetsmarknaden igen.

Dessa som utgör vårt samhälles verkliga, reella "utanförskapare" och inte några Anders E. Borgska "helårsekvivalenter". Det sistnämnda väl analyserat i Bo Jangenäs och Levi Svenningssons läsvärda rapport om utanförskapet som nyligen kom i Tankesmedjans regi.

Nog hade det varit bra om inte alla dessa glömts bort i en s-rapport där ledordet framför andra är entreprenörskap och ordet löntagare lyser med sin frånvaro.

/Robert Björkenwall;robert.bjorken@telia.com;http://rbjorkenwall.blogspot.com/

0 Comments:

Post a Comment

<< Home