Wednesday, April 30, 2008

Om privat omsorgs- och vårdgeschäft som borde hållas efter

En nära nog total tystnad råder, sedan "Kalla Fakta" i TV4 i helgen som gick avslöjat att den stora privata vårdleverantören Attendo Care slussat vinster via Luxemburg till skatteparadiset Jersey. Pengar som kommun- och landstingssektorn göder dem med när "det allmänna leker affärer" med offentlig vård- och omsorg i så kallade kundvalsmodeller. Ett skäl till tystnaden är antagligen att Attendo Care finns överallt. Alla, borgerliga som socialdemokratiskt styrda kommuner, har glatt och som det verkar rätt okritiskt köpt deras tjänster, och nu skäms väl åtminstone en och annan politiker över att skattpengar hamnar i skatteflyktiga brevlådor på Jersey.

För hur ska de folkvalda förklara för sina väljare att deras skattepengar läcker ut ur landet? Skattepengar som gödslar och göder en ordning som ger mindre skatteinkomster om några år och därmed förmodligen ännu sämre vård om några år? Hur ska man förklara för små, schyssta vårdkooperativ att de förlorat upphandlingarna till en privat jätte, därför att en av jättarna kört med oschyssta metoder?

Hur kan man vara så satans naiv och godtrogen? Bara att kolla upp sånt här plus fixa bra mallar och hjälpa till med uppföljning av olika upphandlingar borde vara nåt som socialdemokratiska partiet och fackföreningsrörelsen borde kunna initiera. Men helst att klippa mycket av det här geschäftet.

Av "Kalla Fakta" framgick att Attendo Care bara under de senaste två åren dragit på sig totalt 26 anmälningar, något högre än snittet. Att privat äldrevård är sämre än offentlig är visserligen ännu så länge obevisat. Men vem som helst kan nog ändå se att konkurrensen inte precis skapat bättre vård. När Attendo Care vanvårdade åldringar på ett hem på Lidingö och fick sparken, drevs hemmet nu vidare i kommunal regi men med fördubblad bemanning!

Konkurrens - därest den alls är lämplig inom omsorgssektorn - ska rimligen ske med bra idéer och hängivna medarbetare. Men Attendo Care konkurrerar med hjälp av lägre bemanning och avancerad skatteplanering. Oskickliga upphandlingar i kombination med att (ibland måhända lite godtrogna, ibland ideologiskt styrda) folkvalda i kommuner och landsting nöjer sig med att "målstyra", utan egen insyn i och kvalitetssäkring av verksamheterna. Samtidigt har detta "upphandlingsriggade" system skapar orimligt stora frestelser för vårdjättarna att sko sig på vårdtagarnas och skattebetalarnas bekostnad.

Så sent som häromåret fick Attendo Care betalt av Uppsala kommun för hemtjänst åt 16 personer som avlidit. Företaget var tvunget att betala tillbaka 2.7 miljoner. Dessvärre är det inte bara privata vårdbolag som gör så här. Hur är det ställt med kontrollen av miljardregnet till friskolorna?

Robert Björkenwall (robert.bjorken@telia.com); http://rbjorkenwall.blogspot.com/

0 Comments:

Post a Comment

<< Home