Monday, April 21, 2008

Dalarna och Nynäshamn visar vägen

Observerat:
Dalarnas visar vägen för övriga Sverige - rätten till heltid avtalsregleras

Det var ett lika originellt som välbehövligt utspel som gjordes på s-distriktets kongress i Moraparken i Dalarna lördagen den 19 april. För egen del kände jag till utspelet redan i förväg eftersom jag och partidistriktets ordförande Peter Hultqvist, ex-kommunalråd i Borlänge och nu riksdagsman på Dalarnas partibänk, kom att resonera om saken redan veckan före distriktskongressen i Mora. Huvudpunkten i uppgörelsen lyder: Socialdemokraterna förbinder sig att i de kommuner där de har makten skriva ett avtal med Kommunal om anställdas rätt till heltid.

Mig veterligt har ett sådant steg inte tagits någon annanstans i landet. Undantaget då Nynäshamns kommun där det driftiga s-kommunalrådet Ilja Batljan i några olika sammanhang också berättat att han är inne på samma tankegångar. Heltid är målet för de kommunanställda också i Nynäshamns kommun. Oklart dock om de där ännu hunnit träffa något avtal med Kommunal som nu socialdemokraterna lovar göra i alla dalakommuner som de styr samt lägga fram förslag om det även i kommuner där de befinner sig i opposition i Dalarna. Men också i Nynäshamn kommun har, enligt Ilja Batljan, målet att fr o m 30 juni 2010 ska alla medarbetare i kommunen ha heltider.

Uppgörelsen i avtalsform som man nu i Dalarna har träffat mellan socialdemokraterna och Kommunal innehåller åtta paragrafer och där den första lyder: ”Parterna är överens om att alla anställningar i grunden skall vara heltid.”

Klart som korvspad. Inga tveksamheter eller reservationer här inte. I sak är det också något revolutionernade nytt på svensk arbetsmarknad. Detta både med tanke på hur det ser ut i det verkliga arbetslivet, inte i högtidsretoriken, och med tanke på hur arbetsgivarna, särskilt privata sådana, hittills har reagerat på krav på rätt till heltid. Exempelvis inom Handels avtalsområden, där kvinnorna som sitter i kassan arbetar på deltidstjänster, medan männen som i samma bolags lager har heltid. Samma sak i radio- och tv-handeln, på byggvarumarknader etc. Sådan är verkligheten – könsuppdelad och orättvis. Kvinnodominerade arbetsuppgifter utförs på deltider och är lågavlönade, manliga på heltider och med oftast lite bättre lön.

Också den offentliga sektorns vård- och omsorgsverksamheter är sådana - lågavlönade och deltider. Ett enda stort träsk av deltider med låg lön för alla dessa i äldreomsorg, hemtjänst, barnomsorg och på våra sjukhus för så kallad underställd personal. Dock ej för läkare, sjuksyrror, sjukhustekniker etc. Så nog behövs det här nya avtalet i Dalarna alltid. Särskilt dess fjärde paragraf, där parterna ”är överens om att börja med att alla nyanställningar och återbesättningar av tjänster som är tillsvidare skall vara heltid.”

- Vi är jätteglada, och vi börjar förhandla med våra arbetsgivare i veckan, säger Hans Unander, ordförande för Kommunal Dalarna.
Kommunal har varit med och förberett frågan om avtalen. Det är första gången sådana kollektivavtal tecknas i Sverige. Heltid en rättighet- deltid en möjlighet är principen

Hur ställer sig nu alla andra s-styrda kommuner och landsting till det här avtalet? Följer de efter Dalarnas goda exempel? Och hur blir det med de borgerligt styrda kommunerna och landstingen? Vill/vågar de stå emot opinionen som nu växer fram med Dalarna som gott föredöme och plog för alla deltidsanställda som nu med ökad kraft borde kunna driva frågan om rätten till heltid på alla tillsvidareanställningar?

- Det är sanningens minut, är de beredda att skriva på, säger s-distriktets ordförande Peter Hultqvist. Tidigare har principbeslut fattats om heltid i en rad kommuner. Men det har inte räckt.

Men nu är det skarpt läge för också andra än s-styrda kommuner i Dalarna. Hur många tar upp den kastade handsken? Gör Norrköpings kommun det? Och vad gör Finspång, Södertälje, Malmö, Luleå och Borås? Hur många följer efter Dalarnas exempel. Ja, det återstår att se.

Robert Björkenwall;robert.bjorken@telia.com; http://rbjorkenwall.blogspot.com/

0 Comments:

Post a Comment

<< Home