Thursday, March 06, 2008

Obama i fortsatt vinnarhål också efter primärvalen 4 mars - men hur gör superdelegaterna i Denver?

Analys
Sannolikt kamp ända in på demokraternas partikonvent nu efter Hillary Clintons "come back" i presidentvalracet

Amerikanska primärvalsracet fortsätter att vara spännande och ovisst - men bara på demokraternas sida också efter de fyra senaste primärvalen i de två stora delstaterna Texas och Ohio och de två småstaterna Vermont och Rhode Island i nordöstra USA. Allt medan det redan nu är klart att den 71-årige John McCain redan nu är "hemma" och klar som republikanska partiets presidentkandidat.

Det blev i demokratiska lägret jämnt i viktiga Texas mellan Clinton och Obama men hon leder med 51 mot 48 % när 97 proc. av rösterna var räknade efter primär- och partivalet där den 4 mars. Men rimligen så innebär det här att den starkt come back-ande Hillary Clinton nu vinner något fler av delstaten Texas demokratiska partidelegater än Barack Obama av de totalt 126 delegater som fördelas i primärvalet och de 67 delegater som fördelas på partimöten (caucuses). Därutöver finns 12 så kallade superdelegater.

Obama vann i de stora städerna som Dallas, Austin (Texas huvudstad) och Houston med deras resp. omgivande regioner, en valkrets som Jefferson (där många f d New Orleans-bor bor sedan Katarina-orkanen) medan Clinton tog de mindre övriga orterna och landsbygden i Texas.

I Ohio - den andra stora delstaten - med de proportionellt fördelade 141 primärvalsbundna delegater och 21 superdelegater - vinner Hillary Clinton som väntat med 54 % mot Obamas 44 % av primärvalsrösterna. Också här vann Obama i storstäder som Cleveland, Cincinatti och delstatens huvudstad Columbus med omgvinande regioner medan Hillary Clinton tog hem mindre städer och landsbygden, undantaget valkretsen Montgomery som Obama också tog hem. Särskilt tydlig var hennes starka röstandel bland väljare över 65 år och bland arbetarväljare i det gamla arbetslöshetsdrabbade "rostbältet" i västra USA medan Obama gick fortsatt starkt bland unga, svarta, college- och universitetsutbildade etc. Ungefär som i tidigare val. Men klart är att Obama numera också vinner många vita och många kvinnor.

Den proportionella delegatsfördelningen gör att i en Clintonstark delstat som Ohio vinner hon 62 av de primärvalsbundna delegaterna mot Obamas 46 - så långt detta nu är klart. Exakt hur fördelningen till slut blir i det mera komplicerade Texas går inte att säga nu, dels för att det är så jämnt där och, dels för att de där har haft ett "dubbelt" röstförfarande.

Hillary Clinton vann även klart (58 % mot Obamas 40 %) i lilla Rhode Island i nordöstra USA med totalt 33 delegater (inkl. superkandiater medan Barack Obama vann ännu klarare (60 % mot Clinton 38 %) i lilla Vermont i nordöstra USA med totalt 23 delegater (inkl. superdelegater). Också här gäller en proportionell fördelning av delegaterna.

Trots Hillary Clintons starka återkomst i valracet med vinst i tre av fyra delstater den 4 mars, så är Barack Obama fortsatt övertygad om att han till slut kommer att vinna demokraternas nominering som presidentkandidat. Nästa stora primärval kommer först den 22 april. Då i Pennsylvania men innan dess är det primärval delstater som Missisippi m fl.

Så här långt har Barack Obama en liten ledning med totalt 1 573 delegater (inkl. superdelegater) mot Hillary Clintons 1 464 delegater (inkl. något fler superdelegater). Det krävs totalt 2 025 för att vinna. Det mesta - enligt trovärdiga analytiker i USA - säger nu att det blir till slut superdelegaterna som avgör på partikonventet i Denver i slutet av aug. Det kommer inte att vara klart innan dess. Det är föga sannolikt att någon av kandidaterna kommer att uppnå de nödvändiga 2 025 delegaterna innan dess. Och heller inte så troligt att Hillary Clinton kommer att samla så många delegater att hon passerar Obama.

Men när demokraterna möts på konventet i Denver kommer sannolikt Barack Obama att ha med privärvals- och partimötesbundna delegater än Hillary Clinton, varför de så kallade superdelegaterna i praktiken lär komma att ha avgörandet i sin hand. Men hur kommer de att agera då om Obama visar sig fortsatt ha störst folkligt stöd bland partiets delegater?

Vem av Barack Obama och Hillary Clinton som till slut får möta den redan klara republikanska kandidaten, 71-årga senator John McCain i det avgörande valet den 4 november i kampen om vem som ska bli George Walker Bush efterträdare i Vita huset återstår att se.


Men fortsatt bedöms Obama ha en något större chans att vinna med viss övervikt över McCain jämfört med Hillary Clinton. Osvuret är dock bäst i detta högst ovissa amerikanska presidentvalsrace.
Robert Björkenwall robert.bjorken@telia.com);http://rbjorkenwall.blogspot.com/
Sthlm den 6 mars 2008

Fakta om primärvalscirkusen i USA

Delegater (så här långt)
Barack Obama 1 573
Hillary Clinton 1 464

Opinionen i hela USA
Barack Obama 46,2 %
Hillary Clinton 44,8 %
Källa: Real Clear Politics

Resten av primärvalskampanjen
8 mars. Wyoming. Obama favorit (har klart bäst gräsrotsorg.)
11 mars. Mississippi. Obama favorit.
22 april. Pennsylvania. Clinton favorit.
3 maj. Guam. Clinton favorit.
6 maj. North Carolina, Indiana. Obama favorit.
13 maj. West Virginia. Clinton favorit.
20 maj. Oregon, Kentucky. Clinton favorit.
3 juni. Montana, South Dakota. Obama favorit.
7 juni. Puerto Rico. Clinton favorit.

---
Obama lär nog ha något fler men inte så många fler delegater än Clinton när demokraterna möts i Denver på konventet i slutet av augusti. Skulle Obama därtill ex.vis göra bra ifrån sig i Pennsylvania, West Virginia och/eller Oregon så lär
Hillary och Clinton-lägret med partibossar med superdelegaterna få svårt att "dribbla bort" Obama på konventet i Denver.
Robert Björkenwall

0 Comments:

Post a Comment

<< Home