Saturday, April 05, 2008

God vilja inte nog utan nu krävs handling

Observerat:
Det räcker inte med god vilja och snack utan nu krävs handling

I spåren av den senaste EG-domen - Rüffertmålet - så finns det tyvärr också en del sossar som resonerar naivt och tror att det spelar roll att EU-kommissionens boss Barroso nu har råkat säga nåt som visar att han är åtminstone lite orolig. I praktiken så spelar det dock ingen roll alls så länge det inte finns någon bättre och starkare lagstiftning och EU-direktiv på plats så är det EG-domstolens jurister som råder. Inte vad Barroso råkar säga eller inte säga.

Däremot är vi ense om att svenska regeringen och arbetsmarknadsminister Littorin agerat svagt - så här långt.

Delvis kanske för att s-oppositionen och fackföreningsrörelsen satt för lite tryck på den borgerliga alliansregeringen och "vi älskar kollektivavtal"-moderaterna i synnerhet. Ett högst rimligt krav redan efter Lavaldomen i december 2007 - och än mera så nu efter Rüffertdomen (det tyska lönedumpningsmålet) - vore att se till att en starkare utstationeringslag och lex Britannia ( § 42 i MBL) ligger klar redan till tidigt i höst. Inte att ge någon utredare - Medlingsinstitutets GD Stråth - ett helt år på sig att utreda detta självklara för att snabbt täppa igen hålet som de utraliberala "fria rörlighetens"-uttolkande juristerna i EG-domstolen orsakat i vår kollektivavtalsmodell.

Regeringen har redan "såsat" ett kvartal utan att göra nåt annat än att lova en utredning. Oppositionen borde inte ha suttit still i båten och nöjt sig med detta utan nu sätta tryck på regeringen om att en ny lagstiftning borde vara på plats inom ett halvår.

Annars medverkar vi inte för vår del i ratificeringen av det nya EU-fördraget, Lissabonfördraget, i enlighet över blockgränserna.

Det finns i denna kärnfråga goda skäl att inte lita på Littorin & co:s goda vilja och allmänna snack. Nu krävs handling - och det snabbt för att vi nationellt ska göra vad vi kan för att öka vårt skydd för vår arbetsmarknadsmodell.

Därutöver behövs sedan på EU-planet i stort också ett ökat tryck för att få till stånd den särskilda sociala EU-klausul till skydd för de fackliga rättigheterna som Europafackets generalsekr. John Monks sedan början av det här året har efterlyst. Men det kommer sannolikt att ta flera år av tålmodigt arbete innan den möjligen finns på plats.

Tillåter mig tvivla på att den Barroso-ledda EU-kommissionen (den tid de nu har kvar) kommer att ta initiativ till och föreslå EU:s arbetsmarknadsministrar och regeringschefer ett konkret förslag om införande av en sådan social EU-klausul. I bästa fall först när trycket om en sådan blir tillräckligt starkt från många håll och när nästa, kommande EU-kommission finns på plats 2009/2010 och hunnit bli lite "varm i kläderna".

Allmänt välvilligt prat förslår inte långt när EG-juristerna styr och ställer - och alltid sätter den fria rörligheten främst. Också till priset av att man öppnar portarna på vid gavel för löne- och arbetsvillkorsdumpning på svensk, tysk och andra "gamla" EU-länders arbetsmarknader vid olika offentliga upphandlingar och kontrakt.

Robert Björkenwall;(robert.bjorken@telia.com); http://rbjorkenwall.blogspot.com/

0 Comments:

Post a Comment

<< Home