Monday, August 16, 2010

Om Reinfeldts respektive Sahlins sommartal på Söder i Sthlm

Observerat om Sahlins respektive Reinfeldts sommartal i helgen på Söder i Stockholm:

En däst och belåten statsminister Fredrik Reinfeldt hade i lördags på torget utanför Slussens T-baneingång i Stockholm inget mer spännande att komma dragande med än ett föga upphetsande nytt förslag om ett nytt jobbavdrag på 12 miljarder i stil med de gamla orättvisa som bara ökar klyftorna. Fast det blir inte nästa år utan först senare. Oklart när. Och inte ett ord om jobben i Reinfeldts sommartal på Södermannatorget. Reinfeldts allt mera självgoda stil kan komma att straffa sig för dem i valrörelsens slutskede. Därom är tämligen många av de kommenterande journalisterna rätt ense när de värderade Reinfeldts sannolikt alltför segervissa uppträdande.

Oppositionsledaren Mona Sahlin försökte söndagen den 15 augusti - dagen därpå - i Tantolunden på Södermalm tydliggöra skillnaderna mellan sin egen offensivare och högerns ljumma, närmast likgiltiga, politik och som nog också lyckades få upp valtemperaturen några grader. Det är utmärkt för klarhetens skull i den politiska debatten att skillnaderna blir tydligare när vi nu för första gången har två politiska block som står emot varandra.

Det var skillnad i temperament när de två huvudkombattanterna eldade upp sina respektive styrkor i folkmöten på Södermalm i Stockholm i helgen. Reinfeldt avbröts av applåder varje gång han ställde nya skattesänkningar i utsikt och han lovade också att färre ska betala statlig skatt,då brytpunkten höjs. Det föranledde kommentaren i solgasset "Man skulle kunna tro att publiken bara består av sjuksköterskor" efter Reinfeldts upprepade argumentation hur mycket de tjänar på skattesänkningen.

Mona Sahlin å sin sida drog ner ovationer av de kanske 2 500 som samlats på gröngräset i Tantolunden när hon brännmärkte de nedrustningar som Reinfeldtregeringen ställt till med och varnade för vad fyra år till med Reinfeldt ska innebära för den redan gistna svenska välfärdsmodellen.

Talet handlade om de centrala frågorna och skiljelinjerna i valet. Det gick hem bland publiken. Även om det på någon punkt - och retoriskt mot slutet - borde kunna "vässas" ytterligare något. Men bra var att Sahlin lyfte fram att den svenska välfärdsmodellen är modern och effektiv samt gynnar de flesta i landet. Detta genom att man som individ har nytta av att det sker en omfördelning gällande ens stadier i livet och mellan individer med olika ekonomisk styrka.

I många andra länder måste individen privat betala för sin välfärd utöver en måttlig nivå som det offentliga tillhandahåller. Det blir dyrt, särskilt för de som inte har det bra ställt. Och ofta blir det inte effektivt. Med de borgerligas, särskilt Moderaternas, politik med skattesänkningar som gynnar de välavlönade och förmögna mest är vi på väg åt ett sådant omodernt och ineffektivt håll, framhöll Sahlin. De mest välbeställa kan nog tjäna på det, men inte en majoritet av befolkningen.

Hon fick in en riktig femetta på Reinfeldt när hon citerade statsministern som häromdagen utsåg en ny arbetsmarknadspolitisk talesperson. Hon ska inte sitta i regeringen och det motiverade statsministern med orden: "De viktigaste propositionerna är lagda och det mesta arbetet på departementet avslutat."

"Ursäkta? Hörde jag rätt?", frågade Mona Sahlin och fortsatte: "466 000 arbetslösa - och arbetet på departementet är avslutat. 207 000 arbetslösa ungdomar - och de viktigaste förslagen är redan lagda. Nej, Fredrik Reinfeldt, Sven-Otto Littorin har inte redan gjort jobbet! De viktigaste förslagen är helt klart inte ens lagda! Lösningen heter inte passivitet!", hette det.

En huvudfråga som redan har utkristalliserat sig i valrörelsen är skattesänkningarna för pensionärerna. Fast några bindande löften från regeringens sida utöver de 5 miljarder som man tidigare lovat var det inte. Moderaterna vill sänka med ytterligare 4,8 miljarder, men lovar inget bestämt om tidpunkten. Det hindrade inte Schlingmann och hans desinformatörer att presentera långa listor med skattesänkningar för ålderspensionärerna.

Föga överraskande är det de s k golfmoderaterna med 40 000 kr i månaden i pension som får mest eller 567 kr i månaden, vilket är mer än dubbelt så mycket i sänkning som andra relativt välbeställda pensionärer får. Trots pensionärernas skattesänkning så vill moderaterna fortsätta att göra en tydlig skillnad mellan pensionärer och löntagare, så att de över åldersstrecket får betala uppåt 10 000 kr mer om året i skatt. Det föreligger någon sorts föreställning i Reinfeldts kretsar, att jobbskatteavdraget skulle stimulera till att medborgarna jobbar mera.

Just den frågan utvecklades till en tydlig vattendelare i svensk politik, då Mona Sahlin i Tantolunden avgav löftet att avskaffa denna straffskatt för pensionärer under nästa mandatperiod. Det kommer att kosta 10 miljarder till utöver de 7,5 miljarder i skattesänkning som de rödgröna lovat pensionärerna och som är finansierade i de rödgrönas vårmotion. Vad som borde lyftas fram tydligare i argumentationen mot den högre pensionärsskatten är det djupt omoraliska att bättre bemedlade medborgare ska pungslå sämre lottade pensionärer, sjuka och arbetslösa på deras usla pensioner.

En svaghet fanns i Sahlins lite modifierade da capo på Almedalstalet i Tanto: ska löftena om bättre välfärd - sjukvård, skola, banomsorg och äldreomsorg av god kvalitet - och restaurerade socialförsäkringar kunna genomföras fullt ut kräver det höjda skatter, en högre skattekvot än dagens. Det måste socialdemokraterna också våga säga. Annars kommer kommenterande journalister samt Reinfeldt och finansminister Borg att ta varje chans att i slutdebatterna i SVT "jaga" socialdemokraterna och de rödgröna med hur notan för vallöftena ska betalas. Och den glipan är det onödigt att ge dem.

Hur det till slut går i valet den 19 september? Den sida som mobiliserar bäst bland de dryga 14 procent av de väljare som nu ligger på soffan - häften av dem lär nog rösta till slut men hur? - vinner regeringsmakten i höstens riksdagsval. Men åtminstone 250 000 av dessa borde normalt sett vara s-väljare om de känner sig motiverade nog att gå och rösta.

/Robert Björkenwall ;robert.bjorken@telia.com;
http://rbjorkenwall.blogspot.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home